Duurzaamheid & Organisatiemanagement

Circulaire Economie

Lees verder
Duurzaamheid & Organisatiemanagement

Duurzaam Door Utrecht op de circulaire toer!

Lees verder
Circulaire Economie
Landelijk Duurzaamheid & Organisatiemanagement
Duurzaam Door Utrecht op de circulaire toer!
Utrecht Duurzaamheid & Organisatiemanagement

Artikeloverzicht

Cleantech Tomorrow Congres: ‘naar circulaire oplossingen’

Noord-Oost Gelderland

Naar circulaire oplossingen! Dat is het thema van het congres Cleantech Tomorrow. Dit evenement strijkt op…

Lees verder
Bedrijfsafval in de circulaire economie, deel 2

Nijmegen-Rivierenland

In het laatste nummer van Het Ondernemersbelang in 2016 is Kwadraat adviesgroep uit Elst, met Lourens…

Lees verder
“Samenwerking mkb geeft meerwaarde”

Amsterdam Noord-Holland Noord Noord-Holland Zuid

Arthur Richardson, Business Unit Manager Bedrijfsafval bij Meerlanden n.v.: “Ook bij afvalinzameling geldt de oude koopmanswijsheid:…

Lees verder
Tweede leven laptop, monitor en computer is nu heel gewoon


Amsterdam

De kwaliteit van producten wordt steeds beter. Ook die van computers, monitoren en andere hardware. Ondernemers…

Lees verder
Circulaire Economie

Landelijk

Circulaire Economie valt onder ons hoofdthema Duurzaamheid & Innovatie: bekijk de factsheet: Duurzaamheid & Innovatie  …

Lees verder
Whitepaper De Circulaire Economie

Landelijk

De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig…

Lees verder
Afval in de circulaire economie

Nijmegen-Rivierenland

Steeds meer organisaties, zowel overheidsgedomineerde als commerciële organisaties zijn van mening dat zij hun steentje willen…

Lees verder
Betere ketensamenwerking en circulair bouwen, het kan écht!

Arnhem-De Liemers

Cirkelstad is een landelijk initiatief met als doel het sluiten van kringlopen, in combinatie met het…

Lees verder
Wat is de Circulaire Economie?

Arnhem-De Liemers Nijmegen-Rivierenland Noord-Oost Gelderland

De Circulaire Economie streeft naar het sluiten van kringlopen. Producten en materialen worden hergebruikt; grondstoffen behouden…

Lees verder