Gepubliceerd op 13 april 2017

Bossche bedrijfsleven presenteert ondernemersvisie ’20-‘25

Namens het Bossche bedrijfsleven presenteert BZW ‘s-Hertogenbosch een heldere en breed gedragen ondernemersvisie voor de toekomst van de stad. En dat is nodig, want ’s-Hertogenbosch bleef de laatste jaren in verhouding tot andere steden achter in economische ontwikkeling. In samenspraak met de Bossche ondernemers deed BZW een jaar lang onderzoek, waaruit het meest kansrijke thema ‘Driven by data – connecting business’ naar voren kwam. 

De geformuleerde ambitie: – Het structureel creëren, delen en toepassen van data door ondernemend ’s-Hertogenbosch voor de economische ontwikkeling van haar gastvrije stad.-
’s-Hertogenbosch kan als ‘datadriven’ stad (inter)nationaal een onderscheidende positie claimen. De volgende stap voor het Bossche bedrijfsleven is om tot een gemeenschappelijke economische agenda te komen.

De economische kracht van ’s-Hertogenbosch
In opdracht van BZW ’s-Hertogenbosch en verschillende sponsoren en bedrijventerreinen werd onderzoek gedaan naar de wijze waarop ’s-Hertogenbosch haar economie krachtiger kan maken. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport ‘De economische kracht van ’s-Hertogenbosch’. Dit werd woensdag 12 april uitgereikt aan wethouder Jan Hoskam door kringvoorzitter Marc Hoedemakers.
Hoedemakers beseft dat ze er met dit rapport nog niet zijn: ‘Dit rapport is de eerste stap. We willen nu samen met alle betrokkenen aan de invulling gaan werken. We roepen iedereen op om mee te gaan doen met ‘Driven by data, connecting business’. 

BZW: Data science gebruiken om data om te zetten in business
Voor veel ondernemers is big data inmiddels een bekend gegeven. Minder bekend zijn manieren waarop die data waarde kunnen creëren ofwel Data science. Data science kan helpen om (koop)patronen binnen je klantenbestand te ontdekken of om personeel op het juiste moment beschikbaar te hebben. Het is een nieuw vakgebied dat veel kansen biedt. In de toekomst gaat BZW ‘s-Hertogenbosch leden helpen om al die data om te zetten in concrete business. Ook de wijze waarop dat gebeurt, is onderwerp van gesprek.

Ondernemers versterken, bedrijven halen en houden
’s-Hertogenbosch ontwikkelde zich de afgelopen jaren minder snel dan andere steden. Het beeld dat de stad het economisch goed doet, wordt weersproken door de feiten. Ook al is de economische ontwikkeling redelijk conform landelijke trends, de groei van de werkgelegenheid blijft achter. Dat komt zowel door organisaties die zijn vertrokken, maar ook doordat ‘s-Hertogenbosch verhoudingsgewijs minder startende en exporterende bedrijven telt.

Groot draagvlak onder ervaren én jonge ondernemers
Er is veel steun voor de uitkomsten van het onderzoek, waar ruim 120 stakeholders uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs aan meewerkten. Van jonge ondernemers tot gevestigde namen en uit de volle breedte van het Bossche MKB. Ze gaven aan dat ’s-Hertogenbosch behoefte heeft aan een sterke profilering en een stevige en eenduidige ambitie om de Bossche economie klaar te maken voor de toekomst. Het urgentiebesef is groot. Vanuit alle betrokkenen klinkt dan ook nadrukkelijk de roep om met elkaar tot een gezamenlijke economische agenda te komen.

Lees het hier het hele rapport: www.bzw.nl/krachtdenbosch. Hier ziet u ook welke bedrijven en bedrijventerreinen meehielpen aan dit onderzoek.

Fotobijschrift: Overhandiging van de ondernemersvisie door Marc Hoedemakers, voorzitter BZW ’s-Hertogenbosch (rechts) aan wethouder Jan Hoskam, gemeente ’s-Hertogenbosch (links).