Gepubliceerd op 21 september 2017

Voorkom sancties! Regel een basiscontract arbodienstverlening

De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd. Om te voldoen aan alle nieuwe wettelijke verplichtingen dient u een basiscontract arbodienstverlening overeen te komen met een arbodienst of bedrijfsarts. De Inspectie SZW(Sociale zekerheid & werkgelegenheid) gaat handhaven op de aanwezigheid van het basiscontract. Ook heeft de Inspectie SZW meer mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers als de regels niet worden nageleefd.

Kom tijdig in actie
De nieuwe Arbowet regels gelden vanaf 1 juli 2017. Er is echter een overgangsperiode van één jaar om uw bestaande contract en de arbodienstverlening aan te passen aan de nieuwe regels. Om sancties te voorkomen, dient u in ieder geval vóór 1 juli 2018 een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten.

Ga voor zekerheid
De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst en wij bedienen duizenden MKB bedrijven door heel Nederland. Met een aansluiting bij De Arbodienst bent u verzekerd van een basiscontract arbodienstverlening dat voldoet aan de wettelijke eisen en worden de volgende zaken voor u op een praktische manier geregeld:
– de ziekteverzuimbegeleiding;
– de toegang tot de bedrijfsarts;
– het open spreekuur voor uw werknemers;
– het wettelijk recht van uw werknemer om een second opinion aan te vragen;
– een nauwe samenwerking tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en het MedezeggenschapsOrgaan;
– de advisering over (preventieve) maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
– de mogelijkheid voor de bedrijfsarts om iedere werkplek te kunnen bezoeken;
– het verrichten, het opstellen en het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
– het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de aanstellingskeuring;
– het melden van klachten;
– het melden van beroepsziekten.

Sluit u aan bij De Arbodienst
Ga naar www.de-arbodienst.nl/aansluiten en sluit u aan bij De Arbodienst voor slechts € 39,- per medewerker per jaar (exclusief BTW) en voorkom een sanctie.

De Arbodienst
Telefoon: 088 700 2000
sales@de-arbodienst.nl
www.de-arbodienst.nl

arbodienst

 

Onze partners