Gepubliceerd op 20 februari 2018

De dood is in het nieuws ….

Het is de laatste tijd  een populair onderwerp, de dood. Voltooid leven, donor: wel of niet automatisch, recht op euthanasie etc. Kortom, we zijn er met zijn allen druk mee bezig. Vreemde van deze discussie is wel, dat we er automatisch van uitgaan dat we lang leven. En als je dit zegt, weet iedereen, dat dat niet hoeft te zijn.

Wat nu als…?

Heeft u wel eens uitgerekend wat de gevolgen van uw overlijden zijn voor uw bedrijf en uw gezin? Uw financieringen zijn ongetwijfeld afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Maar gaat het inkomen voor uw gezin gewoon door?

Overlijden van de directeur heeft twee gevolgen:

Financiële gevolgen:  kan uw gezin nog inkomen onttrekken aan het bedrijf. De directeur is vaak ook de grootste omzetmaker en als deze weggevallen is, staat het inkomen direct onder druk. Eén en ander is natuurlijk op te vangen met een overlijdensrisicoverzekering. En hoe gaat het op langere termijn? Wordt het bedrijf verkocht of gaat één van uw kinderen of één van uw medewerkers het bedrijf voortzetten?

Praktische gevolgen: het bedrijf moet ook worden bestuurd. Wie gaat dat doen? Uw partner die nooit in het bedrijf werkzaam is geweest? Heeft u al iemand klaarstaan? Een compagnon. Wie gaat de dag na uw overlijden de salarissen betalen?

De praktische en de financiële gevolgen zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Hoe beter de praktische en financiële gevolgen in kaart zijn gebracht, des te beter is de continuïteit van het bedrijf en het gezin geborgd.

Calamiteitenplan = risicomanagement

Het calamiteitenplan is een document dat u het liefst nooit wil pakken. Maar het is bijna een wetmatigheid dat ondernemers die bewust met de onzekerheden van het ondernemersbestaan bezig zijn, meer winst draaien. Dit geldt voor de onzekerheden met een kleine kans en een groot effect (de calamiteiten zoals brand, het overlijden etc), maar ook de onzekerheden met een dagelijkse frequentie en een veel kleiner effect.

Mijn ervaring is, dat de ondernemers die ooit in calamiteiten terecht zijn gekomen, met een dergelijk plan vele malen beter opgewassen waren tegen de situatie dan ondernemers zonder een calamiteitenplan.

U moet zich voorstellen dat “grote” calamiteiten zoals een brand, overlijden etc. veel indruk maken waardoor de ondernemer emotioneel uit het lood is. Helder nadenken is in de eerste dagen haast niet mogelijk en dan is het prettig als je vanuit een calamiteitenplan houvast hebt om de eerste dagen door te komen. Onze ervaring leert ons, dat klanten heel erg gevoelig zijn voor het handelen in die eerste dagen na zo’n calamiteit.

Zeker in geval van overlijden van de directeur is het prettig als het personeel of de partner weet wat hij of zij moet doen.

Tot slot nog een paar aanvullende tips.

  • Levenstestament: De situatie dat je als directeur niet meer kunt handelen. Je ligt (langdurig) doodziek op bed, in coma etc, maar het bedrijf moet doorgaan. Een levenstestament is een juridisch document waarmee je de mogelijkheid hebt om een aantal maatregelen te treffen, waarmee de continuïteit van het bedrijf wordt geborgd. Een levenstestament is een aanvulling (of invulling zo u wilt) van het calamiteitenplan.
  • Financieel plan: als ondernemer kan je geen aanspraak maken op de sociale verzekeringen. Daarom is het sowieso verstandig om de gevolgen van “lang leven”, arbeidsongeschiktheid en overlijden in kaart te hebben gebracht. Het geeft inzicht in je eigen financiële situatie. Je weet of de maatregelen, die je getroffen hebt, goed zijn of juist niet. Kortom: het geeft een bepaalde rust.

Wilt u een keer met ons hierover sparren. Bel of mail ons!!

George Hoogkamer is directeur van Hoogkamer Assurantiën en Hoogkamer Consultancy  te Lisse
George  is voorzitter Alverha en bestuurslid bij Bedrijfsleven Bollenstreek

Heereweg 278 te Lisse
T 0252-436070
E george@hoogkamer-assurantien.nl
W www.hoogkamer-assurantien.nl