Gepubliceerd op 19 december 2017

“Een advocaat is duur”

Ik reed deze week voor een cursus naar Zwolle. Op de radio sprak BNN presentator Roelof Hemmen met hoogleraar sociale advocatuur Mies Westerveld. Ze hadden het over de sociale advocatuur: een tak van sport waarin advocaten moeite hebben het hoofd boven water te houden. Het bleek dat er veel onduidelijkheid is over de financiering van de advocatuur en de belangrijke, maar beperkte, bijdrage van de Nederlandse staat daarin.

Ook in de commerciële advocatuur hebben ‘afnemers’ vragen over de kosten van de advocaat. Het inschakelen van een advocaat met zijn of haar ‘uurtje factuurtje’ voelt voor veel mensen als een blanco cheque. Ook is het algemeen gevoel dat de tarieven van advocaten vaak hoog zijn en ondoorgrondelijk.

Laat ik voorop stellen dat het logisch is dat u wilt weten wat u koopt en wat u dat kost. Zo is dat bij een verbouwing van een huis of bedrijfspand, en zo is dat ook als u een advocaat raadpleegt. Helaas is, in tegenstelling tot een verbouwing, het resultaat van een advies niet altijd met zekerheid te geven.

Toch kan een advocaat wel meer duidelijkheid geven over de kosten, dan alleen zijn uurtarief. Van mijn vakgenoten en van mij mag verlangd worden dat wij een redelijke inschatting van de kosten geven, al dan niet met bandbreedtes. En dat wij het tijdig laten weten als er toch sprake is van meerwerk. Onze gedragsregels schrijven dat bovendien ook voor. Uiteraard hoort bij een inschatting van de kosten ook een goede inschatting van uw kansen op een goed resultaat. Anders kunt u geen kosten-/batenanalyse maken.

Enkele tips om kosten te beheersen:

Zoek naar een specialist op het vakgebied dat u nodig heeft

Ook al hebben specialisten vaak een hoger uurtarief, zij hebben ook veel meer kennis van een specifiek rechtsgebied, en kunnen vragen dus sneller beantwoorden. Daarmee hoeven zij minder uren te besteden aan een dossier en vallen de totale kosten mogelijk lager uit. Vraag daarbij in uw netwerk naar de ervaringen van anderen met een bepaalde specialist.

Vraag naar en vergelijk zo mogelijk prijzen en tarieven

Prijsvergelijking en kwaliteitsvergelijking is lastig, maar binnen een groep specialisten zeker wel mogelijk. Ook hier is het goed om naar ervaringen te vragen binnen uw netwerk.

Vraag een kennismakingsgesprek aan met de advocaat: zoek naar een klik met de advocaat

Vertrouwen in uw advocaat is ontzettend belangrijk: begrijpt de advocaat waar het belang ligt en waar het mij om te doen is? Heeft u er vertrouwen in dat er niet onredelijk aan u gefactureerd wordt?

Bespreek de mogelijkheden van tussentijdse facturatie

Door regelmatig tussentijds te factureren houdt u meer zicht op de kosten. Bovendien kunt u met uw advocaat afspraken maken over wat er eerst gedaan wordt tegen welke kosten, en of er daarna nog vervolgstappen genomen moeten worden. Door uw zaak in ‘stukken’ op te delen houdt u de regie over de kosten.

Vraag vastlegging van de afspraken

Bespreek goed wat u precies wilt dat uw advocaat voor u doet. Hoe breed moet het advies zijn? En laat vastleggen wat de afspraken hierover zijn.

Naast het beheersen van de kosten is het ook belangrijk dat u een advocaat inschakelt die is aangesloten bij de geschillenregeling advocatuur. Bij de geschillencommissie kan een klacht voorgelegd worden over de (omvang van de) nota van een advocaat, maar ook over zijn of haar handelen. Goede raad is helaas niet gratis, maar dat betekent niet dat deze onbetaalbaar moet zijn.

BENK advocaten
Mr. Lars (L.G.) van Dijk
Telefoon 050 – 313 64 16
E-mail info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl

Onze partners