Gepubliceerd op 15 februari 2019

Wat zeggen cijfers en likes?

Stel, u wilt uw effectiviteit op een specifiek gebied vergroten. Wat wilt u bereiken? En wat heeft u nodig om dat doel ook werkelijk te behalen?

Wat is ‘geweldig’?

Waar heeft u dan het meeste aan? Een methode of training die aangeprezen wordt op een platform met veel likes en cijfers hoger dan 8, of een trainer/coach die samen met u uw doelen bepaalt en werkelijk prikkelt om dat specifieke persoonlijke doel te behalen; datgene waar u al tijden tegenop ziet, en waarvan u weet dat u daar moeite mee heeft?

Klanten wordt tegenwoordig gevraagd hun tevredenheid digitaal te uiten. Een klik is zomaar gedaan en een cijfer zomaar ingevuld. Dat is efficiënt en kan goed werken wanneer je wilt weten wat anderen van een product of dienst vinden. Wat mij echter met stijgende verbazing opvalt, is dat we met z’n allen geneigd zijn dit soort aanbevelingen te volgen zonder van de eigen specifieke behoeften en doelen uit te gaan.
Zoals we een hotel of vakantie boeken waarvan anderen zeggen dat het geweldig was. Maar wat is ‘geweldig’? Zelf heb ik al eens een vakantie geboekt die anderen geweldig vonden, maar had ik daar na afloop hele andere ideeën over.

Kwaliteit en resultaat zijn niet meetbaar met likes en scores

Om terug te komen op trainingen: Wat zegt zo’n cijfer en review? Dat het een leuke training was? Dat deelnemers echt iets geleerd hebben en hun gedrag aanmerkelijk effectiever geworden is? Of dat ze geprikkeld zijn om uit hun comfortzone te stappen en kritisch naar het eigen gedrag kijken om daar vervolgens iets aan te veranderen? Wie het weet, mag het zeggen!

Veel kritiek over het volgen van trainingen en de investeringen die daarmee gepaard gaan, handelt over het feit dat trainingen weinig resultaat opleveren op de middellange en langere termijn. En dat is nu precies het probleem als trainingen direct na afloop aangeprezen worden op basis van cijfers en likes van deelnemers. Gaat deze beoordeling over het bereiken van de leerdoelen en de verbetering in de praktijk? Met andere woorden: gaat het over het resultaat dat na een aantal weken of maanden bereikt zou moeten zijn?

In voortgangs- en functioneringsgesprekken wordt met medewerkers doorgaans gesproken over resultaten en output die ze bereiken door het jaar heen. Laten we dat ook doen met training en coaching! Als ik een training in gesprekstechnieken geef, wil ik graag dat training en trainingsresultaat worden afgerekend op het feit dat de betreffende deelnemer ook werkelijk zijn gesprekken en het resultaat daarvan heeft verbeterd. Dat is lastig, maar niet onmogelijk. En daarom moeten we het zeker niet laten. Gesprekskwaliteit kun je wel degelijk meten. Het bepalen van de kwaliteit van training of coaching aan de hand van evaluaties of reviews van de deelnemers direct na de training is een makkelijke manier, omdat het statistisch eenvoudig te verwerken is. Bovendien kun je snel melden wat de deelnemers vonden van de training. Het zegt echter niet veel over het verhogen van de kwaliteit van datgene waar de training over handelde. Sterker nog, de evaluaties zijn wellicht juist wat lager wanneer deelnemers geprikkeld worden om uit hun comfortzone te stappen en ze uitgedaagd worden om het anders aan te pakken dan gebruikelijk.

Meet de gesprekskwaliteit voorafgaand aan de training, na afloop van de training en wat langer na de training. Pas dan kun je een training, of eigenlijk het resultaat daarvan, werkelijk beoordelen. En dat leidt uiteindelijk tot een hoger kwaliteitsniveau.

Het resultaat van training of coaching valt wat mij betreft niet af te meten aan likes en scores. Het werkelijk en meetbaar behalen van resultaten in doelen, die vooraf bepaald worden en na afloop op meerdere tijdstippen gemeten worden, is weliswaar intensiever en minder eenvoudig, maar wel resultaatgerichter. Kwaliteit en werkelijk resultaat laten zich niet meten met likes en scores.

 

Tekst: Agnes Kleijn