Gepubliceerd op 16 april 2018

Energiebesparingsverkenner brengt kansen in kaart

De Energiebesparingsverkenner (EBV) is een online rekenmodule waarmee professionals die huizen verhuren, aankopen, verkopen, of verbouwen hun klanten snel en eenvoudig een overzicht kunnen bieden van energiebesparingsmogelijkheden.

De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning, een heel woningcomplex of een project met diverse woningtypen. Op basis van de uitgangssituatie kan een gebruiker met de verkenner eenvoudig scenario’s in kaart brengen en vergelijken. De benodigde investeringen worden afgezet tegen verschillende soorten opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een verbeterd energielabel of een betere Energie-Index.

Concreet maken
In de EBV worden ook relatief nieuwe maatregelen opgenomen, zoals investeringen in isolatie, hybride warmtepompen en drielaags glas. “In de praktijk blijken woningeigenaren vaak voorzichtig te zijn  in het nemen van energiebesparende maatregelen”, vertelt Marijke Wobben, adviseur van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Het gaat dan ook om investeringen waarvan het effect op langer termijn en op de energierekening niet altijd even duidelijk is. De Energiebesparingsverkenner speelt hierop in. Door middel van de contantewaarde-berekening geeft de verkenner bijvoorbeeld inzicht in de besparingen op lange termijn. Ook bevat de tool maatregelen voor energieneutraal en aardgasvrij wonen.

Voor professionals
“De tool is primair ontwikkeld voor professionals in de woningbouwsector”, zegt Wobben. “Installateurs, aannemers , makelaars en woningcorporaties kunnen klanten met de Energiebesparingsverkenner snel duidelijk maken wat investeren in duurzame maatregelen op kan leveren. Niet alleen in financieel rendement, maar ook in comfort. Het is daarmee een handig hulpmiddel bij klantgesprekken. Samen met eigen expertise en service kan er een advies-op-maat worden gegeven.”

Budgetverkenner
In de EBV zitten ook een budgetverkenner en een comfortverkenner. Deze hebben als uitgangspunt respectievelijk het beschikbare bedrag om de woning energetisch te verbeteren en het niveau van comfort dat wordt nagestreefd. In de budgetverkenner geeft de gebruiker bijvoorbeeld een maximaal bedrag van 5.000 euro aan, waarna de tool berekent welke maatregelen voor dat geld de beste keuze zijn. “De verkenner zoekt naar slimme combinaties van maatregelen, want alles heeft invloed op elkaar”, legt Wobben uit. “Zo vormt een slecht geïsoleerde woning geen goede combinatie met een warmtepomp. Daar kun je een koud huis namelijk minder gemakkelijk mee verwarmen.”

Verkenner Hoge ambities
Met de Verkenner Hoge Ambities leiden alle pakketten tot een zeer energiezuinige woning, tot op het niveau van energieneutraal, waarbij er geen of een zeer lage energierekening is. Bij deze verkenner is het mogelijk om eigen ambitieuze maatregelpakketten samen te stellen, maar het is ook mogelijk om met hulp van een aantal algemene keuzes een optimaal pakket te vinden. Kijk voor meer informatie op:: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energiebesparingsverkenner

De data achter de Energiebesparingsverkenner zijn via een webservice ook toegankelijk voor derden. Partijen die een eigen userinterface bouwen, kunnen daar gratis gebruik van maken.

Ga voor meer informatie naar www.rvo.nl/energiebesparingsverkenner