Gepubliceerd op 19 oktober 2017

De twin wijst de weg en route voor lagere transportkosten

Innovatie is de meest duurzame weg naar lagere transportkosten. CvHeezik investeert daarom fors in de aanschaf van TWIN-trailers. Deze dubbeldeks vrachtwagens kunnen 30% meer vracht vervoeren, verlagen dus de prijs én de CO2-uitstoot per kilometer en verminderen ook nog eens de kans op diefstal en schade.

Prijsverlagingen die niet uit efficiencywinst voortkomen zijn gedoemd om tijdelijk te zijn. Iemand draait er voor op: de chauffeur die zijn salaris ziet dalen, de opdrachtnemer wiens winstmarge wordt uitgehold of de opdrachtgever die minder kwaliteit voor zijn geld krijgt. Volgens Berend van Heezik hebben transportondernemingen de plicht daarom continu te investeren in technologische vernieuwing en zo dankzij kostenefficiency concurrerend te blijven. Het familiebedrijf waarvan hij de internationale afdeling leidt, doet dit al 165 jaar, ook tijdens de voorbije crisisjaren. Het resultaat is een gezonde onderneming met 250 vaste medewerkers, drie vestigingen en drie specialismen: vrieslogistiek, papierlogistiek en (inter)nationaal transport en groupage.

Autonoom werkende magazijnen
“We investeren in diverse technologieën om zo efficiënt mogelijk te opereren, van zonnepanelen op het dak van het vrieshuis en trucks die op vloeibaar aardgas rijden, tot magazijnen die volledig autonoom werken. Alleen aan de buitenkant, bij het laden en lossen, komt er nog manuele arbeid aan te pas. Hoe minder draaicirkels je moet maken, hoe dichter alle goederen opeen kunnen staan. Dan is ook de hoeveelheid lucht die je staat te koelen minimaal.”

Kleiner en lichter
Maar CvHeezik vernieuwt niet omwille van het vernieuwen. De investeringen komen tot stand in samenspraak met opdrachtgevers, vaak zelfs om specifieke problemen van klanten op te lossen. Dat geldt ook voor de TWIN trailers, waaruit nu al een derde van de vloot bestaat. “Onze klanten in de drukkerijwereld hebben kleinere pallets, van 1,80 meter hoog, want die vellen karton moeten onder de persen passen. Voor hen hebben wij die TWINs aangeschaft. De meerwaarde zoeken we in de groupage, in het gemak waarmee een TWIN kan worden geladen en gelost. Onze klanten bleken ook op lichtere verpakkingsmaterialen te kunnen overschakelen, wat extra winst in gewicht opleverde. Wat we aanvankelijk alleen voor drukkers hebben gedaan kunnen we nu voor iedere klant, groot of klein, die met pallets kleiner dan 1,80 meter werkt. Daarom hebben we alweer vijf nieuwe TWINS aangeschaft. “

Samen investeren
Het samen zoeken naar verbeteringen kan nóg een stap verder, zegt Berend van Heezik: “Een potentiële klant beschikte niet over de juiste deuren om onze trucks te laten docken. Daarop hebben wij aangeboden de investering in nieuwe deuren met hem te delen, op voorwaarde dat hij een contract voor vijf jaar aanging. Uiteraard hadden we een oplossing voor de deuren in geval het contract voortijdig verbroken zou worden, maar dit bedrijf is inmiddels al tien jaar klant. De deuren bleken een vorm van transport mogelijk te maken die een stuk efficiënter was en die beide partijen dus al een decennium voordeel heeft opgeleverd. De belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer moeten parallel lopen, via een volledig transparante offerte. De klant heeft een totaalinzicht in zowel onze kosten als in onze marge. En als er zich in de loop van ons contract mogelijkheden voordoen bijkomende efficiencyslagen te maken, dan proberen we die ook samen te realiseren. Er is geen ‘ik’ alleen een ‘wij’ en daaraan verbonden onze visie “your ware our care”.

C. van Heezik BV
Ruimteweg 1 3542 DW Utrecht
Telefoon 030 – 2479511
E-mail info@heezik.nl
www.cvanheezik.nl

Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: Ruud Voest

Onze partners