Gepubliceerd op 11 oktober 2018

APK voor uw hypotheek

Bij het afsluiten van uw hypotheek is er samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en wensen op dat moment. Er is daarbij rekening gehouden met veranderingen in de jaren daarna die op dat moment bekend waren.

Bij het ingaan van uw hypotheek paste deze dan ook prima bij uw situatie. De meeste hypotheken kennen echter een lange looptijd van 30 jaar. In de jaren na het afsluiten kunnen er allerlei zaken veranderen, waardoor de hypotheek mogelijk minder goed aansluit op uw situatie. Het is dan ook van belang om regelmatig te bekijken of uw hypotheek nog steeds aansluit bij uw wensen en of u voldoende profiteert van de actuele ontwikkelingen in de markt. Zo kunt u gelet op de huidige lage rentestand wellicht voordeel behalen door rentemiddeling toe te passen op uw hypotheek of door deze over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Is uw woning in waarde gestegen? Dan kan de risico-opslag van de bank mogelijk worden verlaagd waardoor u maandelijks minder rente gaat betalen. Komt uw pensioendatum in zicht? Dan is het van belang om de betaalbaarheid van uw lening op de lange termijn te beoordelen. Wat extra geld opzij zetten voor aflossing van uw hypotheek of ter aanvulling op uw pensioeninkomen kan verstandig zijn. Kortom, er zijn tal van gebeurtenissen te bedenken die aandacht voor uw financiële plaatje nodig maken. Met regelmaat een ‘APK’ voor uw hypotheek is dan ook geen overbodige luxe. Een onafhankelijke adviseur kan u daarbij helpen! «

Suzanne Koehorst
MJFP
Email s.koehorst@mjfp.nl