Gepubliceerd op 2 oktober 2017

Accountantskantoor van de toekomst, invriezen of evolueren

Wij zijn ervan overtuigd dat met de huidige digitalisering er een volledig geautomatiseerde boekhouding ontstaat voor bedrijven in het mkb, zowel voor zzp’ers als mkb-ondernemingen met personeel. En dit heeft ook gevolgen voor een traditioneel accountants- of administratiekantoor. De software voor automatische herkenning van documenten en betalingen wordt steeds beter.

Een volledig geautomatiseerde boekhouding in de cloud houdt in dat de inkoop- en verkoopfacturen digitaal worden geüpload, kassasystemen worden gekoppeld en bankmutaties automatisch worden verwerkt. Aan de boekhouding wordt een dashboard gekoppeld met de periodieke rapportage. Als dit proces bij de ondernemer op orde is dan kan de accountant de actuele cijfers beoordelen en de ondernemer adviseren.

De jaarrekening (als product) wordt voor de ondernemer minder belangrijk en interessant aangezien de ondernemer periodiek (ook dagelijks) in een dashboard actuele cijfers kan raadplegen, zodat in januari bekend is wat het resultaat van het afgelopen jaar is geweest.

Het traditionele uren schrijven van accountants zal steeds meer verdwijnen en gaat naar een abonnementsvorm met een vaste prijsafspraak per maand.

Ontwikkelingen bij ons kantoor
Binnen ons kantoor implementeren wij, waar mogelijk, bovenstaand proces bij onze huidige en nieuwe klanten. Wij werken samen met de klant en kijken wat de klant zelf wil en kan doen. In overleg kunnen wij, op verzoek van de klant, de klant ontzorgen door het gehele administratieve proces voor een vast bedrag per maand uit handen te nemen.

Wij hebben ervoor gekozen om onder andere met software als Basecone, Twinfield en Visionplanner in de cloud te werken. Met deze administratieve productiestraat kunnen wij goed online samenwerken met de ondernemer.

Deze werkwijze resulteert in een betere samenwerking en meer contactmomenten tussen ondernemer en accountant. In het mkb (tot circa 20 medewerkers) automatiseren wij de boekhouding zover dat steeds vaker geen administrateur meer nodig is.

Conclusie
Als accountantskantoor moet je mee met de huidige digitalisering en nadenken over abonnementsvormen met vaste prijsafspraken. Ons streven is om bij alle klanten, waarmee wij in de cloud samenwerken, de financiële administratie te koppelen aan een online dashboard. Op basis van de periodieke cijfers hebben wij met meer regelmaat contact met de ondernemers en kunnen wij tijdig adviseren op basis van actuele cijfers. «

Frank Veldt AA Deijlaccountant van de toekomste en Veldt Accountants Adviseurs
Middelweg 68 1911 EH UITGEEST
www.deijle-veldt.nl