Gepubliceerd op 3 oktober 2018

Voordelen met de huurder delen

Alleen al via het Bouwbesluit dringt de verduurzaming zich ook voor het logistieke vastgoed op, maar Montea heeft hierop niet gewacht. Deze ontwikkelende investeerder beschouwt een duurzaam, liefst circulair gebouwd, bedrijfspand als een middel om mensen gezonder, comfortabeler en dus productiever te laten werken, de levensduur van een gebouw te verlengen en de impact ervan op het milieu te verminderen. Montea focust op waarde en niet op kosten. Het resultaat is solide, ook financieel. Veel van de voordelen vloeien rechtstreeks naar de huurders.

Wie ontwikkelt in logistiek vastgoed wil zo hoog mogelijke huurinkomsten en zo laag mogelijke kosten. Dat bevordert een korte termijn visie maar die staat haaks op verduurzaming. Misschien is dat de reden dat de aanpak van Montea nog relatief uniek is. “We zijn één van de vooruitstrevende bedrijven in dit veld”, geeft Hylcke Okkinga, directeur Nederland, toe, “maar verduurzaming wint terrein. Bij ons zit het werkelijk in ons DNA. Montea bestaat al twaalf jaar en heeft altijd gestreefd naar rendement op de lange termijn, niet naar quick wins. We verkopen bijvoorbeeld geen van onze gebouwen, maar we kennen dan ook geen leegstand.”

De cirkel rond maken
Quick wins bestaan er voor Montea enkel op energetisch gebied. Het bedrijf biedt haar huurders een energiescan aan. “Daaruit blijkt hoe ze met gedragsveranderingen al veel energieverspilling kunnen tegengaan”, zegt Martine de Groene, Asset and Property manager. “Maar daarnaast leggen we vaak de daken vol met zonnepanelen. De stroom daarvan is voor de huurders.” In nieuw te ontwikkelen locaties wil Montea nog een stap verder gaan dan het aanbieden van wind- en zonne-energie. Het logistiekPark A-2, in Waddinxveen bijvoorbeeld, moet volledig elektrisch worden, dus zonder aardgasleidingen. “Ons hemelwater geleiden we naar de nabijgelegen kassen en we kijken naar de restwarmte die zij ons wellicht kunnen leveren. Bij nieuwe (her)ontwikkelingen willen we nog een stap verder zetten. Waar mogelijk maken we de cirkel rond. Onze begrenzing is meestal niet de techniek maar de wet- regelgeving, die nog niet zo ver staat.”

Altijd aan te passen
Gebouwen worden door Montea zo ontworpen dat ze met relatief weinig kosten kunnen worden aangepast. “We zorgen voor voldoende ruimte er om heen, en we maken optimaal gebruik van daglicht”, aldus Hylcke Okkinga. “We hebben veel aandacht voor het binnenklimaat, zodat de mensen in een gezonde en prettige omgeving werken. Duurzaamheid gaat immers ook over het comfort van mensen. Maar we kijken ook zorgvuldig naar materialen. Ze moeten lang mee gaan en liefst herbruikbaar zijn. Bij een gelijke prijs kiezen we dus voor gerecycled beton en niet voor nieuw.”

Zo’n aanpak vergt veel expertise, alleen al om alle ontwikkelingen bij te houden. “Veel van ons hebben een bouwkundige achtergrond en staan met beide voeten in de klei – vaak ook letterlijk”, zegt Martine de Groene. “We werken ook nauw samen met gelijkgezinde architecten en ontwikkelaars.”

De Montea aanpak mag aan de voorkant meer tijd, inspanning en geld vergen, aan de achterkant levert ze juist meer rendement op. Leegstand is altijd zeer gering. Dat was het zelfs in de crisistijd, toen de portefeuille van het bedrijf fors groeide. Zo wordt het resultaat op termijn niet beïnvloed door onverwachte factoren. “We zijn conservatief in onze financiering, maar vooruitstrevend in onze ontwikkeling”, vat Hylcke Okkinga het samen. “We bouwen niet alleen voor de eerste huurder, maar ook voor de latere. En die huurders verbinden zich graag aan ons omdat de afgeleide voordelen – van energie tot gezondheid – rechtstreeks naar hen vloeien. Ook dat delen is volgens ons duurzaamheid.” «

Voor meer informatie, neem contact op met Montea Nederland in Tilburg, via www.montea.com of 088 – 2053 888.

Onze partners