Gepubliceerd op 10 juli 2017

Rutger Boelsma van RBC-Consultants: “Competentie-ontwikkeling nu belangrijker dan ooit”

In een sfeervolle stadsvilla aan de Groningerstraatweg62 te Leeuwarden houdt RBC-Consultants praktijk. “Hier werken we aan competentie ontwikkeling van werknemers uit allerhande organisaties ,vertelt Rutger Boelsma, personal development consultant.

Het is uit vele onderzoeken gebleken dat  werkgevers vele malen beter de talenten/competenties van hun werknemers kunnen benutten. Nu veel bedrijven en organisaties reorganiseren, automatiseren en robotiseren is het belangrijker dan ooit dat werknemers hun natuurlijke kwaliteiten leren kennen en benutten opdat ze de juiste werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit vergroot de functiekwaliteit, productiviteit en voorkomt stress en ziekteverzuim.

“Wij gaan aan de slag met competenties die mensen van nature bezitten en die nauw aansluiten bij hun persoonlijkheid. Het heeft toch weinig zin te investeren in competenties die een medewerker niet of nauwelijks heeft van nature, of niet nodig heeft in de werkzaamheden? Toch zien we  wel vaak. Dat een medewerker op de verkeerde plaats zit in het bedrijf/organisatie of werkzaamheden zit te doen die eigenlijk niet goed bij hem/haar passen. Zonde, onderzoek laat zien dat het gebruikmaken en verder ontwikkelen van de competenties die aansluiten bij de te verrichten werkzaamheden uiteindelijk de kwaliteit van het werk aanzienlijk verhoogt, en met méér plezier.”

PERSOONLIJK ASSESSMENT

“De medewerker volgt eerst bij ons een persoonlijk (digitaal) assessment. Dit is een uitgebreid testprogramma dat, met een nauwkeurigheid van negentig procent, natuurlijke talenten en het eigen gedrag in kaart brengt. Hieruit volgt een genuanceerde, ontwikkelingsgerichte rapportage die we bespreken met de  medewerker. Naast een overzicht van competenties geeft het rapport de medewerker inzicht in zaken als zijn/haar: ideale werkomgeving, motivatiesleutels, functioneren bij oplopende stress en manier van communiceren. Kortom, een waardevolle en overzichtelijke rapportage die bovendien ook nog eens heel goed te gebruiken is bij functionerings- en beoordelingsgesprekken”, legt Boelsma uit.

PERSOONLIJK PLAN VAN AANPAK

Naar aanleiding van zo’n assessment kan desgewenst  ook  een ontwikkelingskoers bepaald worden.
In afstemming met bijv. de leidinggevende wordt duidelijk welke vaardigheden en competenties van de medewerker men graag verbeterd wil zien. De vaardigheden welke wij verder kunnen ontwikkelen liggen veelal op het gebied van leidinggeven, communicatie, commercieel handelen of persoonlijke effectiviteit. In persoonlijke wekelijkse , één op één consults worden de competenties en/of vaardigheden  verder  ontwikkeld. Tussendoor gaat de medewerker in de eigen werkomgeving aan de slag met de geleerde nieuwe vaardigheden. Het geleerde wordt zo direct in praktijk gebracht. Door deze aanpak is het leer- en ontwikkelingseffect  enorm.”

NU IS HET MOMENT

Rutger Boelsma werkt al 25 jaar als personal development consultant. In voorgaande jaren was de behoefte naar talent- en competentiebewustzijn en –ontwikkeling niet zo groot als nu. “In bedrijven  en organisaties is het meer dan ooit belangrijk dat mensen de juiste functie uitoefenen. Laat je  medewerkers werkzaamheden verrichten waar hun eigenlijke kwaliteiten liggen. Een win-win situatie voor iedereen.”

RBC-CONSULTANTS
Groningerstraatweg 62, 8921 TS Leeuwarden
Telefoon 058 – 266 03 04
E-mail info@rbc-consultants.nl
www.rbc-consultants.nl