Gepubliceerd op 12 april 2017

Masterclass CYBERSECURITY & PRIVACY 29 juni 2017

datacenterSamen met Ondernemersbelang organiseert Cyco Cybercrime Cover een masterclass voor ondernemers. Met deze masterclass wordt een duidelijke behoefte ingevuld die verantwoordelijken binnen organisaties hebben. Ondernemers zijn geneigd het risico van een cyberincident vooral via de technische kant te benaderen. In deze masterclass leren de deelnemers hoe het cyberrisico te benaderen als een strategisch vraagstuk.

Aan de orde komen onder meer vraagstukken als:
“Hoe kunnen we deze risico’s beheersbaar maken voor onze onderneming”?
“Wat zijn onze kritische bedrijfsprocessen”?
“Wat zijn de modus operandi van hackers”?
“Waarom zijn onze data interessant”?
“Wat staat ons te doen bij een cyberincident”?
“Hoe groot is onze reputatieschade na een publicatie over een hack”?
“Wat is onze worst case scenario”?

Kennis opdoen van ontwikkelingen cybercrime, privacywet en compliance
In deze masterclass neemt u kennis van de huidige ontwikkelingen van cybercriminaliteit, de nieuwe Privacywetgeving en het onderwerp Compliance. In de steeds sterker opkomende informatiemaatschappij is online veiligheid een onmisbaar onderdeel van het risicomanagement van ondernemingen.
De wetgever, toezichthouders en brancheorganisaties verplichten u kennis te vergaren en adequate maatregelen te nemen om de kans op het lekken van gevoelige gegevens weg te nemen en/of onbruikbaar te maken. Het toezicht is per 1 januari 2016 verscherpt wanneer een datalek plaatsvindt en dit mogelijk nadelige gevolgen heeft voor betrokkenen. Tijdens de training maken we gebruik van casuïstiek. Hierdoor krijgt u handvatten om binnen uw organisatie de kennis eenvoudig toe te passen.

Overzicht en inzicht
De workshop bestaat uit twee delen. Een belangrijk onderdeel voor de bewustwording is kennisoverdracht op het gebied van de modus operandi van cybercriminelen en waarom gevoelige data voor hen interessant zijn. Het eerste deel kent een zogenaamde hackerexeperience. Deelnemers zien hoe hackers te werk gaan en maken kennis met het DarkWeb en welke data daar worden verhandeld. Binnen enkele minuten dringt een hacker binnen in een computersysteem. Of bijvoorbeeld binnen een mobiele telefoon.
In het tweede deel krijgt de deelnemer informatie over de aangescherpte privacywetgeving en de komende Europese verordening. Deelnemers krijgen voorbeelden hoe zij deze regels praktisch binnen de onderneming kunnen implementeren. En we gaan dieper inhoudelijk in op specifieke risicobeheersing van cyberrisico’s en de basis van een veiligheidsplan.

Inhoud
• Workshop cybercriminaliteit met onder andere: live hacking | online zwarte markt | Bring Your Own Device | social engineering
• Internet of Things
• Meldplicht Datalekken
• Contracten en SLA’s
• De rol en verantwoordelijkheden van de ondernemer / bestuurder
• Informatiebeveiliging en veiligheidsbeleid
• ISO27001 en de BIR, BIG en NEN7510
• Doel en grondslag van onze data (persoonsgegevens)
• Kwetsbaarheid van koppeling IT systemen
• Spanningsveld tussen privacy en dienstverlening

Sprekers
Robert van der Vossen (Expert Cyberrisicomanagement)
Wouter Parent (Certified Ethical Hacker)

Kosten
149,- (exc. btw)

Datum
29 juni
2017 13:00 – 17:00 (met aansluitend netwerkborrel)

Locatie
Van der Valk Nootdorp

Aanmelden