Gepubliceerd op 2 april 2020

Bruggen bouwen

Het lijkt of het verschil tussen diegenen die wel of juist niet profiteren van het huidige economische klimaat steeds groter wordt. Schijn bedriegt echter, want onderzoeken tonen aan dat dit verschil in de loop der jaren kleiner is geworden. Toch hebben velen het gevoel niet volwaardig mee te mogen doen in de samenleving en is er veel onzekerheid over de toekomst. Stemgedrag en protesten op het Malieveld komen dan ook vooral voort uit die ontevredenheid. Den Haag reageert hierop door grotere thema’s als arbeidsmarkt, pensioen, klimaat en woningbouw aan te pakken. Maar voor veel mensen gaat het toch om de ver van mijn bed show.

De vraag is dan ook of er op regionaal niveau een rol is weggelegd voor ondernemers met betrekking tot deze ongelijkheid, onzekerheid en ontevredenheid. Kunnen wij een brug slaan om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en te laten profiteren van de economische groei? Ik denk van wel. In veel gevallen is dat ook effectiever dan het maken van nieuwe wetten, regelingen en beleidskaders. Een van de redenen dat niet iedereen evenveel profiteert, is dat we de samenleving voor velen al ongelofelijk ingewikkeld hebben gemaakt. Laten we het vooral niet nog moeilijker maken.

Door in te zetten op de bestrijding van armoede & laaggeletterdheid en het bevorderen van vitaliteit kunnen werkgevers een enorm verschil maken en bruggen slaan. In iedere organisatie werken medewerkers die het minder breed hebben; via budgetcoaches van gemeenten kan meegedacht worden over de financiële huishouding. En door mee te doen aan de Week van het Geld kan aandacht besteed worden aan omgaan met geld. Met 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland mag je ervan uitgaan dat in ieder bedrijf wel mensen rondlopen die goedbedoelde communicatie niet kunnen volgen en die veel moeite hebben met het invullen van papierwerk. Laat uw communicatie eens nalezen door de stichting ABC, biedt talencursussen aan of maak ruimte voor een kinderzwerfboekstation. Ook zijn al heel veel organisaties bezig met vitaliteit; vaker staand werken, gezondere snacks tijdens de lunch of een middagwandeling.

De belangrijkste brug is het creëren van banen, zodat zoveel mogelijk mensen hun eigen inkomen kunnen verdienen en via zinvol werk betrokken worden bij de maatschappij. In het huidige economische tij is dat al heel goed gelukt. Voor de groep mensen die nu nog langs de zijlijn staat, is echter extra inspanning nodig. Voor hen moeten banen passend gemaakt worden en is steeds vaker extra begeleiding nodig. Maar voor werkgever, werknemer en voor de samenleving wegen de baten sterk op tegen de extra kosten. Alle reden om bruggen te slaan!

Marcel Hielkema // Scalabor // www.scalabor.nl

Onze partners