Gepubliceerd op 10 juli 2017

Binnen één generatie CO2-neutraal energie en warmte produceren?

Nuon heeft zich een ambitieus doel gesteld. Het bedrijf is nu al koploper in de productie van windenergie, maar heeft voor een totale transitie naar een duurzame energieproductie ook andere partijen nodig.

Het kabinet heeft in het Energieakkoord als uitgangspunt gesteld, dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall sluiten zich daarbij aan, maar zijn ambitieuzer: al binnen één generatie (dus binnen ongeveer 25 jaar) zou de elektriciteitsopwekking volledig CO2-neutraal moeten zijn. Ruud Snelderwaard, als clustermanager verantwoordelijk voor de Nuon-vestigingen in Diemen en Amsterdam (Hemweg), weet dat het een flinke uitdaging is, die alleen kan worden gerealiseerd als alle betrokkenen een flinke steen bijdragen. Maar nog niet iedereen realiseert zich wat het inhoudt.

De stand van zaken in elektriciteitsproductie
Op een doordeweekse dag nemen de klanten in Nederland momenteel zo’n 10.000 megawatt per uur af. Onder optimale omstandigheden kan het bedrijf daarvan nu ongeveer 4.000 megawatt produceren uit wind en zon. “Het probleem bij de productie van energie is, dat je nooit een overschot of tekort kunt hebben. Energie laat zich nog niet in grote hoeveelheden opslaan en bij een tekort valt er uiteraard van alles stil. Wanneer je afhankelijk bent van zon en wind moet je dus voorbereid zijn op de situatie dat er langere tijd onvoldoende zon en wind is. Je moet een grote energievoorraad kunnen opbouwen. De grootste accu die nu beschikbaar is, kan 54 megawatt opslaan. Dat is de productie van vijf minuten! Een andere mogelijkheid is om de elektriciteit om te zetten in andere producten, zoals ammoniak, waterstof, ethanol of andere vloeistoffen.”

Brede maatschappelijke inzet
Energie uit een accu kan in de huidige infrastructuur goed worden ingezet, maar voor energie uit vloeistoffen moet nagenoeg de hele infrastructuur worden omgebouwd. “De turbines van een gasgestuurde energiecentrale kun je ombouwen naar waterstof, maar bij de andere vloeistoffen werkt dat niet. Turbines moeten worden vernieuwd, andere leidingen gelegd en opslagtanks gebouwd. Bovendien zijn de risico’s heel anders en daarmee de veiligheidsmaatregelen. Wij hebben geen verstand van transport en opslag van waterstof, ethanol, ammoniak of andere vloeistoffen. CO2-neutrale energieproductie kunnen we alleen realiseren met een brede maatschappelijke inzet, ook van de overheid. Iedereen zal eraan moeten bijdragen.” Nuon is producent en verkoper van energie en warmte, geen onderzoeksinstantie, benadrukt Snelderwaard. “Samen met andere organisaties kunnen we betere producten ontwikkelen. Daarom werken wij samen met onder andere universiteiten en TNO. Wij hebben veel kennis en ervaring. Daarmee kunnen we de voorwaarden creëren, waarmee zij ideeën kunnen genereren. Dat zijn kostbare exercities. Het vraagt experimenteren en dat vraagt mensen, mogelijkheden en geld. Er is nog veel onzeker en er zijn risico’s aan verbonden, maar we weten dat het anders moet.”

“Het vraagt een palet aan oplossingen. Dé oplossing hebben wij niet”

Sluiting kolencentrale
Intussen wordt de druk op Nuon opgevoerd om de kolencentrale aan de Hemweg te sluiten. “We weten dat het moet gebeuren en in principe zou het kunnen. Alleen zijn we nog niet zo ver dat we voldoende alternatieven hebben, dus moeten we elektriciteit inkopen. En die wordt dan misschien opgewekt in andere kolencentrales of kerncentrales. Nuon is ertoe bereid, maar het gaat om tweehonderd mensen met een grote betrokkenheid bij dit bedrijf. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast kost het ook nog zo’n 250 miljoen euro aan gemiste winst.”

Palet van oplossingen
Overigens benadrukt Snelderwaard dat de transitie naar CO2-neutrale energie- en warmteproductie niet de enige duurzame oplossing is. “Je moet meer dingen doen. Daarvoor is innovatie nodig en samenwerking. Zo zijn we bijvoorbeeld met het Havenbedrijf bezig het energiegebruik in de Amsterdamse haven duurzamer te maken. Daarnaast zetten we in op stadsverwarming. We zijn nu al een van de grootste leveranciers van stadswarmte in Nederland. In de komende decennia zal het gebruik van aardgas volledig worden teruggedraaid. Wat wordt de vervanger? Moeten mensen thuis biomassa gaan gebruiken? Los van het feit dat dit niet CO2-vrij kan, stinkt het en heeft de omgeving er dus last van. Een andere duurzame oplossing, die momenteel al veel wordt toegepast, is de inzet van warmtepompen voor de verwarming van huizen en de productie van warm water. Er wordt onderzoek gedaan naar geothermie: het gebruik van aardwarmte voor het winnen van energie. Het vraagt een palet aan oplossingen. Dé oplossing hebben wij niet.” «

Nuon Local Asset Group Amsterdam
www.nuon.com

Tekst: Wendy van Schie / Fotografie: Luuk Gosewehr