Gepubliceerd op 4 april 2019

Werk maakt gelukkig!

Op 1 januari 2018 is Menso van start gegaan. En nu, 1 jaar later zijn er al meer dan 500 matches gerealiseerd. 500 werkzoekenden zijn begeleid naar een nieuwe werkplek of opleiding. Wij werken in opdracht van de gemeente Emmen en voeren de wettelijke taken rondom de Participatiewet en Leerplichtwet uit. Dagelijks streven wij naar een duurzame relatie met werkzoekenden, werkgevers en partners in de regio. We zijn een vindplaats voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers.

Groei aantal uitstromers

In 2018 is het aantal werkzoekenden met een bijstandsuitkering in de gemeente Emmen met ruim 6% gedaald ten opzichte van 2017. Enerzijds komt dit door de economische groei waardoor er veel vraag is naar personeel. Anderzijds heeft Menso de werkzoekenden dermate begeleid in de ontwikkeling dat zij snel plaatsbaar zijn op vacatures. Vaak is dit maatwerk.

Begeleiding Menso

Zodra een werkzoekende geplaatst is, ontzorgen wij de werkgever waar dat nodig is. Het streven is om werkzoekenden duurzaam te plaatsen en uitval te voorkomen. Ook ondersteunen wij werkgevers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen te kunnen nemen. Hiervoor zetten wij jobcoaching in. Daarnaast werken wij samen met externe partijen om bijscholing te verzorgen voor werkzoekenden. Een mooi voorbeeld is de veiligheidstraining VCA die wij in huis aanbieden via onze samenwerking met EMCO-groep.

Preventie

Menso richt zich niet alleen op de werkzoekende die al een bijstandsuitkering heeft, maar wij komen al eerder kijken, bij preventie. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Zodra jongeren vroegtijdig hun school verlaten, worden zij door de medewerkers van Menso begeleid. Doel is een snelle terugkeer naar school om alsnog die belangrijke beroepskwalificatie te behalen. Werklozen die een uitkering aanvragen bemiddelen we meteen door naar werk om ook zo de instroom in de uitkering te beperken.

Arbeidsfit

Als netwerkorganisatie in het maatschappelijk veld zijn wij continu samen met werkzoekenden en werkgevers op zoek naar een passende werkplek. Via zogenoemde matchevents laten wij werkgevers en de uitzendbranche kennismaken met de werkzoekenden. Onze taak is het om de werkzoekende arbeidsfit te maken en te coachen naar een geschikte werkplek. Werkgevers moeten enthousiast worden van de kandidaten die wij voorstellen.

Iedereen werkt!

Menso wil werkzoekenden in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek in de samenleving. Dit is waar wij ons elke dag voor inzetten. Bijdragen aan een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen en deelname aan de maatschappij. Ons ultieme doel is dat iedereen werkt!

Nieuwsgierig geworden wat Menso voor u of uw bedrijf kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.

Logo

 

 

Onze partners