Gepubliceerd op 15 december 2017

Organisaties groeien als leidinggevenden bloeien

“Als ondernemer met personeel weet u als geen ander wat het betekent om leiding te geven aan personeel. Naarmate uw organisatie groeit moet u een deel van die taken loslaten en daar leidinggevenden voor aanstellen.”

Vaak zie je dan dat de best presterende werknemer binnen een team de rol van leidinggevende krijgt. “Inhoudelijk een functie goed uitvoeren is echter niet hetzelfde als leidinggeven aan een groep medewerkers.”

“Bij leidinggeven komen andere taken en verantwoordelijkheden kijken. De grote vraag is dan ook hoe een ondernemer ervoor zorgt dat hij de juiste mensen op de juiste leiderschapsposities krijgt. Dit is geen eenvoudig proces. Ik werk als HR-consultant met onderstaand stappenplan. In drie stappen komt een ondernemer tot de juiste persoon op de juiste plek en bespaart hij veel kostbare tijd en geld.”

Stap 1. Doelstellingen en verwachtingen

Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen wat u verwacht van de nieuwe leidinggevende. “In de praktijk zie ik vaak dat hier onduidelijkheid over bestaat. Welke taken gaat hij/zij vervullen? Op welke vlakken geeft u de nieuwe leidinggevende beslissingsbevoegdheid? Welke competenties vindt u belangrijk voor de rol? Met welke resultaten levert de leidinggevende een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen? Voor een succesvolle aanstelling van én samenwerking met uw nieuwe leidinggevende is antwoord op dit soort vragen cruciaal.”

Stap 2. Inzicht in kwaliteiten

Vervolgens is het belangrijk om te achterhalen of de persoon, die u op het oog hebt, over de juiste capaciteiten beschikt om een team aan te sturen. “Wij werken met online assessments die inzicht geven in werkgedrag, motivatie, sterktes, zwaktes en leiderschapskwaliteiten.

In combinatie met gesprekken met de betreffende medewerker en uw eigen inschatting over de kunde van deze medewerker kan een weloverwogen besluit genomen worden over de promotie. Deze stap biedt ook inzicht in talenten en ontwikkelpunten. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe leidinggevende zich een goed beeld vormt van de functie. Wordt hij/zij echt blij van deze nieuwe uitdaging?”

Stap 3. Werken aan ontwikkeling

De derde stap is het werken aan de ontwikkeling van uw nieuwe leidinggevende. “Ongeveer 70% van onze professionele ontwikkeling vindt plaats op de werkvloer. Leren door zelf te doen, door fouten te maken. En het de volgende keer anders te doen. De overige 30% wordt geleerd door coaching en feedback en door cursussen.

Het loont om tijd en geld te investeren in die 30%. Niet alleen helpt u de nieuwe leidinggevende in zijn ontwikkeling, het versterkt tevens het team dat door hem wordt aangestuurd. Tenslotte, door in overleg jaarlijks resultaatafspraken te maken kan uw medewerker excelleren én staat niets u in de weg om uw organisatie verder te laten floreren!”

Baker Tilly Berk

Adastraat 7, 7607 HA Almelo
Telefoon 0546 – 82 70 00
www.bakertillyberk.nl

Onze partners