Privacy verklaring met betrekking tot je abonnement op onze Nieuwsbrieven

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons belangrijk.

Dank, fijn dat je bent ingeschreven op onze Nieuwsbrief. We houden je graag op de hoogte van het regionaal business nieuws, en stellen je natuurlijk als eerste op de hoogte van speciale acties. Om dat te kunnen doen hebben we vanzelfsprekend je gegevens nodig. We nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens uiterst serieus. We vertellen hieronder wat we vastleggen, wat we met de gegevens doen en hoe lang we deze bewaren.

VERKLARING VAN TOESTEMMING

Met de hieronder genoemde procedures voor het verzamelen, de verwerking en het gebruik van gegevens ga je uitdrukkelijk akkoord als abonnee op onze Nieuwsbrieven.

  1. Je kunt je op ieder moment eenvoudig afmelden.

Je hebt je geabonneerd op onze Nieuwsbrief, dan wel iemand anders heeft jou actief aangemeld. Het is je bekend dat je op ieder moment de mogelijkheid hebt je zeer eenvoudig af te melden voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Onder iedere Nieuwsbrief staat een link, door daar op te klikken wordt je automatisch afgemeld en ontvang je geen nieuwsbrieven meer. We sturen je dan nog wel een mail om dat te bevestigen.

  1. Welke gegevens leggen we vast.

Ten eerste is het goed te weten dat jouw gegevens worden beheerd in Nederland, dus binnen de Europese gemeenschap. Al onze leveranciers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, onderkennen het belang van jouw privacy en voeren, uitsluitend in onze opdracht werkzaamheden uit die vallen binnen de wettelijke kader m.b.t. privacy bescherming.

Om digitaal met je te kunnen communiceren leggen we je emailadres en naam vast. In het kader van de beveiliging en ons inzicht leggen we IP-adres vast, je locatiegegevens, type browser, besturingssysteem en informatie over het apparaat waarmee je onze Nieuwsbrieven bekijkt. Daarmee kunnen we de Nieuwsbrief afstemmen op het apparaat van jouw keuze. (mobiel, desktop etc)

We leggen ook de linkkliks die je hebt gedaan binnen onze Nieuwsbrieven vast en hoe je vanuit de nieuwsbrief surft op de website van Hét Ondernemersbelang. We gebruiken hiervoor speciale analyse software. Wanneer jij dit zelf hebt aangegeven, op de website of via onze nieuwsbrieven leggen we ook je aangegeven voorkeuren vast.

  1. Doeleinde van deze gegevens.

Met deze gegevens zijn wij in staat meer gericht en persoonlijk te reageren op jouw voorkeuren en belangstelling. We kunnen je in dat kader bedrijfsinformatie aanbieden afgestemd op je persoonlijke interesses alsmede uitnodigingen voor enquêtes omtrent bijvoorbeeld klanttevredenheid of een uitnodiging voor een Masterclass bij jou in de buurt.

We gebruiken je contactgegevens ook om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen. We zullen jouw gegevens altijd vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven.

  1. Beveiliging en bewaring.

Wij en onze leveranciers nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om eventuele geschillen op te lossen. In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Je kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van jouw persoonlijke gegevens. En je kunt een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van je identiteitsbewijs, te sturen naar:

Hét Ondernemersbelang
T.a.v. De Directie
Morra-2-41
9204 KH Drachten