Gepubliceerd op 5 februari 2018

Een goed binnenmilieu verbetert de arbeidsproductiviteit met 15 tot 20%

De laatste jaren is er weer veel aandacht voor het binnenmilieu in gebouwen. Er zijn zelfs diverse gebouwcertificeringen ontwikkeld zoals WELL Building Standard (WELL) en Breaam, waarin het binnenmilieu als certificatie-eis is opgenomen. Niet vreemd, want uit recent onderzoek blijkt dat in een bedrijfspand waar het binnenmilieu wordt geoptimaliseerd de arbeidsproductiviteit met maar liefst 15 tot 20% kan stijgen.

Dit maakt de zorg voor een goed binnenmilieu niet tot een kostenpost, zoals nogal eens wordt gedacht, maar juist tot een investering om het bedrijfsrendement te vergroten. Bovendien is een werkgever volgens de Arbowet verplicht zijn werknemers een goede en veilige werkplek aan te bieden. Daarmee is het binnenmilieu een belangrijk onderdeel van het gebouwbeheer geworden.

De drie meest voorkomende binnenmilieuklachten op kantoor

Ik heb last van ‘droge ogen’ (jeukende ogen), droge mond, keel en/of neus

Uit onderzoek blijkt dat er geen relatie bestaat tussen ‘droge lucht’-klachten en de relatieve luchtvochtigheid. Klachten over droge lucht ’s winters worden in de meeste gevallen veroorzaakt door een te hoge luchttemperatuur, irriterende bestanddelen in de lucht of een combinatie van beiden.

Ik voel me ziek door de airco

Vaak wordt de airco aangewezen als veroorzaker van verkoudheid of ziekte. Ook klagen mensen over een droge mond, keel en /of neus. Als een airco goed is gereinigd en goed staat ingesteld, word je er niet verkouden van. Maar van een niet goed onderhouden en slecht ingestelde airco kun je wel degelijk ziek worden. Uit eigen onderzoek van Kiwa Compliance blijkt dat een groot deel van de aircosystemen niet goed wordt onderhouden en/of niet goed is ingesteld.

Ik ben vaak verkouden op kantoor of heb last van mijn luchtwegen

Bij gebouwgerelateerde gezondheidsklachten is er vaak geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Vaak ontstaan dit soort klachten door een verkeerd ontwerp van de klimaatinstallatie, onjuist of onvoldoende onderhoud, onvoldoende hygiëne, het ontbreken van regelmogelijkheden of combinaties hiervan.

Als uw medewerkers klachten hebben of – erger nog – ziek zijn en het binnenklimaat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn, moet u in elk geval een microbiologisch onderzoek laten uitvoeren.

Microbiologisch luchtonderzoek

Van een dertigtal micro-organismen is aangetoond dat ze klachten kunnen veroorzaken. Daarnaast is bekend dat deze organismen kunnen overleven in een ‘arme’ omgeving zoals lucht. Door het opsporen van deze organismen kan microbiologisch inzicht worden verkregen in de luchtbehandelingsinstallaties, het ventilatiekanaal of de werkplek. Een microbiologisch luchtonderzoek kan onderdeel zijn van een onderzoek, maar kan ook op zichzelf staan.

De kwaliteit van het binnenmilieu is een kwestie van de juiste balans tussen micro-organismen (omgevingslucht, oppervlakken en luchtbehandelingsysteem), thermisch comfort, kooldioxide (CO2)-gehalte, fijnstof en vluchtige organische componenten. Kiwa Compliance kan u helpen die balans te vinden. Wij ondersteunen u met microbiologisch luchtonderzoek, het nemen van microbiologische contactmonsters, fysisch luchtonderzoek (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-gehalte) en fijnstofmetingen. Ook kunnen we thermisch comfortmetingen (middels een klimaatboom), geluidsmetingen en lichtmetingen voor u uitvoeren.

www.kiwacompliance.nl/binnenmilieu-2-2