Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Alle lichten op groen voor grensoverschrijdend havenbedrijf

De fusie tussen Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent is een stap dichterbij. Beide havenbedrijven hebben aan hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen een fusieovereenkomst aangeboden. Nu is het hun beurt om zich uit te spreken over de voorgenomen fusie.

In de fusieovereenkomst staat hoe de fusie op basis van gelijkwaardigheid vorm kan hebben. Na goedkeuring van de fusieovereenkomst door de acht gemeente- en provincieraden wordt de naam bekendgemaakt van zowel het grensoverschrijdende havengebied als het fusiebedrijf. Dat is voorlopig gepland op vrijdag 8 december.

grensoverschreidend havengebiedEuropese vennootschap
Uitgangspunt van de fusieovereenkomst is een fusie op volledig gelijkwaardige basis (50%-50%). De fusiepartners willen zo komen tot één grensoverschrijdend havengebied en één havenbedrijf. Ze beogen daarbij een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. Hiermee wordt het internationale karakter van het fusiebedrijf onderstreept. De Europese vennootschap biedt ook de mogelijkheid de nieuwe governance optimaal in te richten en de medezeggenschap van medewerkers te garanderen. Als dochter van de Europese vennootschap behouden de havenbedrijven hun eigen activa (terreinen, gebouwen en infrastructuur). Ook blijven ze verantwoordelijk voor publieke taken, zoals het onderhoud van wegen in het havengebied, begeleiding van het nautisch verkeer en de veiligheid in de haven. De maatschappelijke zetel van de Europese vennootschap komt in Nederland. In de voorgestelde structuur is sprake van een tweekoppige leiding waarbij de twee huidige CEO’s samen de leiding zullen hebben over het nieuwe bedrijf.

Extra groei
De nieuwe haven positioneert zich direct in de Europese top. Het is de nummer 3 inzake toegevoegde waarde en de nummer 10 op het gebied van goederenoverslag via zeevaart. Dit dient mee de naamsbekendheid van de havenregio én van de bedrijven te vergroten. Tegen 2022 wil het fusiebedrijf een vooraanstaand merk in de internationale havenwereld zijn om investeerders aan te trekken. Het businessplan is gericht op een bestendige groei. Het fusiebedrijf wil tegen 2022 de toegevoegde waarde met 10% laten groeien. Het wil de overslag via zeevaart – van 62 miljoen ton nu – laten toenemen tot 70 miljoen ton. Voor de overslag via binnenvaart wordt 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton) beoogd. Door de groei in toegevoegde waarde, volume en omzet zal de werkgelegenheid in het nieuwe havengebied tegen 2022 naar verwachting toenemen tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu 95.000). Bij de vestiging van nieuwe bedrijven zal worden gelet op hoge duurzame werkgelegenheid en de toegevoegde waarde per ton. De fusie biedt meer mogelijkheden voor innovatie en duurzaamheid. Het nieuwe eengemaakte havengebied heeft bijna 1.000 hectare uitgeefbare gronden.

Voordelen voor bedrijven
De fusie biedt mogelijkheden om de operationele kosten te drukken, onder andere door toegenomen efficiëntie, schaalvoordelen en het vermijden van overlappende activiteiten. Deze besparingen zullen leiden tot een concurrentiëler havenbedrijf waarvan de voordelen ook naar de bedrijven voortvloeien door bijvoorbeeld lagere tarieven of minder stijging van tarieven. Daarnaast ontstaat door de grotere schaal een grotere kans op bundeling van ladingstromen. Ook leidt de schaalgrootte van het fusiebedrijf tot meer specialisatie van werknemers en daarmee tot een betere en meer gespecialiseerde dienstverlening aan de bedrijven in de haven. Door het behoud van kantoren op diverse locaties en de inrichting van een bedrijfsadviesorgaan worden de door het bedrijfsleven zo gewaardeerde ‘korte lijntjes’ gegarandeerd. «

Tekst: Caroline Houmes