Gepubliceerd op 21 juni 2019

Slimme wegwijzers

RCT innovatiemakelaar Ruud Schuurman bezoekt LumiGuide, een jong bedrijf met ambities en potentieel inzake regulering van parkeer- en verkeersstromen. Twee ‘wegwijzers’, over ideeën en marktkansen.

Verkeer is beweging, maar zeker in de stad is daarvan steeds vaker geen sprake. Druktepieken belemmeren de doorstroom van het autoverkeer en een parkeerplek zoeken en vinden is vaak puzzelen en speuren. Gevolg: ergernis, opstoppingen en tijdverlies, plus extra uitstoot van uitlaatgassen die de luchtkwaliteit aantasten. Fietsers hebben het voordeel dat ze hun karretje altijd wel even links of rechts kunnen parkeren voor een korte stop en winkelbezoek. Een schijnbaar voordeel, want het lukraak stallen van tweewielers maakt van het stadscentrum een hindernisbaan voor voetgangers en winkelend publiek.

Verkeershinder. Moeten we er ons als inwoners, bezoekers en forensen maar bij neerleggen? Of kunnen we het tij keren met doelgericht beleid en slimme inzet van techniek, zonder in te leveren op mobiliteit en comfort? Monique Harmsen is overtuigd van het laatste. Als directeur van LumiGuide, een nog jong bedrijf met een stevige ambitie op het gebied van verkeersmanagement, popelt ze om gemeentes, instellingen en bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun bereikbaarheid voor hun leveranciers, medewerkers en klanten.

Lichtgids

Het verhaal van LumiGuide begint in 2014 met een idee van drie jonge technici: het slim verwijzen naar parkeerplekken in fietsstallingen. Het wordt beloond met financiële ondersteuning door particuliere investeerders. In de voormalige Nijmeegse Splendor fabriek maken ze hun eerste slimme camerasensoren die fietsers via digitale borden de weg wijzen in de fietsenstalling. Het idee wordt in Nijmegen als eerste toegepast in de parkeerkelder voor fietsen onder Plein 1944. Kort daarna volgt de grote doorbraak: het winnen van een belangrijke aanbesteding voor de Gemeente Utrecht. Het betreft het ontwerpen en installeren van het eerste Fiets Route Informatiesysteem ter wereld. Fietsers in Utrecht kunnen hiermee voortaan snel en efficiënt een plekje vinden in een van de stallingen in het stationsgebied.

Harmsen: “Een goed idee omzetten in een goed product was geslaagd. Volgende stap was dit product verder in de markt te zetten. Dat vereist dat je je markt kent. Dat je weet op welke wijze je jouw product op de juiste plek en bij de juiste personen met succes over het voetlicht kunt brengen. En dat was, is en blijft een uitdaging.”

Transformatie

Er volgen weliswaar meer opdrachten, maar al snel blijkt fietsparkeren een te smalle basis om een stabiele marktpositie te verwerven. Harmsen: “Het is een nichemarkt. Maar het idee sensoren in te zetten om dingen te meten en data te genereren is natuurlijk op meerdere dingen toepasbaar. Met dat inzicht hebben we al werkende onze visie aangepast en ons instrumentarium uitgebreid.” En zo ontstond het huidige LumiGuide, met een breed pallet aan middelen voor efficiënter verkeersmanagement.

Momenteel kent LumiGuide drie productgroepen.

Ten eerste informatiesystemen voor fietsers en automobilisten die aangeven waar nog parkeerplekken zijn. Deze systemen werken met elektronische borden en een app, zodat de weggebruiker realtime inzicht heeft in de beste route naar een parkeerplek. Het systeem is flexibel inzetbaar, zoals bij evenementen met pop-up parkeergelegenheid voor fietsen.

Daarnaast biedt LumiGuide een Smart City Data Platform, een dashboard dat op basis van verzamelde data over verkeersstromen, parkeerdruk, afvalmanagement, energieverbruik et cetera, realtime informatie geeft over de stad en zo betere sturing mogelijk maakt.

De derde component is, in samenhang met het dashboard, volop in ontwikkeling: het monitoren van verkeersstromen met behulp van allerlei soorten sensoren, bijvoorbeeld op basis van radar en infraroodtechnologie. Het bedrijf biedt ook 3D camera’s die meerdere verkeerstypes tegelijk kunnen monitoren. Sturing van verkeer kan zo met data-analyse worden verfijnd.

Harmsen: “Wij kiezen er bewust voor zowel hardware (bijvoorbeeld displays) als software te ontwerpen. Tevens staan wij garant voor goede data-analyse en service om al onze instrumenten optimaal inzetbaar te houden. Ons doel is met Smart Mobility Solutions steden te creëren die slim en duurzaam zijn, waarin het comfortabel leven is en waar bewoners, bezoekers en forensen zich eenvoudig van A naar B kunnen begeven.”

Connecties

Hoewel het productaanbod goed doordacht is en het bedrijf nationale en internationale klanten heeft, blijft het aanboren van de markt een intensieve klus. Zichtbaarheid is belangrijk, maar ook andere perspectieven en connecties helpen direct en indirect om marktaandeel te verwerven of te vergroten. Daarom is RCT innovatiemakelaar Ruud Schuurman sinds enige tijd in contact met LumiGuide.

Schuurman: “We hebben als RCT samen met BRISKR, de Novio Tech Campus en de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving (IKN), een eerste NEXT OEM Business Growth Circle kring in Nijmegen geïnitieerd. Dit is een jaarprogramma, waarin onderwerpen als strategie, organisatieontwikkeling en leiderschap, financiën, marketing en verkoop worden behandeld voor een specifiek bedrijf. De Circle bestaat uit directeuren uit heel verschillende branches binnen de marktsector in de regio Nijmegen. De deelnemers, waaronder LumiGuide, leren er niet enkel van deskundigen maar ook van elkaar. Ik ben daar als RCT-innovatiemakelaar als intermediair bij betrokken, ik makel en schakel zoals dat heet. Verantwoordelijkheden blijven bij de deelnemers.”

Harmsen erkent de positieve rol van deze benadering. “We zitten er met open vizier bijeen en bespreken zaken aan de hand van thema’s en met professionele begeleiding. Hierbij komen ook twijfels, mogelijke oplossingen en marktkansen aan de orde. Zo komen we samen tot inzichten die als katalysator kunnen fungeren voor een volgende stap in de ontwikkeling van LumiGuide.” «

RCT innovatiemakelaar Ruud Schuurman Telefoon 06 – 23 85 70 46 LUMIGUIDE Smart Mobility Solutions Sint Annastraat 198E, 6525 GX Nijmegen Telefoon 024 – 202 09 19 E-mail info@lumiguide.nl www.lumiguide.en

Onze partners