Gepubliceerd op 24 april 2017

Energievoorziening en ICT kunnen niet zonder elkaar

Digitalisering biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar ook de veiligheidsrisico’s nemen toe. Dat geldt bij uitstek voor een bedrijf dat digitalisering (mede) mogelijk maakt: de producent van de broodnodige energie.

Voor energieproducent Nuon heeft het begrip ‘digitalisering’ veel verschillende kanten, zegt Ruud Snelderwaard, als clustermanager verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit en warmte door de bekende Nuon-centrale aan de Hemweg en bij de Nuon-bedrijven in Diemen.“In de ICT hebben we te maken met enerzijds de technische automatisering, zoals de systemen die onze productie sturen, en anderzijds de informatiesystemen, die de administratieve processen uitvoeren en vastleggen. Vroeger waren dat heel gescheiden processen met grotendeels ook verschillende leveranciers en platformen. Technisch gezien zijn ze de laatste jaren naar elkaar toe gegroeid en zijn het voor een groot deel dezelfde softwareleveranciers. Tegelijkertijd zijn er door de digitalisering veel meer mogelijkheden gekomen voor onze klanten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie. Via mijnnuon.nl kunnen ze, onafhankelijk van kantooruren contact hebben met ons bedrijf.

Dankzij de digitalisering zijn er veel meer kansen om de serviceverlening aan onze klanten naar een hoger niveau te brengen. Dat stelt hoge eisen aan de integriteit van je systemen. Je wilt niet dat een derde via de klantenportal toegang krijgt tot de procesbesturing of tot de klantengegevens! Je wilt al helemaal niet dat je klantenbestand op straat komt te liggen.” De integriteit van alle systemen heeft voortdurend alle aandacht, zegt Snelderwaard. “We hebben de technische IT bewust gescheiden van de administratieve informatiesystemen. Er is nergens een koppeling gemaakt.”

Veiligheid energievoorziening en klantengegevens
In grote lijnen ziet Snelderwaard drie soorten bedreigingen. “Allereerst heb je de hackers: de hele slimme it’ers die het een sport vinden om systemen te kraken en dat dan trots bij je melden. Daar kun je dan nog dankbaar voor zijn, zo lang er geen schade wordt aangericht. Daarnaast heb je verschillende vormen van cybercrime: criminelen die in je systemen proberen door te dringen om daar financieel hun voordeel mee te doen, bijvoorbeeld om creditcard- of bankgegevens van klanten te verkrijgen of om systemen te gijzelen. En ten slotte is er het risico dat kwaadwillenden het hebben voorzien op het platleggen van de systemen om de energievoorziening te verstoren. Gelukkig hebben we nog met geen van de drie vormen ervaring opgedaan! Uiteraard zorgen we voor een zo hoog mogelijke beveiliging van onze systemen. Naast de technische oplossingen hiervoor gaat het vooral om de wijze waarop onze medewerkers ermee omgaan. In de beveiliging is de bewustwording van de eigen medewerkers cruciaal. Goed opletten dat je geen malware binnenhaalt via een mailtje bijvoorbeeld, maar vergeet ook het gevaar van usb-sticks niet. Het is heel makkelijk om even iets over te zetten via zo’n stick, maar het is ook makkelijk om via zo’n stick een virus of andere schadelijke software binnen te brengen; opzettelijk of onopzettelijk.”

In alle opzichten heeft een veilige productie van energie en warmte bij Nuon de hoogste prioriteit, stelt Ruud Snelderwaard. “Wij zijn ons ervan bewust dat digitalisering zonder energievoorziening niet kan bestaan.”

Nuon Local Asset Group Amsterdam
www.nuon.com

Tekst: Wendy van Schie / Fotografie: Luuk Gosewehr