Gepubliceerd op 15 december 2017

Twentse ondernemers bouwen aan uw toekomst!

In Enschede werken achttien bouw gerelateerde bedrijven intensief samen aan een circulair verantwoord woonblok. Corporatie De Woonplaats heeft hiervoor een van haar te her-ontwikkelen woningbouwlocaties beschikbaar gesteld. In een serie Masterclasses bereiden de deelnemers zich voor op circulair bouwen in al haar facetten, van materialisatie tot re-montabele bouwtechnieken en van het hergebruiken van bestaande componenten tot het werken vanuit circulaire businessmodellen.

Het doel van dit traject is dat circulair bouwen dicht bij de echte doeners komt te staan. Nu ook het nieuwe kabinet ambities heeft getoond in het verduurzamen van de woningmarkt, pakken deze wakkere bouwers in Twente de circulaire handschoen op. Ontwerpers, ingenieurs, installateurs, bouwers en hun toeleveranciers, leren wat het betekent om te werken vanuit het volhoudbaar omgaan met grondstoffen, materialen en bouwcomponenten. Waar loop je tegenaan wanneer je onderdelen wilt hergebruiken? Hoe creëer je een gebouwschil die over dertig of veertig jaar weer schadevrij uit elkaar is te halen? En hoe verdien je daar je boterham mee?

In januari wordt het meest geschikte ontwerp gepresenteerd, maar daarmee is de leerervaring nog niet ten einde. Ook in de realisatie en rondom het beheer blijft deze bijzondere coalitie aan de bal en zijn de praktijkmensen aan de beurt om de circulaire ambities waar te maken. In lijn met de leerdoelen wordt deze Masterclass, onder de vlag van Cirkelstad, uitgewerkt tot een service, die ook in andere regio’s zal worden ingezet. Zo maken we ook daarin de cirkel rond.

Als lid van het Pioneering team dat dit traject heeft ontwikkeld, maak ik van dichtbij mee hoe alle betrokkenen zich de inzichten eigen maken. Het werkt! Zo bouwt Twente aan onze toekomst!

EricK Wuestman
Circles / Cirkelstad / KplusV
E-mail erick@cirkelstad.nl

www.circles.nu

Onze partners