Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Duurzame bedrijven zijn koplopers van de toekomst

De Rabobank heeft van oudsher maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. In het verlengde daarvan ligt duurzaam ondernemen. Innovatie, ketensamenwerking én duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten van de coöperatieve bank.

“Bedrijven zullen hun bestaande businessmodel moeten innoveren. Er wordt nog onvoldoende beseft wat de positieve impact van het circulaire model is op de continuïteit van het bedrijf. De circulaire economie staat voor hergebruik van producten en materialen zodat grondstoffen hun waarde behouden. Wat daarbij opvalt is dat door de restwaarde van producten economische waarde naar de toekomst wordt verschoven, terwijl de investering aan het begin dikwijls hoger uitvalt. Dit is tegengesteld aan de huidige manier van investeren. Tegelijkertijd wordt gezorgd dat verkeerde prikkels (kijk naar onze wegwerpmaatschappij) uit onze economie worden gehaald. Bedrijven die de circulaire economie omarmen zijn de koplopers van de toekomst”, aldus Alex de Fouw, Directeur Bedrijven bij Rabobank Oosterschelde.

Rabobank hecht veel waarde aan een goede balans tussen People, Planet, Profit en Prosperity. Enerzijds door financiële middelen en kennis op de juiste manier bij ondernemers met een duurzame visie en strategie in te zetten. Anderzijds door ons nationale en internationale netwerk duurzaam beschikbaar te stellen aan ondernemers met een circulair verhaal en -businessplan. Ben je als ondernemer in staat om te anticiperen, om te veranderen? Hoe kun je inspelen op de snelle ontwikkelingen binnen de branche en bij de klanten? Het is dan ook belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst. Dat verdient zich op de lange termijn zeker terug.”

“Er wordt nog onvoldoende beseft wat de positieve impact van het circulaire model is op de continuïteit van het bedrijf”

Transitie
Om te kunnen excelleren moet je heilige huisjes durven af te breken. Dat is ook de strekking van een onderzoek voor de Business Universiteit Nyenrode, waaraan Alex de Fouw samen met zijn collega Björn Aarts in opdracht van Rabobank heeft meegewerkt. Daarbij werd onderzoek gedaan naar de financierbaarheid van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. “Bedrijven die durven te innoveren en te verduurzamen, zoals in de industrie en de logistiek, maken vaak een flinke groei door.

duurzame bedrijven koplopers toekomst

Een economie die meer circulair is ingericht draagt bij aan de concurrentie-kracht van ons land en aan welvaart en welzijn van onze samenleving. Ondernemers die in hun bedrijfsvoering met producten en diensten inspelen op deze ontwikkeling hebben een voorsprong op hun concurrenten.”

 

Uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat circulaire initiatieven tot op heden worden gefinancierd vanuit de bestaande lineaire denkpatronen, waarbij het financiële rendement leidend is. “Duurzame impact speelt bij de uiteindelijke beslissingen om over te gaan tot financiering nog een beperkte rol van betekenis. Dat komt doordat ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten van circulaire businessmodellen onvoldoende gekwalificeerd kunnen worden in het leidende lineaire systeem, gebaseerd op financieel rendement denken. Dit vormt een glazen plafond voor de implementatie van circulaire businessmodellen. Er is nog een weg te gaan om van die denktrend af te komen”, zegt De Fouw.

Waarde
Voor een verandering van mindset dient de circulaire economie de prioriteit te hebben. “Afval bestaat niet. Producten moeten worden gezien als een waardevolle bron of grondstof voor hergebruik en vertegenwoordigen een waarde. Onafhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen en de mogelijkheid van een potentiële tweede en derde markt zorgen voor meer stabiliteit op de lange termijn.” «

Tekst: Henk van der Voorde / Fotografie: Els Swart