Gepubliceerd op 21 oktober 2020

‘A Perfect Marriage’

Inmiddels weten we dat de energietransitie een mondiaal vraagstuk is met dito uitdagingen. Laten we eerlijk zijn, zelfs het sluiten van de gelederen op Europese schaal sinds de tweede wereldoorlog gaat met vallen en opstaan. Laat staan op wereldniveau. Gelukkig laten we ons daar niet door ontmoedigen en hoewel het sneller kan en zelfs moet, zien we daarvan de eerste signalen op nationaal niveau: op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de CO₂ belasting vanaf 1 januari 30 euro per ton zal kosten en daarna stapsgewijs gaat toenemen naar 125 euro in 2030.

Zou dit dan het langverwachte begin zijn van een gelijk speelveld tussen een fossiele en een duurzame economie? Best mogelijk, mits de dispensatierechten (vrijstelling van CO₂ belasting) voor grote bedrijven niet een substantieel deel van hun CO₂-uitstoot betreft. Als we daar even van uitgaan, dan is dit goed nieuws: niet alleen voor energietechnologie ontwikkeling persé maar ook voor de daadwerkelijke implementatie daarvan. Oftewel, het sprokkelen van businesscases strandt niet langer op papier, maar wordt realiteit doordat marktwerking in stelling is gebracht en de beruchte onrendabele top overbrugbaar blijkt. Het fossiele alternatief wordt namelijk steeds duurder. Het mes snijdt overigens aan twee kanten: doordat we hiermee kunnen versnellen op energietechnologie innovaties, creëren we meteen ook economische kansen via export producten. Net zoals we destijds groot geworden zijn in het aanleggen van dijken of het veredelen van tulpen.

Bovendien kon de timing niet beter, want waar halen we al die handen vandaan als de uitvoering in een versnelling komt? Precies, elke crisis kent zijn kansen! Hoeveel net afgestudeerden, horeca personeelsleden, medewerkers van culturele instellingen of werknemers waarbij 1,5m afstand onhaalbaar is, staan te trappelen om weer aan de slag te gaan? Ik heb de cijfers niet paraat, maar het zou me verbazen als dit geen substantieel aantal handen oplevert. Corona als versneller van de energietransitie, a perfect marriage! «

Arnhem, 22 september

Jochem Garthoff

Programma manager energietransitie
E-mail Garthoff@kiemt.nl
www.kiemt.nl