Gepubliceerd op 29 juni 2017

Energie is booming business

Hoe energiek is Noord-Holland Noord? Feit is dat de (agrarische) economie in deze regio al decennialang profiteert van het hoge aantal zonuren en de eeuwige wind – energie als basis van het provinciale ecosysteem. Zo bekeken is de groeiende focus op duurzame energie voor Noord-Holland Noord een hele logische stap. “Hoeveel hoogwaardige kennis wij hier in huis hebben over wind, water, zon en biomassa wordt nog weleens onderschat. Maar meer dan ooit is het nu tijd om die voortrekkersrol op te pakken.”

“Duurzame energie biedt de regio nieuwe en hoogwaardige werkgelegenheid.” Zo omschrijft Bjorn Borgers, senior projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de transitie naar duurzame energie. “De tijd is er meer dan rijp voor. In Noord-Holland barst het van de kennis, van de ideeën, van de wil om te innoveren én van de mensen en bedrijven die er iets mee kunnen doen.”

KRACHTENBUNDELING
Energy Innovation Park. Dat klinkt als een bedrijvenpark. En er is inderdaad een duidelijke link met het duurzame bedrijvenpark op de Boekelermeer langs de A9. Maar het is meer. “Het is ook een stimulator van de transitie naar duurzame energie. Het is de opmaat naar een dynamisch netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die elkaar op allerlei gebieden kunnen versterken.

Energy Innovation Alkmaar is een initiatief van de gemeente Alkmaar, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Taqa en de stichting Energy Valley. Deze partijen hebben drie duidelijke ambities met Energy Innovation Alkmaar: bestaande en nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de energiesector stimuleren, een impuls geven aan het kennisniveau in de regio en samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden versterken.

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast: “Op het Energy Innovation Park op de Boekelermeer kunnen duurzame, innovatieve bedrijven en initiatieven tot verdere ontwikkeling komen. Duurzaamheid is een speerpunt van de gemeente, maar alleen samen met onze inwoners en bedrijven kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen halen. We zijn op de goede weg maar er valt nog veel winst te behalen. Samen met bedrijven zoals die op de Boekelermeer kunnen we deze uitdaging aan.”Samenwerking werkt in dat opzicht als een vliegwiel. Directeur ontwikkelingsbedrijf NHN Thijs Pennink: “Noord-Holland Noord heeft alles in huis om een vooraanstaande rol in de energietransitie te spelen. De samenwerking tussen Alkmaar, Stichting Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat dat versnellen.

Inzetten op energietransitie betekent nieuwe werkgelegenheid.” Het verbinden van onderwijs, overheid en bedrijfsleven is essentieel voor succes: de ontwikkelingen gaan zo snel, als eenling dat proberen bij te houden is een ondoenlijke opgave. “Neemt niet weg dat er in deze regio al prachtige dingen gebeuren. Er zijn verschillende bedrijven die volledig op eigen kracht heel ver zijn gekomen. Die bedrijven gun je het om nog verder te komen, zodat ze bijvoorbeeld internationaal kunnen gaan opereren”, zegt Bijvoet.

AMBITIEUS IN DE PRAKTIJK
Energy Innovation Alkmaar faciliteert bedrijven, studenten en onderzoekers om hun ambities te realiseren. Dit geldt ook voor de Incubator Duurzame Energie (IDEA) die gevestigd is bij Hogeschool Inholland. “En dan hebben we het over serieuze plannen. Natuurlijk kun je niet van elk idee vooraf weten of het kans van slagen heeft. Laat staan of het zal renderen. Maar door met meer expertise te kijken naar de economische haalbaarheid van een technologische innovatie of naar de organisatorische kant van een bedrijf dat om zo’n innovatie heen wordt gebouwd, vergroot je wél de kans op slagen.” Financieel kan Energy Innovation Alkmaar ook helpen. Niet omdat ze klaar staan met een zak met geld, maar wel via de Nederlandse en Europese subsidieregelingen en investeringsprogramma’s waar bedrijven en start-ups aanspraak op kunnen maken.

Bedrijven en ondernemers kunnen onder meer gebruikmaken van de test-, demo- en onderzoeksfaciliteiten van INVESTA op de Boekelermeer. Het gaat dan om productie van groen gas, groene chemicaliën en groene brandstoffen uit biomassa. “Gewoon een kwestie van plug & play”, zegt Frank Brandsen van Energy Valley. Het mag duidelijk zijn: duurzame energie is de rode draad die door Energy Innovation Alkmaar loopt. Er is niet een exclusieve focus op starters of juist op bedrijven die internationaal stappen willen gaan zetten. “Waar een bedrijf ook zit in zijn levenscyclus, welke behoefte het ook heeft of op welk vlak de ondernemer ondersteuning kan gebruiken: bij Energy Innovation Alkmaar staan we klaar.”

ENERGIEREGIO BIJ UITSTEK
“Noord-Holland Noord heeft zich samen met het noorden de afgelopen jaren ontwikkeld tot de energieregio van ons land. En dit willen we uitbouwen door een internationaal testgebied te worden voor verduurzaming, slimme energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling”, zegt Brandsen. “Het is tijd om de kennis van duurzame energie die we in Noord-Holland Noord hebben te gaan verzilveren. We moeten onze krachten bundelen. Het adagium ‘samen sta je sterk’ gaat hier absoluut op”, vindt Borgers. Maatschappij, overheid, bedrijfsleven: al die partijen hebben groen licht gegeven als het om de transitie naar duurzaam gaat. Nu is het zaak om de losse projecten aan elkaar te verbinden om de noodzakelijke tweede stap te gaan zetten. “Dat kan het opschalen van de productie zijn, de stap naar Europa of het doorontwikkelen van techniek”, zegt Bijvoet. Energy Innovation Alkmaar wil de dynamiek die de transitie naar duurzame energie met zich meebrengt nadrukkelijk zien in de economie van Noord-Holland Noord. De wil is er, nu nog het rendement. Borgers: “Want innovatie is goed. Maar valorisatie en dus nieuwe werkgelegenheid zijn beter.” «

ENERGY INNOVATION ALKMAAR
www.energypark.nl

Tekst: Isabelle Brus