Gepubliceerd op 20 maart 2019

Activerend Werk

De laatste jaren is zowel in de regio Arnhem als in de regio Nijmegen het concept ‘Activerend Werk’ ontwikkeld. Het goede nieuws is dat bij de ontwikkeling van dit concept, het regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen goed gekeken heeft naar wat er in Arnhem al ontwikkeld was. In zowel de regio Arnhem als de regio Nijmegen zijn daardoor in 2018 honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deelloonwaarde doorgestroomd naar plekken in het bedrijfsleven.

Mensen die vanuit Driestroom doorstromen naar individuele particuliere bedrijven komen met name via het project ‘DROOM! Partners’ terecht bij Vermaat, FoodforCare, Nederrijn en de Rabobank. Daarnaast zijn er ongeveer tachtig kleinere particuliere ondernemers aan ons verbonden. Zij zijn actief in alle branches, van licht metaal en verpakkingsindustrie tot ICT, groen en horeca. Deze particuliere ondernemers worden door ons ondersteund met een jobcoach om de werkplek geschikt te maken voor de komst van iemand met deelloonwaarde.

De plaatsing is meestal succesvol als het particuliere bedrijf en Driestroom elkaar kennen en een mogelijke kandidaat al in zijn opleidingstraject bij Driestroom kennismaakt met de nieuwe werkgever. Uit landelijk onderzoek blijkt dat, wanneer deze warme overdracht niet gewaarborgd is, de kandidaat een negatieve werkervaring opdoet en de plaatsing mislukt.

In zowel de regio Arnhem als de regio Nijmegen zitten er nog circa achtduizend mensen achter de geraniums.

Een oproep aan u allen om met de regionale WerkBedrijven en ons als partner daar WERK van te maken. «