Gepubliceerd op 17 juni 2018

Is payrolling een alternatief? Payrollplaats legt uit.

Payroll? Steeds meer ondernemers maken er gebruik van. Wat is payrolling, wat zijn voordelen en wat zijn de risico’s? In dit stuk een korte uitleg. De uitgebreide uitleg leest u in de gratis whitepaper die Payrollplaats voor u geschreven heeft.

Op uw eigen loonlijst

Veel MKB-ers nemen personeel zelf op contract. De ondernemer is verantwoordelijk voor de afdrachten van de wettelijke premies, uitbetaling van salaris én is aansprakelijk bij ziekte. Bij ziekte moet de ondernemer de wet verbetering Poortwachter uitvoeren en tot maximaal 2 jaar bij ziekte bezig zijn met re-integratie en verslaglegging. Dat kost veel tijd én geld. Vanwege de aansprakelijkheid, risico’s en inflexibiliteit van werkgeverschap kiezen steeds meer MKB-ers voor verloning via een payrollbedrijf.

Op een payroll contract

Het payrollbedrijf is de juridisch werkgever van uw personeel en leent de medewerker uit aan uw onderneming. Het payrollbedrijf is verantwoordelijk voor de loonbetaling, de afdrachten en de uitvoering van alle arbeidsrechtelijke regelingen waaronder ziekte en de daarbij behorende wet verbetering Poortwachter.

De ondernemer betaalt alleen de gewerkte uren bij payrolling. Wanneer er bij de inlenende onderneming een CAO of bedrijfseigen beloningsregeling van toepassing is wordt de medewerker ook bij het payrollbedrijf betaald conform die beloningsregeling. De beloning is dus gelijk aan de beloning van een medewerker die op de eigen loonlijst staat.

Voordelen medewerker op contract bij bedrijf

Er zijn voordelen voor een medewerker wanneer hij op de loonlijst komt bij de onderneming waar hij werkt:
–       De medewerker komt na 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (OT). Veel medewerkers vinden dat een blijk van waardering en willen vastigheid.
–       Een OT contract is daadwerkelijk een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer de onderneming de medewerker wil ontslaan is de kantonrechter nodig om het ontslag te fiatteren.
–       De arbeidsvoorwaarden (o.a. loonschalen, pensioen, opleiding en toeslagen) zijn vastgesteld in een CAO en de vakbond waakt over de naleving daarvan.

Voordelen medewerker op contract via payroll

Aan een arbeidsovereenkomst bij een payrollbedrijf zitten ook voordelen voor een medewerker:
–       De medewerker is flexibel en kan opzeggen wanneer hij / zij dat wil. Er zijn de 1e anderhalf jaar geen verplichtingen tussen werknemer en MKB-er. Na die anderhalf jaar kunnen er nog 6 tijdelijke contracten in 4 kalenderjaren doorlopen worden, in totaal 5,5 jaar flexibiliteit.
–       De medewerker valt onder de ABU of NBBU CAO. Hij is daardoor in zijn rechtspositie beschermt en heeft diverse secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen en scholingsgeld.

Geen conclusie

Medewerkers op de eigen loonlijst of via een payrollbedrijf? Er is geen eenduidig antwoord te geven. Wil een onderneming ontzorging, geen risico’s en flexibiliteit? Dan is payroll een goed gereguleerde optie om personeel ‘in dienst’ te hebben. Wil de ondernemer medewerkers aan zich binden en verwacht de ondernemer weinig risico’s? Dan is de eigen loonlijst een goede optie.

De vraag is: wat past bij de onderneming, de ondernemer en de medewerkers? Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van payroll?

Download hier een gratis whitepaper

Onze partners