Gepubliceerd op 20 juli 2017

Juist in Noord-Nederland kan de circulaire economie en de Biobased Economy versnellen

In 2050 moet onze economie volledig circulair zijn, zo luidt ’s Rijks ambitie. Daarvoor is veel innovatiekracht nodig. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan nieuwe diensten, producten en processen om zowel een circulaire economie als een Biobased Economy haalbaar te maken. ASQA Subsidies helpt ze daarbij met het schrijven van heldere projectplannen en verkrijgen van stimulerende subsidies.

Net als de energietransitie is de ontwikkeling van zowel een circulaire economie als een Biobased Economy een heuse tour-de-force. De ambities en doelen staan in de beleidsnotities van menige overheid. Die kun je halen met voorschriften en regels of met belonen en stimuleren. Vaak werkt dit laatste beter, zeker omdat steeds meer bedrijven duurzaamheidsdoelen omarmen. Om écht stappen richting verduurzaming te maken zoeken ondernemers samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen en collega-ondernemers. Naast samenwerking maken subsidies innovaties levensvatbaar. Klaas Zijlstra, directeur van ASQA Subsidies uit Sappemeer, weet daar alles van. “Een subsidie zorgt voor versnelling van een innovatie, die van idee tot marktgereed product vaak jaren in beslag neemt. Daarnaast stimuleert een subsidie samenwerking tussen verschillende partners, wat nodig is om alle benodigde en beschikbare innovatiekennis bij elkaar te krijgen. Ook de opschaling van prototype naar product is vaak niet haalbaar zonder subsidie omdat het voor investeerders de eerste jaren nog veel te vroeg is om durfkapitaal te verstrekken.”

Verduurzamen van circulaire polyester productie
ASQA Subsidies startte in 2010 met de ambitie om innoverende ondernemers aan successen te helpen door het schrijven van heldere projectplannen en het binnenhalen van subsidies. ‘We richten ons op de topsectoren, waaronder Chemie, Agri&Food, Healthy Ageing en Biobased Economy. Daarbij brengen we ondernemers onderling met elkaar in contact en waar nodig ook met onderwijs- en kennisinstellingen. We schrijven een projectplan dat aansluit bij de ambities van de ondernemer én de subsidieregelingen, vragen de subsidie daadwerkelijk aan en begeleiden het hele subsidietraject van begin tot eind. Zo hebben we al menig project een duwtje in de rug gegeven. Bijvoorbeeld een project van Cumapol in Emmen, waarvoor we de eerste plaats van RVO ontvingen voor een subsidieaanvraag uit een internationale Innovatietender.” Cumapol haar ambitie is het realiseren van de duurzaamste polyester productielocatie ter wereld. Sinds 2011 is ASQA Subsidies betrokken bij verschillende projecten van Cumapol voor mechanische en chemische recycling en de ontwikkeling van biobased bouwstenen voor polyester. Zijlstra legt uit: “Bij mechanische recycling worden statiegeld PET-flessen geüpgraded naar andere hoogwaardige polyester toepassingen. Bij chemische upcycling worden de bouwstenen voor nieuwe polyesterspecialiteiten uit de meest vervuilde PET-afval fracties gehaald, zoals huisafval of de Plastic Heroes zak. Tot slot wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe biobased bouwstenen waardoor de polyesterketen langzaam stuk voor stuk vergroend.”

Volledig circulaire biopolymeren waardeketens
Een ander voorbeeld, begeleid door ASQA Subsidies, is een nieuw project van BERNN, dat staat voor Biobased Economy Region Northern Netherlands. Hierin werken de Rijksuniversiteit Groningen en de vier noordelijke hogescholen samen met als doel de positie van Noord-Nederland in de ontwikkeling van de Biobased Economy te versterken. BERNN maakt zich hard voor het versterken van het vermogen van de regio tot omzetting van kennis in de Biobased Economy in industriële toepassingen. Op dit moment legt ASQA Subsidies de laatste hand aan een projectvoorstel rondom het ontwikkelen van circulaire en biobased waardeketens voor de biopolymeren cellulose en PHA. De waardeketen wordt opgezet vanuit de applicatie en vervolgens verder ingericht. Naast technisch-inhoudelijke vraagstukken wordt in dit project aandacht besteed aan bedrijfseconomische, juridische, design en ketenanalyse vraagstukken. “Via een integrale benadering willen de deelnemende organisaties komen tot innovatieve duurzame applicaties die écht recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn, afhankelijk van de beoogde toepassing.” In het project is nog plaats voor enkele partners die kansen zien in de ontwikkeling van een circulaire economie. In september 2017 zal de subsidieaanvraag door ASQA Subsidies worden ingediend.

Circulaire ontwikkeling in Noord-Nederland
Dan is er nog het nieuwe project Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). In NICE werken verschillende partners (waaronder provincie Drenthe, Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool, Alfa college, AOC Terra, Area Reiniging, Rabobank en Natuur- en Milieufederatie Drenthe) samen. Via verschillende activiteiten streeft NICE ernaar een platformfunctie te vervullen in de circulaire economie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden worden ondersteund bij de opzet, ontwikkeling en introductie van nieuwe kennis, producten en diensten op het gebied van circulaire economie. Studenten van MBO tot WO niveau werken in Innovatielab aan casussen en vraagstukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van de circulaire economie. Door middel van een gebiedsgerichte aanpak worden door NICE circulaire projecten opgezet en uitgevoerd, zowel in de regio, stad, wijk, gebouw als op inrichtingsniveau. Nieuwe ontwikkeling van circulaire kennis vindt plaats in de context van “living lab” of proeftuin met verschillende kenmerken en focus. ASQA Subsidies is partner van NICE bij het begeleiden en verwerven van subsidies. Op dit moment wordt een subsidieaanvraag voorbereid die zich richt zich op het opzetten en uitbouwen van de platformfunctie van NICE en het lanceren van een aantal circulaire ‘hot spots’, hierbij gebruikmakend van partners in de regio.

Condities in Noord-Nederland perfectDe circulaire, biobased economy komt eraan. Alles draait daarin om duurzaam gebruik van grondstoffen, energiearme productie en het voorkomen van waardevernietiging. Om het vervangen van fossiele door groene grondstoffen. Om een wereld die morgen en overmorgen ook nog leefbaar is. In Noord-Nederland zijn de voorwaarden en de essentiële sectoren voor een sterke circulaire Biobased Economy aanwezig. Of het nu gaat om unieke, onderscheidende toepassingen van biobased producten of om simpelweg de vervanging van fossiel door biobased, de markt groeit. ASQA Subsidies draagt daaraan bij door ondernemers te helpen met het ontwikkelen van heldere projectplannen en het aanvragen en verwerven van subsidies. «

Tekst: André Staas / Fotografie: Gerrit Boer

 

 

Onze partners