Gepubliceerd op 19 december 2017

Sturen doe je met je heupen

Dat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto zo moeizaam gaat is niet verwonderlijk. Het is een buitengewoon ingewikkeld proces. Oppervlakkig gezien lijken de zintuigen, waarvan met name de ogen, de belangrijkste. De handen hanteren het stuurwiel. Maar wie goed observeert ziet dat feitelijk sturen veel meer is dan ogen en handen. Er is een ingewikkeld proces van actie en reactie gaande om goed te sturen. Je hele lichaam is in actie, zowel bewust als onbewust. Het centrum van al jouw activiteiten zijn de heupen. Elk hobbeltje wordt gesignaleerd, en oog- en stuurbewegingen worden opgebouwd vanuit de heupen.

Ook organisaties en ondernemingen worden bestuurd. Analoog aan de autorit is er, als het goed is, een doel, een route en een zekere snelheid. De bestuurder moet bekwaam zijn om te besturen. Dus hij zorgt er voor zijn zintuigen goed te gebruiken (alles zien en horen, desnoods ruiken), en hij heeft het stuur stevig in handen.

Hij weet waar zijn bestemming is, en kent de route daarnaartoe. Door opleiding en ervaring kent hij de hindernissen op de weg, en hij weet hoe te handelen op kruispunten of andere verkeerstechnische situaties. Zo op het oog komt autorijden en het besturen van een onderneming redelijk met elkaar overeen. We hebben het hier overigens niet over een tam ritje. De autorit waarmee ik vergelijk, kent vaak een snelheid die bijna overeenkomt met een ‘Verstappen-rit’, echter niet op een eenrichtingsrondjescircuit, maar in het volle verkeer, met alle risico’s van dien. Bijna iedereen heeft een rijbewijs, en mag/kan een auto besturen. Maar, nu komen de verschillen, niet ieder persoon is geschikt om als bestuurder van een organisatie of onderneming op te treden. Dan moet men wel over zeer goed ontwikkelde heupen beschikken. Dan pas is men een goed bestuurder.

En dan nog kan de bestuurder het niet alleen. Hij moet ook kunnen beschikken over achteruitkijkspiegels, een schone voorruit, richtingaanwijzers, een heel goede claxon en vooral een goede rem.

Zodat hij goed is toegerust voor waarnemen, signalering, actie en reactie. En zoals al mijn columns eindigen, komt dan de accountant in beeld. De proactieve accountant is belangrijk voor de bestuurder en zorgt ervoor dat geen omwegen hoeven te worden gemaakt en de auto blijft rijden. Hij monitort alle systemen in de auto en zorgt op tijd voor een bandenwisseling. Pas dan zijn de condities voor de bestuurder optimaal om zijn punt aan de horizon te bereiken.

Dus morgen toch maar even bellen met uw accountant voor een APK of andere onderhoudsbeurt. Het is trouwens nu wel de tijd voor winterbandjes.

Wij zij graag uw wegvoorbereider.

Alex van der Meer
Vennoot van der Meer Accountant
Oosterwolde/Groningen/Leek

Onze partners