Gepubliceerd op 3 oktober 2018

Van afvalwater naar drinkwater

Industriewater Eerbeek houdt zich bezig met het zuiveren van afvalwater van de drie Eerbeekse papierfabrieken. Zij proberen van alle componenten die met het afvalwater meekomen grondstoffen te maken. Industriewater Eerbeek is hiermee internationaal koploper.

Een in het oog springend project is ‘Duurzaam water Eerbeek’. Dit project is geopend door staatssecretaris van Economische Zaken Stientje van Veldhoven. Industriewater Eerbeek richt zich met het project Duurzaam water Eerbeek op het circulair gebruik van water. Het afvalwater van één papierfabriek recyclen zij op een dusdanige manier dat die papierfabriek hetzelfde water kan gebruiken. Dit levert meerdere voordelen op.

“Het is belangrijk om integraal te denken. De totale impact, het totale verhaal. Dat moet veel meer gebeuren. Als je alleen maar kijkt what is in it for me, dan ga je het bijna nooit redden. Je moet kijken naar wat de winst voor ons allemaal is”, aldus de directeur van Industriewater Eerbeek Walter Hulshof. Hiermee doelt hij op het recyclen van het afvalwater van de papierfabrieken dat voor meerdere partijen voordelig is.

Door afvalwater te recyclen is er minder grondwater nodig. Daarnaast hoeft er minder water in de IJssel geloosd te worden. Beiden is goed voor het milieu. Ook de papierfabriek heeft er profijt van, omdat zij meer water dan voorheen kunnen gebruiken waardoor zij een beter productieproces met minder kosten hebben. Tenslotte wordt ook Industriewater Eerbeek er beter van. Zij krijgen nu schoner water terug van de papierfabriek dan eerst, waardoor zij minder onderhoudskosten hebben.

ROL KIEMT
Kiemt is een stichting dat zich met behulp van haar project ‘Innovatiemotor’ inzet op het ondersteunen van startende en groeiende ondernemers in Gelderland. Walter Hulshof: “Kiemt heeft deuren geopend en ons met meerdere partijen in contact gebracht. Deze verbindende factor heeft tot enthousiasme geleid en daarmee het project versneld. Ook hebben zij mij geholpen bij het maken van de businesscase.”

Ondernemers die bezig zijn nieuwe technologieën of diensten te ontwikkelen die bijdragen aan de energietransitie en circulaire economie kunnen ook gebruik maken van ondersteuning door Kiemt. De Innovatiemotor geeft onder andere antwoord op vragen met betrekking tot het verkrijgen van financiële middelen, managementondersteuning, de strategie van de onderneming, technische haalbaarheid, intellectueel eigendom, commerciële vragen, de fabricage van producten en de distributie ervan.

Voor meer informatie kunt een bezoek brengen aan de website www.kiemt.nl. «

Stichting Kiemt
Gebouw B38
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
Telefoon 026 – 446 14 69
E-mail: info@kiemt.nl
www.kiemt.nl

Onze partners