Gepubliceerd op 11 december 2019

Participatie

In een onlangs verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt aangegeven dat de participatiewet tot nu toe geen succes is. Die wet is bijna vijf jaar geleden ingevoerd om mensen met een uitkering sneller aan het werk te helpen. Het SCP concludeert dat de kans op een baan voor mensen met een bijstandsuitkering nauwelijks groter geworden is. De kans op werk is zelfs gedaald voor gehandicapten die vroeger in aanmerking zouden zijn gekomen voor een baan bij een sociale werkplaats. Onderzoekers geven aan dat er wel degelijk meer werkgevers zijn die arbeidsgehandicapten aan het werk willen helpen, maar dat het er nog niet genoeg zijn. Bovendien is de regelgeving om iemand in dienst te nemen lastiger geworden in plaats van eenvoudiger en is de aanname dat iedereen in staat is om te werken bij reguliere werkgevers onjuist.

Dat komt hard aan voor iedereen die zich sterk heeft gemaakt voor de participatiemaatschappij, voor de inclusieve arbeidsmarkt en voor de banenafspraak. Ondanks alle inspanningen is het dus toch – nog – niet gelukt om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen.

En toch zie ik iedere dag voorbeelden van hoe het wel werkt. Hoe werkgevers werk passend maken voor iemand die daardoor toch aan de slag kan, hoe werkgeversservicepunten en arbeidsontwikkelbedrijven net dat steuntje in de rug kunnen bieden en hoe werknemers met een diversiteit aan talent een enorme positieve bijdrage kunnen leveren aan een organisatie. Maar bovenal zie ik dagelijks hoeveel werk betekent voor diegene voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend was. Daarnaast staan onderwerpen als inclusief en participatie veel hoger op de agenda dan een paar jaar geleden. Het zou zonde zijn om te vergeten dat de participatiewet ook voor deze positieve ontwikkeling heeft gezorgd.

Tegelijkertijd mogen we ook kritisch zijn. De regelgeving is er niet eenvoudiger op geworden; valt iemand wel of niet in het doelgroepenregister, hoe zit het met loonkostensubsidie, hoe komt het nu dat uit de loonwaardemeting blijkt dat het arbeidsvermogen toch 100% is en wat is het effect van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op het contract van mijn medewerker? Dit moet toch een stuk makkelijker kunnen! Laten we daarnaast ook eerlijk zijn; een deel van de bevolking komt minder goed tot zijn recht bij reguliere werkgevers en heeft baat bij een vorm van beschut werk en werkbegeleiding. De faciliteiten hiervoor zijn er, laten we die op een juiste manier inzetten!

Marcel Hielkema // Scalabor // www.scalabor.nl

Onze partners