Gepubliceerd op 9 april 2019

Voorbereiden op de economische achteruitgang?

Als Amerika niest dan wordt de rest van de wereld verkouden. Het omgekeerde is echter ook waar. De Amerikaanse rentemarkt waarschuwt de wereld voor een naderende economische recessie.

Een recessie betekent letterlijk een teruggang of achteruitgang in de economische groei. De maatstaf voor een recessie is officieel twee of meer opeenvolgende negatieve groeicijfers op kwartaalbasis. De inkt van de vorige publicatie (12 maart 2019) getiteld ‘Denk niet aan een crisis’ was nog niet opgedroogd of de waarschuwingen volgden elkaar op. De beleggers in vastrentende waarden (obligaties) denken dat de groei op de laatste benen loopt. De olielanden schuiven de beoogde productiebeperkingen voor zich uit om begrotingsproblemen te voorkomen. De Amerikaanse centrale bank heeft besloten om de rente dit jaar niet meer te verhogen.

Amerikaanse 10-jaars rente (zwart), 3-maands rente (rood) en recessieperioden (paars)

 

De Europese Centrale Bank maakt pas op de plaats. De Duitse 10-jaars rente is onder de 0% weggezakt. Het betekent dat investeerders veiligheid nastreven en genoegen nemen met negatieve rendementen. De Duitse fabrieksorders blijken in februari onverwacht fors gedaald. En tot slot blijkt de Amerikaanse 10-jaars rente te zijn gedaald onder de driemaands rente (zie grafiek).

Groeivertragingen in de Amerikaanse economie hebben meestal grote gevolgen voor de rest van de wereld. De omgekeerde rentecurve, waarbij kortlopende leningen duurder zijn/worden dan de langlopende leningen, zet de traditionele economische wetmatigheden op z’n kop. Meestal wordt voor langer lopende verplichtingen een hogere risico-opslag berekend. Nu dit niet langer het geval is voorspellen de lagere rentenniveaus pessimisme.

In het kalenderjaar 2000 en 2007  bleek de omgekeerde rente-curve in de Verenigde Staten een betrouwbare voorspeller van aanstaande problemen in de economie. Na 2000 verloor menig beursgenoteerd internet/communicatie/technologie-aandelen meer dan 80% van hun waarde.

En na 2007 vielen de zakenbanken en hypotheekverstrekkers massaal om.

Bereid u zich daarom voor en meld u aan voor een informatief webinar op 2 mei 2019 (aanvang 21:00) via mail@edwardloef.com

Onze partners