Gepubliceerd op 17 juli 2017

Flexibele vakmensen verdienen beter

Flexwerkers krijgen veel te weinig credits, zeggen Sharon Schalkoort en Ton Veraart van Havenwerk. De specialist in technisch personeel voor havens en industriële logistiek pakt het dan ook anders aan. Havenwerk garandeert bedrijven continuïteit en leverzekerheid met goed opgeleide vakmensen. Van medewerkers verwacht Havenwerk grote inzet, aanpassingsvermogen en initiatief. Daar krijgen ze financiële zekerheid en een prima perspectief voor terug. De naam van dit concept: flexinuïteit.

Waar een radio-interview met een supermarktbons al niet goed voor is. Ton Veraart, directeur van Havenwerk, hoorde een CEO van een landelijke keten enkele jaren geleden uitleggen dat zijn winkels zowel een volledig en kwalitatief assortiment als lage prijzen garanderen. Succes gebaseerd op een paradox. Veraart vertaalde deze aanpak naar uitzendwerk voor de haven en industriële logistiek. Daar zie je flexibiliteit tegenover zekerheid. Het resultaat van enig denkwerk werd ‘flexinuïteit’. Dat is een samentrekking van flexibiliteit, continuïteit en kwaliteit. Dit concept is de basis voor een succesvol en groeiend bedrijf met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland.

De volgende stap voor Havenwerk is een zuidelijke of noordelijke uitbreiding, met een locatie in Harlingen/Delfzijl of Antwerpen. Veraart: “Beide gebieden zijn voor ons interessant. Natuurlijk het noorden met de Eemshaven, maar ook Harlingen heeft terminals en industrie waarvoor onze vakmensen iets kunnen betekenen. We zijn goed vertegenwoordigd in de belangrijke havenindustriële gebieden. Onze vestiging in Rotterdam bestrijkt, naast de Rijnmond, regio’s als Drechtsteden en Moerdijk. Onze mensen werken er in operationele functies bij containerterminals en -depots, stuwadoors, warehouses en industriële bedrijven. Alle medewerkers zijn bij Havenwerk in dienst.

Wij dragen de risico’s en bieden de vaste inkomsten, arbeidsvoorwaarden, leaseauto en veiligheidsopleidingen. De vastigheid voor medewerkers betekent zekerheid voor opdrachtgevers. Zij kunnen erop vertrouwen dat flexwerkers voor langere tijd achtereen of meerdere periodes inzetbaar zijn. Daardoor hoeven zij niet steeds nieuwe uitzendkrachten in te werken, want dat is veel verspilde tijd.”

Training on the job
Van een moderne techneut wordt veel verlangd. En logistiek is ook meer en meer een technisch vak geworden. Dus moeten vaklieden steeds vaker van alle markten thuis zijn. Dat geldt zeker voor de ongeveer honderd medewerkers van Havenwerk, vertelt Sharon Schalkoort, manager van de locatie in Rotterdam. “Bijvoorbeeld een goede kraanmachinist of heftruckchauffeur werkt met een moderne en complexe machine, maar moet ook inzicht hebben in een stukje administratie.

Door integratie van informatiesystemen controleert en registreert de machinist of chauffeur ook de lading die hij verplaatst. Communicatieve vaardigheden worden dan veel belangrijker. Wij hebben deze multidisciplinaire professionals in huis, maar het spreekt voor zich dat opleiden op de werkvloer noodzakelijk is om kennis uit te breiden en up-to-date te houden.”Een slim bedrijf investeert in training on the job, stelt Sharon Schalkoort, de betreffende medewerker levert immers een onmisbare bijdrage aan de capaciteit. Nog beter is het om meerdere krachten tegelijk in te werken. “Voor continuïteit en echte leverzekerheid is het nodig meerdere van onze vaklieden in te werken.

Ook al gaat zo’n medewerker bij een andere klant aan de slag, dan willen wij toch graag kunnen blijven leveren. Bovendien heb je te maken met vakanties, verzuim en opleidingstijd. De vergrijzing grijpt om zich heen, de vraag naar technisch en logistiek personeel is groot en de automatisering zet door in de sector. Voortdurende scholing van ervaren en gemotiveerde vaklieden blijft hard nodig. Ook nieuwe instroom van vrouwen, jongeren en van oudere werkzoekenden uit andere sectoren is een noodzaak. Dat kan niet zonder goede praktijkopleidingen.”

Het stigma flex
Flexwerkers krijgen volgens Schalkoort en Veraart zelden de waardering die ze verdienen. Flexibele krachten moeten zich telkens aanpassen aan een nieuwe werkomgeving, worden op alle mogelijke (en soms ook op de onmogelijkste) momenten opgeroepen, zijn altijd productief, staan open voor scholing, maar ontvangen desondanks niet altijd het salaris of alle voordelen van het vaste ‘eigen’ personeel. De financiële onzekerheid maakt daarnaast het aanvragen van een hypotheek lastig.

De overheid tracht flexwerkers en zzp’ers met wet- en regelgeving vaste grond onder de voeten te geven, maar slaagt daar naar mening van Sharon Schalkoort niet in.“Het is schijnzekerheid. Nieuwe regels voor het in dienst nemen van personeel worden gewoonweg omzeild. Flex heeft een stigma, het wordt soms beschouwd als een gebruiksvoorwerp. Je zet mensen even in om de gaten te vullen en daarna neem je zonder meer afscheid. Met kwaliteit heeft het niets te maken. Een bedrijf wordt er ook niet beter van, want de zzp’er of uitzendkracht beschikt doorgaans niet over het geld om in scholing te investeren en raakt zo achterop. Wij bieden opdrachtgevers kwaliteit en continuïteit, maar dan moeten medewerkers wel op de werkplek worden getraind.

” Bedrijven kunnen weer jaren vooruit als ze samen met goede flexibele krachten aan kennisverbetering werken, vult Ton Veraart aan. “Je hebt veelzijdige professionals nodig, want er moet meer worden gedaan met minder mensen. De reachstacker-chauffeur van twintig jaar geleden bestaat niet meer. Dat is nu een vakman die verschillende taken uitvoert, van het bedienen van de machine tot controleren en informatie verwerken. Voortschrijdende automatisering zal het aantal banen een stukje inperken, maar ook hogere eisen stellen. De vakman (of vakvrouw) van de toekomst heeft een hoger niveau.”

Veiligheid is duurzaamheid
De aandacht voor veiligheid in de havens en industriële sector is de afgelopen jaren toegenomen. KAM-managers en andere safety professionals werken samen met personeel en leveranciers aan een gezonde en veilige werkomgeving. Van flexwerkers wordt verwacht dat ze hun eigen veiligheidspapieren en bescherming op orde hebben, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Havenwerk draagt er zorg voor dat er niemand zonder de benodigde certificering en de juiste beschermingsmiddelen aan de slag gaat. Zo biedt het bedrijf VCA-training aan.

Veiligheid gaat echter verder dan het voorkomen van ongelukken, verduidelijkt Sharon Schalkoort. “Veiligheid is een voorwaarde voor vakmanschap en bekwaamheid. Het gaat er dan om dat je voortdurend alert blijft op risico’s. Die risico’s beheersen, er veel over communiceren en steeds kijken hoe het werk nog veiliger kan. Het is ook een vorm van duurzaamheid. Een goed veiligheidsbeleid zegt iets over de kwaliteit van een bedrijf en de waardering van medewerkers. En het betekent wederom continuïteit. Een bedrijf blijft draaien als alle processen zorgvuldig verlopen.” «

www.havenwerk.nl

Tekst: Martin Neyt / Fotografie: Hans Boutkan

Onze partners