Gepubliceerd op 20 februari 2018

Nieuwe Almeerse generatie investeert op basis van data in menselijk kapitaal

Mensen kosten geld! Nog te veel organisaties denken en handelen op basis van die in onze ogen achterhaalde visie”, aldus opleidingscoördinator en hogeschooldocent Human Resource Management Robert Scherder van hogeschool Windesheim Flevoland. “Wij leren onze studenten dat ze ook in een andere richting kunnen denken: door de motivatie van personeel als geldkanon te zien en de betrokkenheid van medewerkers als winstmaker centraal te stellen. Zo verandert hrm van kostenpost in een profit centre.”

 Hoe investeer je in menselijk kapitaal, zonder dat je als bedrijf onnodig veel geld over de balk smijt? Deze vraag krijgen eerstejaarsstudenten in Almere tijdens een van hun eerste colleges rap voor de voeten geworpen. “Want”, zo vervolgt Scherder: “Een tevreden medewerker is leuk, maar in een ideale wereld moet deze wat opleveren. Dat we onze studenten direct vertellen dat ze als hrm’er in medewerkerstevredenheid moeten investeren, betekent dus niet dat we willen dat ze lukraak met personeelsfeestjes, extra benefits en bedrijfsuitjes om zich heen smijten. Integendeel, we willen dat ze zich onder meer op data baseren en naast het menselijk aspect het bedrijfseconomisch belang vooropstellen. Uniek aan Human Resource Management bij Windesheim Flevoland is dan ook de grote aandacht voor het thema HR Analytics, dat een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren van de verdiencapaciteit van menselijk management.”

Nieuwe generatie hrm’ers

“HR Analytics is”, zo legt Scherder uit “een relatief nieuw focuspunt binnen humanresourcesmanagement en gaat hand in hand met technologie die onze wereld in rap tempo verandert: van ontsluiting van big data én people analytics tot het stroomlijnen van bedrijfsprocessen via kunstmatige intelligentie; dit alles biedt de hrm’er van morgen volop kansen. Daarmee verandert ook de invulling van ons vak en is de twintigste-eeuwse visie op wat hrm is én betekent aan verjonging toe. Aangezien wij hrm’ers opleiden die in deze snel veranderende wereld aan de slag moeten, hebben wij deze ontwikkeling al in ons curriculum verankerd. Bedrijven als Google en Facebook die flink inzetten op human capital waren early adopters van HR Analytics en in Almere zijn wij er dan ook trots op dat we als een van de eerste opleidingen in Nederland hr-analytici opleiden.”

HR Analytics in een notendop

“Vanaf dag één leren we onze studenten dat Analytics leidt tot win-winsituaties, voor zowel je bedrijf als personeel”, vertelt Scherder enthousiast verder. “Dit ligt in de definitie besloten: kwantificatie van organisatie- of businessimpact van je investeringen in menselijk kapitaal. Het legt daarmee oorzakelijke verbanden bloot tussen peoplemanagement en bedrijfsresultaten. Door relevante data te verzamelen en te analyseren kun je het effect van personeelsbeleid meten en (bij)sturen: bij hoger verloop of verzuim kun je vragen stellen over werkdruk of stijl van leidinggeven en wanneer sollicitanten vaker afhaken kun je nadenken over doorlooptijd, hoeveelheid gesprekken of tone of voice. Onze studenten leren hoe je daadwerkelijk geld verdient door te managen met de menselijke maat en gaan aan de slag met de vraag welke toegevoegde waarde (in harde euro’s) direct voortvloeit uit het stimuleren van en investeren in werknemers.”

Opleiding loopt voorop

“Ons doel is hrm’ers af te leveren die nieuwe ontwikkelingen volgen en inzetten”, zo sluit Scherder af. “Hierdoor kan de impact van humanresourcesmanagement − hrm als profit centre én niet als kostenpost − groter worden. We vragen wel wat van onze studenten, want als opleiding lopen we voorop. Niet elke hr-afdeling slaat data even betrouwbaar op en niet elke manager luistert naar een starter die op basis van data zijn besluit bekritiseert. We leiden daarom niet alleen hrm’ers op die uit de voeten kunnen met Analytics, maar die ook, zoals wij dat noemen, beschaafd brutaal zijn. Dit leren ze in onze Comakerships, zowel in de opleiding als in de unieke minor HR Analytics die ook voor externe studenten openstaat. Ze gaan dan aan de slag met echte vraagstukken van opdrachtgevers op het vlak van HR Analytics. Daarnaast willen wij in de toekomst bedrijven helpen met het opdoen, vergroten en/of uitbouwen van hun eigen HR Analytics skills.”

Meer informatie?

Neem voor informatie over de studie, de minor, het aanbieden van Comakership-opdrachten of vragen over hulp bij het vergroten van de eigen HR Analytics skills contact op met Robert Scherder via: r.scherder@windesheimflevoland.nl

Onze partners