Gepubliceerd op 12 december 2018

Je wilt wel, maar hoe dan?

Energie besparen, bijdragen aan ‘duurzaamheid’…. je wilt wel, maar vaak ontbreekt de tijd, de kennis of het vertrouwen in partijen die je van alles aanbieden. Groene Allianties de Liemers – een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk – helpt.

Informatieplicht energiebesparing komt eraan!

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Vanaf 1 januari 2019 jaar komt er naast deze energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen.

Valt jouw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan rapporteer je uiterlijk 1 juli 2019 via het (landelijke) e-loket aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. Daarna rapporteer je de maatregelen eens per 4 jaar.

Weet je wat deze informatieplicht voor jou betekent? Zijn er uitzonderingen? Hoe kun je de informatieplicht invulling geven? En wat kun je verwachten aan handhaving en toezicht van het bevoegd gezag? Op de website van RVO kun je zien wat de status van de Wet milieubeheer op dit moment is.

Wij denken dat veel bedrijven en instellingen aan deze verplichting moeten voldoen, want de meesten hebben een hoger elektriciteitsgebruik dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar.

Met onze procesaanpak ‘Regie op Energie’ regelen we voor jou zowel de invulling van de informatieplicht als de energiebesparingsplicht. Ons 4-jarig abonnement gaat jou helpen. De eerste 100 deelnemers in de Liemers krijgen dankzij subsidie van de Provincie Gelderland ook nog eens €1.000 euro korting. Los van allerlei wettelijke verplichtingen, levert inzage in je energiehuishouding je natuurlijk nog meer geld op! Meer weten? Kijk op onze website:

www.groeneallianties-deliemers.nl en neem Regie op je energie!

Collectief Inkoop Groene Energie in de Liemers

Groene Allianties de Liemers organiseert inkopen van groene energie voor je. Samen groene energie inkopen is vaak veel goedkoper dan dat ieder voor zich grijze energie inkoopt. Ontdek met ons de kansen die het voor jou biedt!

Ons aanbod geldt voor mkb-ondernemers in de Liemers die:
– Op dit moment een klein-zakelijk energiecontract hebben en niet tegen een lager groot-zakelijk tarief kunnen inkopen (voor elektriciteit kleiner zijn dan 3×80 Ampere en voor gas kleiner dan 40 m3 per uur).
– Een variabel energiecontract hebben of een vast contract dat binnen een half jaar afloopt.
– De energierekening gemiddeld 10% willen zien dalen.
– Nog duurzamere ondernemers willen worden.

Waarom slim om mee te doen?

In 2006 waren er nog zes energiemaatschappijen, nu al zestig en het aantal is stijgende. Voor de ondernemer is de energiemarkt diffuus.
– Kolencentrales sluiten, gasproductie wordt afgebouwd, de olieprijs stijgt.
– De economie draait goed, de vraag naar energie neemt toe, de prijzen stijgen.
– Doordat energieleveranciers stilzwijgend verlengen heeft inmiddels 70% van de mkb’ers een te duur variabel contract.

Meer weten? Kijk op onze website www.groeneallianties-deliemers.nl en doe mee met onze Collectieve Inkoop!

Onze partners