Gepubliceerd op 21 september 2018

De krijgsmacht en persoonlijk leiderschap

Egon Beaart geeft een presentatie in Amersfoort over ‘de krijgsmacht en persoonlijk leiderschap’  tijdens het 12e internationale congres van het World Institute Action Learning (WIAL), dat op woensdag 26 en donderdag 27 september wordt gehouden in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De presentatie van Beaart, woonachtig bij Leiden en opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, vangt aan om 11.30 uur. Het internationale WIAL evenement vindt eenmalig in Nederland plaats. Zeker 250 deelnemers uit alle windstreken van de wereld komen tijdens dit congres samen om kennis op te doen over de internationaal beproefde leer- en verandermethode, die leren en presteren op de werkvloer met elkaar verbindt. Tijdens dit congres komen mooie inzichten aan bod van sprekers uit diverse sectoren en branches.

Zo vertelt Egon Beaart over praktijkvoorbeelden uit een defensieonderzoek en wat we daarvan kunnen leren. Hij geeft in het hele land seminars in het kader van veranderingsprocessen binnen bedrijven en instellingen. Volgens hem ontstaan er veel problemen doordat het potentieel van veel medewerkers bewust dan wel onbewust niet wordt gebruikt. ,,Dat is zonde van al die kennis en vaardigheden en ook nog eens kapitaalvernietiging van alle cursussen en opleidingen die zijn gevolgd. Hoe komt dit nou? Waarom worden kennis en vaardigheden van de medewerkers niet beter benut? Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van ieders persoonlijk leiderschap, zodat medewerkers zich kunnen ontplooien?”, aldus Beaart die een carrière van 33 jaar bij het Ministerie van Defensie achter de rug heeft. Als plaatsvervangend hoofd van het Stafbureau Leiderschap van Defensie hield hij zich bezig met de beleidsvorming en ontwikkeling omtrent leiderschap binnen de krijgsmacht.

De veranderingen in de hele wereld gaan snel. Ondernemers worden uitgedaagd om samen te werken met andere bedrijven, scholen, overheden. Daarnaast worden de bedrijfsprocessen complexer en neemt het belang van zelforganisatie en -sturing toe. Hierdoor wordt er ander gedrag gevraagd of verwacht van zowel de managers als de medewerkers. Er zijn medewerkers nodig die in nieuwe situaties snel hun weg weten te vinden. Mensen die eigenaarschap nemen, persoonlijk leiderschap tonen en in staat zijn om in deze dynamische wereld te werken.

Nadere info en aanmelding (met reductie): www.wial-congres.nl

Fotografie: Laura de Haan

internationale WIAL Congres
27 september
Leerhotel
Amersfoort (Daam Fockemalaan 10)