Gepubliceerd op 25 maart 2019

De gevolgen van een harde Brexit voor vermogensbeheerders

De naderende Brexit is bijna dagelijks in het nieuws. Toch hebben veel Nederlandse financiële ondernemingen zich niet of niet voldoende voorbereid op de gevolgen van een eventuele harde Brexit. Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaat zonder deal, lopen met name vermogensbeheerders risico. Tijd voor actie dus!

Bedreiging voor financiële sector

Een no-deal Brexit is een regelrechte bedreiging voor de financiële sector aan beide kanten van het Kanaal. De kapitaalmarkten van de EU en het VK zijn namelijk met elkaar verbonden. Ook zijn veel bedrijven en consumenten in Europa voor financiële dienstverlening afhankelijk van de Britse financiële sector. Als er op 29 maart 2019 geen deal of uitstel is, hebben beide partijen geen vrije toegang meer tot elkaars markt. Gevolg: het effectenverkeer raakt ernstig verstoord en grensoverschrijdende dienstverlening wordt ingeperkt. Toezichthouders als het AFM waarschuwen hiervoor en sporen bedrijven in de financiële sector aan om alsnog maatregelen te nemen.

Niet afwachten

Het is dus zaak dat vermogensbeheerders zich goed voorbereiden op een Brexit, met of zonder deal. Want wat kan er in de praktijk gebeuren? Stel dat Nederlandse financiële ondernemingen diensten hebben uitbesteed aan Britse instellingen. Dan kan het zomaar zijn dat ze na een harde Brexit niet meer voldoen aan de vergunningseisen. Diensten uitbesteden mag namelijk alleen aan ondernemingen in een ‘equivalent verklaard toezichtregime.’ Bij een Brexit zonder deal geldt dit niet langer voor het VK. Met name Nederlandse vermogensbeheerders lopen het risico dat ze hierdoor te maken krijgen met ernstige financiële gevolgen.

Brexit biedt ook kansen

Ondanks alle doemscenario’s rond zowel een harde als een zachte Brexit, liggen er ook kansen voor de Nederlandse financiële sector. Veel Britse organisaties willen niet werkeloos wachten op de uitkomst van de onderhandelingen en ondernemen al actie. Een belangrijk deel van de financiële handelsinfrastructuur is of wordt verplaatst naar het Europese vasteland. De laatste tijd vestigen bijvoorbeeld banken zich in Europese steden als Frankfurt en Parijs. Een andere opvallende en voor Nederland positieve trend is dat vermogensbeheerders hun activiteiten verplaatsen naar Europa.

Nederland profiteert mee

Deskundigen verwachten dat maar liefst dertig tot veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland gaat vestigen. Als dat daadwerkelijk gebeurt, wordt ons land binnen de EU het centrum voor de financiële handel. Een bijkomend voordeel is dat deze financiële instanties een aanzuigende werking zullen hebben op andere dienstverlenende bedrijven. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders. Deze verschuiving versterkt namelijk voor deze organisaties de toegang tot de kapitaalmarkt.

Voorbereiden op Brexit

De Brexit biedt dus zeker kansen, maar mogelijk ook veel risico’s. En aangezien een gewaarschuwd mens voor twee telt, kunnen ondernemers zich maar beter snel gaan voorbereiden op het ongunstigste scenario. Maar dat kost geld, veel geld. Net als een buffer opbouwen om eventuele klappen op te kunnen vangen. Niet alle ondernemers hebben dat in voldoende mate voorhanden. In dat geval is geld lenen een goede optie, alleen rijst dan wel de vraag: wat kan ik lenen? Kijk goed wat je opties zijn, want helemaal klaar zijn voor de Brexit is echt van essentieel belang.

 

Onze partners