Gepubliceerd op 4 mei 2018

Strengere eisen zorgen voor meer export van vrachtwagens

Door de steeds strenger wordende Europese eisen omtrent emissiestandaarden zijn oudere vrachtwagens in alsmaar mindere mate toegestaan op de Europese wegen. Sinds 31 december 2013 is de Euro 6 emissienorm van kracht en dit betekent dat nieuw geproduceerde wagens aan nog strengere milieueisen dienen te voldoen dan voorheen. Het doel van deze emissiestandaarden is om zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in het milieu vrij te laten, zoals bijvoorbeeld Co2.

Echter, in een continent als bijvoorbeeld Afrika zijn deze regels niet of nauwelijks aanwezig en dit resulteert in een groei in het aantal vrachtwagens dat vanuit Europa geëxporteerd wordt. Oude wagens die bijvoorbeeld voldoen aan de Euro 2 emissienorm vinden vooral in deze regionen nog veel aftrek. Deze verschuiving wordt ook opgemerkt door onder andere Trucks.nl, een internationale b2b marktplaats waar gebruikte Trucks, Bouw- Land- Wegenbouwmachines, bedrijfswagens en onderdelen worden verhandeld. Ook zij merken dat steeds meer voertuigen naar landen buiten Europa gaan. Om hier op in te spelen, zal Trucks.nl dan ook over gaan op een internationaal ‘.com’ domein.

Deze verandering zorgt voor meer internationale bekendheid en opent de deuren naar niet alleen Afrikaanse landen, maar ook landen als de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten voor de handelaren die hun voorraad aanbieden op de website. Uit onderzoek van Trucks.nl blijkt zelfs dat, kijkend naar een land als Duitsland, maar liefst 92% van de daar verhandelde voertuigen naar het buitenland gaan en dus slechts 8% binnenlandse handel is. Ook in Oost-Europa is veel interesse in voertuigen van West-Europese makelarij.

De conclusie is dan ook dat het hebben van vrachtwagens die door de milieueisen niet meer toegestaan zijn op de Nederlandse wegen niet betekent dat men er niks meer mee kan. Het buitenland biedt veel mogelijkheden voor en een groei in de handel van gebruikte vrachtwagens.

Onze partners