Gepubliceerd op 20 mei 2019

Autoriteit in BHV en brandveiligheid

Jeroen Jansen is eigenaar van HBO Safe en BrandveiligNL. Beide bedrijven zijn in Den Haag gevestigd, maar opereren landelijk. Er zijn, naast Jeroen, zestien vaste medewerkers actief en zo’n tien ZZP’ers in de vorm van docenten, trainers en adviseurs. In het artikel ‘Kwaliteit in BHV-Veiligheid’ wordt uitgebreid uiteengezet wat je als ondernemer van HBO Safe kunt verwachten. In dit artikel vertelt Jeroen het een en ander over HBO Safe en vooral alles over BrandveiligNL.

HBO Safe en BrandveiligNL zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Jeroen legt uit dat hij met het gecombineerde werk van beide bedrijven twee wetten hanteert: de Arbowet en het Bouwbesluit en hij omschrijft HBO Safe als totaalleverancier qua het ontzorgen van deze beide wetten; en dan vooral in het veiligheidsdomein. “Jouw woning moet volgens de Woningwet aan bepaalde eisen voldoen”, aldus Jeroen: “en het Bouwbesluit is de uitwerking van deze wet. Daarin wordt bepaald hoe breed jouw deuren zijn, hoe groot je toilet is, wat er van je brandmeldinstallaties wordt verwacht, kortom alles. Er zijn twaalf soorten gebouwen in Nederland, ofwel twaalf categorieën, en wij pakken alles aan. Of het nu een kantorencomplex, een woonwijk, een ziekenhuis, of een woonboot betreft; het maakt ons niet uit.”

De link naar BrandveiligNL is snel gelegd, omdat daarmee de complete brandveiligheid voor particulieren, ondernemers, de verzekeraars en de brandweer verzorgd wordt. Het bedrijf is een dermate autoriteit op het gebied van brandveiligheid, dat de brandweer zelf zich ook regelmatig tot de organisatie wendt voor een bepaald advies. Jeroen: “Wij zijn de enige club in Nederland die de ‘Brandweer Stempel Garantie’ geven. Dus bij alles wat wij bedenken, garanderen we dat de brandweer een stempel geeft zijnde brandveilig. Als er geen stempel zou komen, brengen wij de opdracht ook niet in rekening en is onze service dus gratis. Maar dat komt eigenlijk nooit voor.”

Het veiligheidsdomein in zijn werk bestaat in Jeroens visie uit de Arbo, in de vorm dat het in een bedrijf veilig moet zijn waar de wettelijk verplichte RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) toe bijdraagt. Dat heeft volgens hem altijd zijn weerslag op het gebouw zelf, in verband met de brandveiligheid met bijbehorende installaties. Zodoende zijn bedrijfshulpverlening en brandveiligheid in zijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden, waardoor het niet meer dan logisch is dat hij zowel eigenaar van HBO Safe als van BrandveiligNL is.

Tachtig procent van de ondernemers is binnen een jaar na een brand failliet

HBO Safe is in 1991 opgericht door Jansen senior. Het werd een familiebedrijf, toen Jeroen erbij kwam. Inmiddels is zijn vader eruit gestapt en is hij sinds 2016 alleen eigenaar. Hij heeft toen een eigen trainingscentrum opgericht. Omdat dat al snel te klein werd, is er sinds begin dit jaar één gerealiseerd die vier keer zo groot is als de eerste en gevestigd is aan de Binckhorstlaan 128 in Den Haag. Daarnaast beschikt de organisatie over een landelijk netwerk van tweeëntwintig trainingslocaties. Zelf startte hij naast HBO Safe in 2011 met BrandveiligNL. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en daarnaast zijn er in zeven jaar tijd locaties bijgekomen in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Emmen en Leeuwarden. Behalve dat bedrijfshulpverlening en brandveiligheid een soort twee-eenheid zijn, was er nog een reden waarom dat voor hem een logische stap was. “Ik zat bij de brandweer en zag elke keer na de brand alle ellende bij de ondernemer. Wist je dat tachtig procent van de ondernemers na een brand binnen een jaar failliet gaat? Dat is extreem! Dit kun je voorkomen door het zowel aan de voorkant als aan de achterkant, dus ná een brand, goed te regelen. Dat laatste heeft te maken met slimmigheid, waardoor je zeker weet dat je minimaal tachtig procent van je verzekerde bedrag uitgekeerd krijgt. Maar dan moet je alles wél goed documenteren. Want de verzekering heeft maar één doel: niet uitkeren, dus die gaan van alles zoeken.”, aldus Jeroen.

Deze laatste opmerking is geen loze kreet vanuit een soort rancune of zo, want de grootste brandverzekeraar ter wereld, HBI Insurance, zegt dat zelf ook. In Nederland heeft deze maatschappij maar één brandveiligheid expert, maar wel één op hoog niveau. Jeroen: “Alles gaat langs zijn bureau als het om brandveiligheid gaat. Dat geeft meteen aan dat het om een nichemarkt gaat, omdat een heleboel mensen het gewoon niet snappen.” De heren sparren regelmatig met elkaar. Als deze expert ergens niet uitkomt, belt hij Jeroen; en andersom.

‘Ja… dat zal omaatje wel weer zijn’

BrandveiligNL is in 2018 met driehonderdvijfenzeventig procent gegroeid; ofwel verdrievoudigd! En Jeroen weet zeker dat het nooit zal stoppen, omdat geen enkel gebouw in Nederland honderd procent brandveilig is. Op mijn vraag hoe Jeroen het regelt dat een bedrijf na een brand toch op een redelijk termijn de schade door de verzekering uitgekeerd krijgt, antwoordt Jeroen: “Terug naar de basis. Pak je bouwvergunning erbij, want je hebt ooit een keer een stempel op je pand gehad toen je het liet bouwen. Daar moet je aan voldoen. Dus we gaan eerst terug naar de tekeningen. Zijn ze er niet, dan gaan we ze opvragen. Worden ze niet gevonden, dan laten we ze maken en dienen we ze opnieuw in bij de brandweer. De wetten zijn gewijzigd in het voordeel van de gebouweigenaar, zodat er vaak complete installaties verwijderd kunnen worden, omdat die in de nieuwe wet- en regelgeving niet meer nodig zijn. De brandmeldcentrale is nu bijvoorbeeld pas nodig bij duizend vierkante meter, maar heel veel gebouwen in Nederland hebben van oudsher al zo’n centrale terwijl de oppervlakte veel minder is. Maar qua abonnement, doorkoppelingen en onderhoud zijn de eigenaren zomaar zo’n tweeduizend euro per jaar kwijt, terwijl het niet eens meer verplicht is!”

Jeroen heeft daar met BrandveiligNL op ingespeeld door, gebaseerd op Wifi, een draadloos systeem te bedenken waar geen onderhoud voor nodig is, zodat er dus geen componenten et cetera vervangen hoeven te worden, terwijl het wel altijd functioneert. Ten opzichte van een oudere installatie heeft de ondernemer de aanschaf van zijn installatie in drie jaar terugverdiend. Het werkt simpel maar doeltreffend. Als er brand is in het bedrijfspand, krijgt de ondernemer een telefoontje, sms of app op zijn mobiel. Dat kan ook via een ‘bommetje’, zodat maximaal zes mensen tegelijk een melding van de brand krijgen. Als ik opmerk dat mij dat heel wat effectiever lijkt, bevestigt Jeroen: “Ja zeker! Want de mensen van de RAC, de Regionale Alarm Centrale van de brandweer, zeggen na twee of drie storingen: ‘Zoek het maar uit! We drinken eerst ons bakkie op en rijden er dan wel heen.’ Ze krijgen namelijk heel vaak loos alarm en daar willen ze vanaf. Tussen twaalf en één hebben ze de meeste loze meldingen. In het verzorgingstehuis laat een dementerende bejaarde vrouw via het tosti apparaat iets verbranden of ze zet een pakje boter in de magnetron waar de vonken vanaf vliegen, en ze moeten weer rijden. Daar worden ze gek van! Het is elke keer wel zes man hè? Een ritje brandweer kost zevenhonderd euro! Die zeggen bij melding vier: ‘Ja… dat zal omaatje wel weer zijn’ en toen bleek het om een echte brand met tien doden te gaan. Dan gaat het goed mis!”

Bij minimaal vijftig mensen is een gebruiksmelding verplicht

Jeroen houdt alle innovatieve ontwikkelingen en wettelijke bepalingen dermate bij, dat ondernemers, verzekeraars en de brandweer zich regelmatig tot BrandveiligNL wenden als het om informatie op dat gebied gaat. Hij zit ook vaak met experts om tafel om te kijken hoe ze Nederland brandveiliger kunnen maken. “We zijn bijvoorbeeld al jaren bezig met die lithiumbatterij branden. En eerlijk is eerlijk, we komen er nog steeds niet uit.”, aldus Jeroen: “Dan steken we met alle grote jongens en internationale leveranciers van blusmiddelen de koppen bij elkaar en proberen we een blusmiddel te ontwikkelen om een Tesla te blussen. Ik ben zelf drie keer bij een Teslabrand geweest en meet dan twaalfhonderd graden. Dat gaat niet goed hoor! Als dat in een garage gebeurt, wordt het hele pand weggedrukt.“

Wat volgens Jeroen vijfennegentig procent van de ondernemers niet weet is dat iedereen met een bedrijf, waar vijftig mensen of meer werken, verplicht is om een gebruiksmelding bij de brandweer in te dienen. Dat geldt ook wanneer er voor een speciale gelegenheid een ruimte gehuurd wordt waar vijftig of meer gasten komen. Als er dan een brand ontstaat, kan de brandweer op een IPad allerlei kaarten en plattegronden van het betreffende gebouw zien, waardoor de brandweerlieden precies weten in welke ruimte er vijftig of meer mensen aanwezig zijn.

Momenteel is Jeroen met iets innovatiefs bezig, waar hij drie stagiaires van De Haagse Hogeschool, waar hij Lector in Brandveiligheid is, bij betrokken heeft: het labelen van gebouwen. Jeroen: “Ik wil het voor elkaar krijgen dat aan elk bedrijfspand, met meer dan vijftig mensen, een labeltje komt te hangen; een soort van Gebouwpaspoort waarin precies staat hoeveel mensen er dagelijks aanwezig zijn, wat de weerstand bij brand is, wat voor soort vluchtwegen er zijn; kortom hoe veilig het gebouw is. Als elk bedrijfspand in Nederland inzichtelijk gelabeld is, zijn er kortingen mogelijk qua de verzekering, omdat je dan kunt werken met een systeem zoals bij je koelkast thuis. Bij A++ zit je goed en bij G is het een drama. De brandweer wil maar één ding weten: ‘Als ik zes man bij een brand naar binnen stuur, komen er dan na een half uur ook weer zes man uit?’. Dan is het logisch dat bij Label G de brandweerlieden niet eens naar binnen gestuurd worden, maar bij Label A++ kunnen ze er gerust vanuit gaan dat de mannen na een uur weer ongeschonden uit de strijd komen. Het bestaat nog niet, maar zowel de brandweer als de verzekeraars hebben hier veel baat bij en ik verwacht dat we het in ongeveer een jaar gerealiseerd zullen hebben; compleet met Nen-norm.”

‘Joh, bel Jeroen. Die regelt het wel voor je.’

Jeroen investeert het grootste deel van zijn tijd in BrandveiligNL. Naar zijn zeggen is HBO Safe een vliegwiel wat wel doordraait: “Bij HBO Safe heb ik er een team op staan en of ik nu één BHV-er heb die een training komt draaien of duizend, dat maakt niet meer uit. Het werk blijft hetzelfde en mijn team beheerst alles tot in de finesses. Bij BrandveiligNL gaat het elke dag weer om nieuwe situaties en andere opdrachten. Het gaat vaak om ondernemers die onder druk staan, omdat de brandweer of de verzekering hen op de huid zitten. Ze bellen ons daardoor altijd te laat, want alles moet gisteren geregeld zijn en van ons wordt dan verwacht dat we stante pede reageren en direct met zo’n opdracht aan de slag gaan. Als een ondernemer ergens in vastloopt, vraagt hij letterlijk aan de brandweer ‘Help! Wat moet ik doen?’, waarop de Brandweer Den Haag standaard antwoordt: ‘Joh, bel Jeroen. Die regelt het wel voor je.’ Wij krijgen namelijk in principe alles voor elkaar.

www.hbosafe.nl / www.brandveilignl.com

Tekst: Leo Singor