Gepubliceerd op 20 november 2020

Samen sterker uit de crisis, richting de toekomst

De Duits-Nederlandse Handelskamer doet voorstellen voor regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De economische betrekkingen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben een sterk immuunsysteem. Ondanks de coronacrisis is de handel tussen de landen minder sterk gedaald dan die met andere handelspartners. De pandemie toont echter aan dat beide landen voor vergelijkbare uitdagingen staan. De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) verwacht dan ook dat de tweede regeringsdialoog op 25 november 2020 positieve impulsen zal geven aan de toekomstige samenwerking tussen beide landen.

Open grenzen zijn essentieel

De basis voor deze samenwerking is dat de Duits-Nederlandse grens te allen tijde open blijft. Er moet aan de EU-richtlijn met betrekking tot de Green Lane worden voldaan en het vrachtvervoer en de bevoorradingsketens mogen niet worden gehinderd door quarantainemaatregelen. Dit is belangrijk om de bevoorrading van NRW, Duitsland ofwel Noordwest-Europa veilig te stellen. Een groot deel van de 470 miljoen ton die dagelijks in de Rotterdamse haven worden overgeslagen, rolt namelijk via de Duits-Nederlandse grens het Europese achterland in.

Blik op de toekomst

Het hoofddoel is de pandemie in te dammen en de uitdagingen die ze met zich meebrengt aan te gaan. Daarbij moet ook de koers voor de toekomst worden uitgezet. De DNHK ziet voor de buurlanden mogelijkheden voor een nauwere uitwisseling in de uitbreiding van de waterstofinfrastructuur en in de versterking van de gezondheidszorg, naast de verdere uitbreiding van de grensoverschrijdende infrastructuur.

Uitbreiding en modernisering van de infrastructuur

Projecten waarover al een besluit is genomen, moeten snel worden uitgevoerd en niet worden vertraagd door bureaucratische hindernissen. Dit geldt voor het vervoer per spoor, per schip en over de weg. “Er moet een bindende datum komen voor de voltooiing van de Betuwelijn in NRW”, aldus Günter Gülker. “Bovendien moet de planning voor de treinverbinding tussen Eindhoven naar Düsseldorf worden aangehouden”.

Daarnaast zijn er financiële middelen en personeel nodig voor de uitbreiding van de waterwegen en de modernisering van de weginfrastructuur in de grensregio, waardoor in de toekomst bijvoorbeeld voldoende parkeerruimte voor vrachtwagens beschikbaar komt.

Het bouwen van een Europees knooppunt voor waterstof

Samen kunnen Nederland en NRW een Europese hub voor waterstof worden. “Dit is een grote kans om de economische banden tussen de twee landen verder te versterken”, zegt de DNHK-directeur en hij benadrukt dat dit een snelle en kostenefficiënte uitbreiding van de waterstofinfrastructuur en -productie vereist, waarvoor overheden de juiste randvoorwaarden moeten scheppen. Dit kan worden ondersteund door een grensoverschrijdende uitvoering van waterstofstrategieën en gezamenlijke financiering van onderzoek en ontwikkeling om de productieprocessen kosten-effectiever en energie-efficiënter te maken.

Veerkracht opbouwen in de gezondheidszorg

Gezondheid is de belangrijkste bron voor een sterke economie – dat maakte de coronapandemie wel duidelijk. Het huidige tekort aan medische capaciteiten kan worden aangepakt door innovatieve manieren zoals patiënten-uitwisseling en grensoverschrijdend gebruik van de testcapaciteiten. “Nieuwe en digitale technologieën bieden veel mogelijkheden in de gezondheidszorg. NRW en Nederland kunnen samen, met name in de grensregio, veel bereiken als innovatiepartners als er sprake is van open technische randvoorwaarden en snelle goedkeuringsprocedures”, aldus Gülker.

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) ondersteunt al meer dan 115 jaar ondernemingen bij zakelijke activiteiten op de buurmarkt. Met 1500 leden vormt de DNHK het grootste Duits-Nederlandse zakennetwerk.