Gepubliceerd op 27 maart 2019

Zakelijke groei is persoonlijke groei

Peter Scherjon heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het langdurig succesvoller maken van bedrijven, teams, ondernemers, directeuren, leidinggevenden en medewerkers van bedrijven. Hij is eigenaar van MKB Beter en samen met Bentacera oprichter van MKB Wurkpleats. Zijn passie is om MKB-ondernemers, teams en mensen succesvoller ín en succesvoller áán het bedrijf te laten werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de Facebookgroep ‘Ondernemers in Fryslân’​ met ruim zevenduizend leden en initiatiefnemer van andere ‘Ondernemers in…’ Facebookgroepen.

Werken aan je eigen bedrijf

Peter coacht en traint rondom leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. “Mijn agenda is gevuld met teamsessies, één op één bijeenkomsten en het geven van trainingen in leiderschap. Om een voorbeeld te geven: in maart zijn we vanuit MKB Wurkpleats gestart met de training ‘Meester in Ondernemend Leiderschap’. Het is een traject, bestaande uit zes blokken van twee dagen verdeeld over een jaar, waarin vijftien tot twintig ondernemers met ons op reis gaan om van alles te leren over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en ik ben één van de trainers.”, aldus Peter.

Peter heeft destijds Bentacera benaderd met het voorstel om ondernemers wakker te schudden qua het belang rondom werken aan je eigen bedrijf. De mensen bij Bentacera pakten dat op. Hans Heres werd hiervoor medeverantwoordelijk gemaakt en MKB Wurkpleats was een feit. Behalve met trajecten, zoals hierboven beschreven, wordt er gewerkt via  verschillende soorten informatieve bijeenkomsten, trainingen, workshops en inspirerende sessies waar deelnemende ondernemers ervaren dat hun bedrijf, met datgene wat ze leren, leuker en makkelijker te besturen wordt. Er wordt gewerkt met zogenaamde ‘Kans, Kennis en Spiek Sessies’. Bij de Kans Sessies inspireren ondernemers elkaar om gemakkelijker kansen te pakken, bij Kennis Sessies wordt er gewerkt rondom een bepaald thema en bij Spiek Sessies wordt er bij een ondernemer gespiekt om te kijken hoe die de zaken aanpakt, zodat andere ondernemers daar weer van kunnen leren.

MKB Beter is zijn eenmanszaak van waaruit hij maatwerktrajecten, coaching, training en begeleiding doet. Beide bedrijven zijn heel nauw met elkaar verbonden.

‘De harde kant en de hartkant’

De rode draad in deze materie is persoonlijk leiderschap. Peter gaat er dieper op in: “Een bedrijf is eigenlijk niets anders dan het gedrag van mensen. Alles wat er in een bedrijf gebeurt, gaat over gedrag en de gevolgen ervan. Dus als je je bedrijf wilt verbeteren, moet je de kwaliteit van je gedrag verbeteren. Het maakt niet uit op wat voor vlak: je klanten beter bedienen, beter samenwerken, financieel betere beslissingen nemen, noem maar op. Het gaat elke keer over hoe mensen met iets omgaan en wat hun gedrag daarbij is. Persoonlijk leiderschap gaat over in welke mate je in staat bent om het optimale gedrag te laten zien wat nodig is voor je doelstellingen.”

Het geldt niet alleen voor ondernemers met een (middel-)groot bedrijf maar ook voor de ZZP’er met een eenmanszaak. “Ook een eenmanszaak is de optelsom van het gedrag van de ondernemer. Datgene wat hij in een jaar wel of niet doet, maakt zijn bedrijf. Mijn definitie is ook: ‘Zakelijke groei is persoonlijke groei’. Als hij zijn bedrijf wil laten groeien, gaat het uiteindelijk over zijn eigen groei. De mate waarin hij in staat is om betere keuzes te maken en dingen beter te doen, maakt zijn bedrijf ook beter.”, aldus Peter.

Discipline is een belangrijk onderdeel bij persoonlijk leiderschap, waarbij Peter altijd denkt in termen van hard en hart. Hij noemt dat ‘de harde kant en de hartkant’. De harde kant is belangrijk, waarbij je kunt denken aan het goed regelen van zaken als productie, planning, marges, marketing, et cetera. Daarbij is het volgens hem van belang of je dat kunt combineren met wat hij noemt ‘de hartzaken’, zoals onder andere motivatie, focus, communicatie en lekker in je vel zitten. Deze twee kanten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Peter ziet helaas veel ondernemers hun uiterste best doen om de harde kant te verbeteren, terwijl ze aan de hartkant de nodige steken laten vallen. Maar vanuit zijn ervaring is zijn overtuiging juist dat wanneer je je focust op verbetering van de hartkant, het aan de harde kant automatisch makkelijker gaat en beter wordt.

Veel ondernemers hebben wel hun ogen open, maar zijn niet meer wakker

Hij ziet veel ondernemers hard werken zonder enig besef te hebben waar het toe zal leiden. Of zoals hij het zelf mooi omschrijft: “Ze gaan honderd kilometer per uur, maar hebben geen idee wat de richting is. Een burn-out ligt dan op de loer, want je kunt het heel lang volhouden om jezelf uit te putten en vanuit wilskracht je tank leeg te rijden, maar het is bepaald niet duurzaam!”

De meeste ondernemers passen beter op hun bedrijf dan op zichzelf. Zijn filosofie is: ‘Draai het om. Pas beter op jezelf dan op je bedrijf’.

Hoewel Peter hier zakelijk nu ruim vijftien jaar mee bezig is, is hij er naar eigen zeggen eigenlijk al veel langer mee bezig: “Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hadden vroeger een aantal horecabedrijven. Daar zag ik al hoe de harde kant en de hartkant met elkaar verweven zijn; hoe dat werkt in een familiebedrijf. Werk en privé liepen door elkaar heen, wat op zich niet erg is, als je maar goed door hebt hoe je daar voor jezelf weer de goede keuzes in maakt zodat het voor jou klopt. Veel ondernemers hebben wel hun ogen open, maar ze zijn niet meer wakker. Ze zijn heel hard aan het werk, maar als ik ze stil laat staan en vraag of de manier waarop ze bezig zijn ten diepste ook datgene is wat ze willen, hoor ik heel vaak dat dat eigenlijk niet zo is. In de kern zijn veel ondernemers ook niet meer vrij. Een van de redenen om zelfstandig ondernemer te worden is het gevoel van vrijheid, maar veel van hen worden op een gegeven  moment toch een beetje de gevangene van hun eigen bedrijf; de speelbal van de omstandigheden. Vaak hebben ze dat zelf niet door, omdat het langzaam zo gegroeid is. Met MKB Wurkpleats en MKB Beter probeer ik ze wakker te maken, zodat ze dat gaan inzien en er iets aan gaan doen. Vervolgens ga ik dan met ze sparren om samen te ontdekken wát ze eraan kunnen doen om de spanning weg te nemen qua hoe de situatie nu is en hoe die eigenlijk zou moeten zijn. De kern daarvan is om ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid daarin te laten ontdekken, zodat ze inzien wat ze zelf kunnen en moeten veranderen om tot betere omstandigheden te komen.”

Hij legt het mooi uit door ondernemen te vergelijken met sport: “Een topsporter of een team speelt wedstrijden, maar is ook continu bezig met het leerproces, namelijk trainen voor de volgende wedstrijd. Het gekke is dat een ondernemer alleen maar wedstrijden speelt zonder zichzelf de tijd te gunnen om te leren, te ontwikkelen en te groeien. Maar hij verwacht wel dat de wedstrijd steeds beter en makkelijker gaat.”

Drie sporen

Peter kijkt altijd op drie sporen. Hoe de organisatie zich ontwikkelt, hoe het individu zich ontwikkelt: de ondernemer en zijn eventuele personeel en, in het geval van medewerkers, hoe het team zich ontwikkelt. Met de ondernemer maakt hij eerst de balans op hoe het met die drie sporen zit die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij hij de vraag stelt of hij het voor de organisatie duidelijk heeft waar hij staat, waar hij voor gaat en hoe hij daar wil komen. Vervolgens vraagt hij hoe de ondernemer dat op orde heeft voor zijn personeel. Naar zijn zeggen komt hij er negen van de tien keer achter dat er op alle drie sporen niet geregeerd wordt; dat er geen leiderschap opgenomen wordt. Als Peter vraagt wat voor strategie er achter de organisatie zit, hebben de meeste ondernemers eigenlijk geen idee. Hij komt ondernemers tegen die met honderd man personeel nog op dezelfde manier werken als twintig jaar geleden bij de start van het bedrijf met tien man. De directeur bezoekt bijvoorbeeld  nog steeds zelf de klanten, terwijl dat eigenlijk niet meer kan, omdat hij er heel veel andere verantwoordelijkheden bij heeft gekregen. De meeste ondernemers worden qua tijd opgeslokt door de urgente zaken die geregeld moeten worden en leven eigenlijk bij de waan van de dag, waardoor ze zichzelf geen tijd gunnen om eens te evalueren en zo nodig een training voor het een en ander te organiseren.

Een waardevolle community waarin men met en van elkaar leert

Volgens Peter zijn veel ondernemers het gewend om alles zelf en alleen te doen. Via MKB Beter en MKB Wurkpleats probeert hij ze ervan te overtuigen dat ze veel beter kunnen sparren met andere ondernemers, zodat ze van elkaar kunnen leren. En dan gaat het over alle facetten van het ondernemerschap. De één heeft zijn HR-beleid veel beter onder de knie, terwijl de ander veel doelgerichter marketing toepast. Weer een ander is veel beter in het creëren van een vaste klantenkring en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Onder andere om die reden heeft hij de Facebookgroep ‘Ondernemers in Fryslân’ opgericht en daarna de andere ‘Ondernemers in…’ Facebookgroepen. Peter: “Een paar jaar geleden dacht ik na over manieren om mijn netwerk uit te bouwen en zag ik op Facebook de groep ‘Leeuwarder Ondernemers’ die gericht is op ZZP’ers. Ik vond het mooi om te zien dat ondernemers elkaar ook vonden op Facebook, waardoor ik daar verder op ingegaan ben. Nou voel ik mezelf geen ZZP’er en ik heb ook niet specifiek iets alleen met Leeuwarden, maar wel met de regio. Dus toen ben ik gaan zoeken of er ook een groep was voor ondernemers in Friesland, maar die bleek er niet te zijn. En omdat ik iemand ben die mensen met elkaar verbindt, aan elkaar plakt, informatie deelt en mensen iets mee wil geven, leek het mij een goed idee om zo’n groep op te richten voor de hele provincie. Vanuit mijn eigen vriendenkring heb ik daar dertig ondernemers in gezet en nu zijn het er ruim zevenduizend en heb ik in totaal tien van dat soort groepen over het hele land verspreid. Er gebeurt van alles in die groepen en er ontstaan samenwerkingen en complete partnerships. Men helpt elkaar écht: ‘Hé jongens, ik zit met deze fiscale vraag’, ‘Wie weet er een goede webdesigner?’, ‘Wie heeft er contacten in dat en dat land om daar zus en zo te doen?’. De hele dag komen er ondernemersvragen langs in deze groepen. Het is een waardevolle community geworden waarin men met en van elkaar leert en elkaar vooruit helpt.”

Tekst: Leo Singor

Onze partners