Privacy Policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.ondernemersbelang.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Hét Ondernemersbelang (handelsnaam van Smart Business Publishers Online B.V.) gevestigd aan Morra 2 – 41. 9204 KH Drachten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                    Morra 2 – 41. 9204 KH Drachten
E-mail:                   info@ondernemersbelang.nl
Tel:                         0512 – 74 52 20

Inleiding

In dit privacy statement lees je hoe Hét Ondernemersbelang omgaat met jouw persoonsgegevens. Hoe weet je bijvoorbeeld welke gegevens we van je hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben? Hoe lang we de gegevens bewaren? Kun je je persoonsgegevens zelf aanpassen of verwijderen en hoe doe je dat? De antwoorden op deze vragen zijn in deze privacyverklaring te vinden.

Met Hét Ondernemersbelang bedoelen we Hét Ondernemersbelang  – de naam waaronder Smart Business Publishers Online BV handelt (verder te noemen: “Hét Ondernemersbelang”), gevestigd aan Morra 2 – 41. 9204 KH Drachten.

We vinden het erg belangrijk om netjes om te gaan met persoonsgegevens. Daarom lees je in deze privacyverklaring wat Hét Ondernemersbelang doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen – neem dan gerust contact op met bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor gebruiken persoonsgegevens en welke gegevens zijn dat?

Hét Ondernemersbelang gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het gebruik van de persoonsgegevens is echter beperkt en moet aan tenminste één grondslag (een goede reden) voldoen.

Vier redenen:

 1. Uitvoering van een overeenkomst

Op het moment dat er afspraken tussen Hét Ondernemersbelang en u zijn gemaakt over (voorgenomen) dienstverlening, worden uw gegevens gebruikt voor het opstellen van offertes en/of overeenkomsten en afstemmen hierover pers telefoon, mail of via post.

 1. Wettelijke verplichting

Soms is er een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te gebruiken. Op basis van deze verplichtingen verzamelen, verwerken en bewaren we gegevens om te voldoen aan die verplichtingen. Zodra de wettelijke termijn voor het bewaren van deze gegevens is bereikt, worden de persoonsgegevens verwijderd.

 1. Bedrijfsbelang

Het is bijvoorbeeld van belang dat personen zich kunnen identificeren en hun persoonsgegevens ter controle overleggen. Daarnaast kan het zijn dat er voor Hét Ondernemersbelang geen andere mogelijkheden zijn dan de persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. Deze verwerkingen worden gewogen ten opzichte en de vrijheden en belangen van betrokkenen andere mogelijkheden voor verwerkingen. Uit deze analyse is gebleken dat de verwerking de beste mogelijkheid is om de doelen van de verwerking te realiseren.

 1. Toestemming

In die gevallen waarbij geen van de bovenstaande redenen gelden voor Hét Ondernemersbelang, zal er toestemming gevraagd worden aan betrokkenen voor de verwerking op basis van een transparante en vrij verkregen toestemming. Hiervoor wordt aan de betrokkene een actieve actie gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hét Ondernemersbelang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Verzenden van mailcampagnes van derde partijen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening op de juiste wijze uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hét Ondernemersbelang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze personeelsdossiers, salarisverplichtingen en belastingaangifte.
 • Hét Ondernemersbelang verwerkt uw persoonsgegevens conform de volgende wettelijke grondslagen: Overeenkomst, Wettelijke Verplichting en Toestemming.

Gebruik van de persoonsgegevens voordat een overeenkomst wordt gesloten.

a.      Opstellen van de overeenkomst.

Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
Voor het opstellen van een overeenkomst is het noodzakelijk informatie te verwerken. Hiervoor verwerkt Hét Ondernemersbelang de van betrokkene ontvangen informatie om de overeenkomst op te stellen De contactgegevens van betrokkene:

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekening nummer, ID nummer.

Uitvoering van de overeenkomst 7 jaar maximaal na beëindiging overeenkomst

b.      Vaststellen van de identiteit van betrokkene

       
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
Voordat er een overeenkomst gesloten kan worden is het noodzakelijk de identiteit van betrokkene vast te stellen. Daarvoor is een kopie van het paspoort / Identiteitskaart noodzakelijk. Daardoor is vast te stellen dat de identiteit hoort bij de betrokkene. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kopie paspoort/identiteitsbewijs of eventueel een rijbewijs.

Het BSN nummer, de foto worden daarbij afgeschermd op de kopie.

Uitvoering van de overeenkomst

bedrijfsbelang

6 maanden na ontvangst van de kopie maximaal

c.      Versturen en incasseren van rekeningen.

Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
In het geval er een overeenkomst gesloten is tussen u en Hét Ondernemersbelang wordt er op basis van die overeenkomst een rekening gestuurd. Daarvoor zijn uw financiële gegevens nodig waarbij we registreren welk bankrekeningnummer hoort bij uw gegevens Bankrekening nummer en naam Uitvoeren van de overeenkomst Maximaal 7 jaar na betaling van de rekening.
 

 

d.      Abonnementsgegevens

Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
De gegevens over het abonnement op nieuwsbrieven worden bewaard. E-mail adres

Voornaam

Achternaam

Bedrijfsnaam

Regio (keuze mogelijkheid)

Toestemming op basis van de aanvraag

 

Maximaal 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Uw rechten

Op basis van de rechten die u heeft ten aanzien van uw privacy, zullen we verzoeken van u inwilligen binnen 4 weken. In die gevallen waarbij deze termijn voor ons niet haalbaar is, zullen we u daarover informeren en verlenging vragen voor deze termijn. Deze kan maximaal met 2 maanden worden verlengd.

Er vindt geen verwerking door derden plaats van de persoonsgegevens die geregistreerd zijn door Hét Ondernemersbelang anders dan opgenomen in cookies (zie “Cookies op onze website en apps”). Ook vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de door u aangeleverde gegevens. Wel zijn er advertenties opgenomen van derde partijen. Op basis van het ‘klikken’ op deze advertenties wordt u doorgestuurd naar deze websites.

Toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven en het intrekken daarvan.

Op basis van de inschrijving voor de nieuwsbrieven registreren we de toestemming voor het opnemen van uw gegevens. De nieuwsbrieven worden op basis van deze inschrijvingen verzonden naar het opgegeven mailadres. Tevens geeft u toestemming om marketingcampagnes van derde partijen te ontvangen, aangegeven door Hét Ondernemersbelang. U kunt deze toestemming voor de verzending van de nieuwsbrieven altijd intrekken. Daarvoor biedt Hét Ondernemersbelang bij elke verzonden nieuwsbrief de mogelijkheid “uit te schrijven”, waardoor de verwerking stopt. Als u de nieuwsbrief opnieuw wilt ontvangen, moet u zich opnieuw voor de nieuwsbrief aanmelden.

Tevens geeft u toestemming om marketingcampagnes van derde partijen te ontvangen, aangegeven door Hét Ondernemersbelang.

Recht op inzage en veranderen van de gegevens

U heeft het recht op inzage van de door ons vastgelegde persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen op het mailadres info@ondernemersbelang.nl. Daarbij zullen we in het verwerkingsproces vragen om uw ID-bewijs, waarbij foto en BSN nummer afgeschermd moeten worden.

Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen

Op uw verzoek en na het vaststellen van uw identiteit (op basis van ID-bewijs, waarbij foto en BSN nummer afgeschermd moeten worden) zullen we uw persoonsgegevens verwijderen. U kunt daarvoor een verzoek doen op basis van het mailadres info@ondernemersbelang.nl.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet juist heeft plaatsgevonden. Hét Ondernemersbelang wil u er tevens op wijzen dat u daarvoor de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies op onze website en apps.

Bij bepaalde onderdelen van onze website, advertenties en apps gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt geplaatst op het apparaat dat je gebruikt op het moment dat je de website of app gebruikt. Door gebruik van website of apps kunnen gegevens worden opgeslagen in een cookie.

Voordat we een cookie plaatsen, informeren we je hierover in een cookie statement. Daarbij kun je aangeven of je wel of niet met het plaatsen van deze cookies akkoord gaat.

Met behulp van cookies verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

 • Het tijdstip van het bezoek;
 • Je IP-adres;
 • De bezochte pagina’s
 • De browser waarmee je de pagina bezoekt
 • Het besturingssysteem van het apparaat dat je gebruikt;
 • De URL van de website die je bezocht voordat je de inhoud van ons bezocht
 • Het klikgedrag op onze website.

In het geval je al bekend bent bij Hét Ondernemersbelang kunnen we de gegevens van cookies samenvoegen met de reeds bekende gegevens. Hierdoor kunnen we je bij een volgend bezoek herkennen. Ook kunnen we uitingen, de site, apps of advertenties afstemmen op jouw interesses en voorkeuren.

In de Cookietabel is het totaaloverzicht opgenomen van de cookies die we gebruiken. Ook zie je daar hoe lang we cookies bewaren en waarvoor ze precies worden gebruikt. Deze cookietabel is als bijlage bij dit privacy statement opgenomen.

Functionele cookies

Functionele cookies (ook wel: ‘technisch noodzakelijke cookies) zijn nodig om onze website en apps zo goed mogelijk te laten werken.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn ‘tracking cookies’. Deze cookies zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Deze cookies zijn geplaatst om de website te verbeteren. Jouw gebruik van de website wordt in onze analytische systemen geregistreerd onder een unieke, maar anonieme ID, waardoor we jou herkennen als nieuwe of terugkerende gebruiker. Alleen de instellingen die je hanteert worden herkend. We registreren niet wie je bent als persoon. Met de verzamelde gegevens kunnen we bezoeker statistieken verzamelen, problemen met onze website sneller onderkennen en trends in het gebruik van de website analyseren.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de EU-US-privacy shield principles en is aangesloten bij het EU-US privacy shield van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

(Third party) advertentie cookies

Deze advertentie cookies zijn eveneens tracking cookies, die worden geplaatst op meerdere websites, ook op die van ons. Aan de hand van de pagina’s die je bezoekt, verzamelt een advertentiecookie informatie over hoe een persoon het internet gebruikt. Daarbij wordt gevolgd waar de interesses van de gebruiker liggen en welke advertenties als bekeken en/of aangeklikt zijn.

De informatie wordt gekoppeld in de betreffende cookie, dus niet aan jou als persoon. Op basis van bijvoorbeeld jouw interesses en surfgedrag kunnen wij op alle websites en apps waar je cookies accepteert, informatie aanbieden die jij interessant vindt.

In een advertentiecookie slaan we verschillende dingen op:

 • Of je de uiting hebt gezien;
 • Of je op de uiting hebt geklikt;
 • Op welke website of app je de uiting hebt gezien;
 • Je profielinformatie zoals webpagina’s die je hebt bezocht);
 • Welke internetbrowser je hebt gebruikt;
 • Welk apparaat je gebruikt (computer, tablet of telefoon);
 • De taal van het operating systeem;
 • De locatie gegevens: welk land en welke regio (we doen dit door slechts een deel van het IP-adres op te slaan).

Cookies accepteren of weigeren

Volgens de Europese wetgeving geldt er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekend dat Hét Ondernemersbelang  vooraf toestemming moet vragen voor het plaatsen van cookies. Dit moeten we doen voor elke site of app die nog niet eerder aan je is getoond. Daarom tonen we bij eerste bezoek een pop-up venster, waarin we jou vertellen welke cookies we willen plaatsen.

In dit pop-up venster kun je aangeven of je hiermee wel of niet akkoord gaat. In het geval je de cookies accepteert, wordt jou IP-adres opgeslagen in onze database. Achter jouw IP-adres staat dan of je de cookies (beperkt of volledig) hebt geaccepteerd en op welke datum en tijdstip je dat hebt gedaan. Op basis van de Europese wetgeving zijn we verplicht deze informatie op te slaan.

Vervolgens laden we bij elk bezoek aan onze site of app de juiste cookies. Deze informatie blijft geldig totdat:

 • je de cookies wist;
 • je de voorkeuren aanpast;
 • de bewaartermijn van de cookie is bereikt na laatste keer actief geweest te zijn.

Je kunt er ook voor kiezen de cookies zelf te verwijderen.  Hét Ondernemersbelang heeft geen toegang tot jouw apparatuur om cookies te verwijderen. Je kunt zelf bestaande cookies verwijderen uit je internetbrowser. Kijk hiervoor in de handleiding van je internetbrowser zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari. Ook op de website www.veiliginternetten.nl staat hoe je eerder aangemaakte cookies verwijdert.

Na het verwijderen van cookies herkennen wij je browser niet langer. Daarom kan het voorkomen dat bij het openen van de website of app je voorkeuren moet instellen. Ook krijg je dan een nieuwe cookiemelding te zien.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens.

Op https://www.ondernemersbelang.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd. Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel web beacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. Https://www.ondernemersbelang.nl heeft invloed noch controle over de cookies, het javascript en de web beacons die onze adverteerders gebruiken. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Https://www.ondernemersbelang.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van https://www.ondernemersbelang.nl.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die deze organisaties verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de EU-US-privacy shield principes en zijn aangesloten bij het EU-US privacy shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Data verwerking van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ondernemersbelang.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hét Ondernemersbelang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (verwerkers) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hét Ondernemersbelang doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de Privacywetgeving (AVG) voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Hét Ondernemersbelang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hét Ondernemersbelang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via info@ondernemersbelang.nl.

 

Bijlage 1 – Cookietabel

Functionele (technisch noodzakelijke) cookies

 

Naam cookie Domein Doel cookie Bewaar Termijn Privay statement
Typekit https://www.ondernemersbelang.nl Typekit is een oplossing om lettertypen die door Adobe ter beschikking worden gesteld te integreren in een website. Adobe leest informatie uit van jouw computer, tablet of telefoon om de betreffende lettertypen weer te kunnen geven en het gebruik daarvan te kunnen monitoren. Permanent https://www.adobe.com/nl/privacy/policie
Google Tag Manager

 

https://www.ondernemersbelang.nl Beter en sneller laten werken van de website Permanent http://www.t-mobile.nl/Global/media/pdf/ privacy-statement.pdf

 

Analytische (statistieken) cookies

Naam cookie Domein Doel cookie Bewaar Termijn Privacy Statement
Google Analytics

 

https://www.ondernemersbelang.nl Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren. 2 jaar https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage

Advertentie cookies

Naam cookie Domein Doel Cookie Bewaar Termijn Privacy Statement
IDE .doubleclick.net Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden en herkennen van conversies 2 jaar https://www.google.com/policies/privacy/
id .doubleclick.net Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden en herkennen van conversies 2 jaar https://www.google.com/policies/privacy/
DSID .doubleclick.net Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden en herkennen van conversies 14 dagen https://www.google.com/policies/privacy/
_drt_ .doubleclick.net  Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden en herkennen van conversies 24 uur https://www.google.com/policies/privacy/