Uitnodiging Rondetafelgesprek Alternatieve Financiering

Uitnodiging rondetafel alternatieve financiering

19 september 2019

Sarphatikade 14 1017WV

Over het Rondetafelgesprek

Alternatieve Financiering

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over “Alternatieve Financiering ” op een hele bijzondere locatie.

Hoe werkt een ronde tafel?
Wat is úw ondernemende antwoord als u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek waar u andere ondernemers ontmoet die u een stukje inspiratie brengen, die nieuwe inzichten delen en die graag deel willen uitmaken van uw netwerk?

Ondernemers en/of beleidsmakers (maximaal 12 tafeldeelnemers) praten over een actueel onderwerp, regionale ontwikkeling(en) en problematiek binnen hun vakgebied. Het rondetafelgesprek vindt plaats onder leiding van een gespreksleider, tevens journalist die hierover een artikel schrijft. Iedere tafeldeelnemer mag zelf 3 stellingen bedenken en naar de journalist sturen die ze graag ter discussie op tafel zien komen. Dit artikel wordt verstuurd via onze landelijke digitale Nieuwsbrief naar zo’n 33.000 e-mailadressen op directie- en managementniveau.

Het eindresultaat?
De deelnemers gaan naar huis met verrassende inzichten en invalshoeken, die inspiratie opleveren om hun eigen ondernemerschap verder vorm te geven en te optimaliseren. Daarnaast wordt er een uitgebreide reportage van het rondetafelgesprek meegenomen in onze digitale landelijke dedicated nieuwsbrief.

Hierin zal het 1e artikel het verslag van de ronde tafel zijn, gevolgd door advertorials/ bedrijfsreportages/ interviews van de deelnemers. Wilt u een keer deelnemen of een ronde tafel organiseren?! Reserveer dan tijdig. Deelname aan het rondetafelgesprek is kosteloos bij afname van een media-uiting.

Meer informatie over de ronde tafels:

Hoe ziet een Rondetafelgesprek bij Hét Ondernemersbelang eruit?

Deelnemers tot nu toe:

Spotcap
DAS
MKB Nederland

Indien u deel wilt nemen aan de ronde tafel, dan heb ik voor u 2 opties:

Optie A.
Deelname ronde tafel:
Verslag ronde tafel in een landelijke dedicated nieuwsbrief
Artikel zelf aanleveren voor in de landelijke dedicated nieuwsbrief
Deling van verslag ronde tafel + uw artikel op onze kennisbank + social media + dedicated mailcampagne naar 33.000 ondernemers
Investering: € 495,- ex btw

Optie B.
Deelname ronde tafel
Verslag ronde tafel in een landelijke dedicated nieuwsbrief
Artikel inclusief journalist en fotograaf op locatie voor een bedrijfsreportage (all-in)
Deling van verslag ronde tafel + uw artikel op onze kennisbank + social media + dedicated mailcampagne naar 33.000 ondernemers
Investering: € 750,- ex btw

Opgeven kan bij:
Frank Sanders 

f.sanders@ondernemersbelang.nl
Telefoon: 0512 – 74 52 22

Dewi Smeenk
Sr. Communicatie & PR


Spotcap Nederland | Sarphatikade 14 | 1017 WV | Amsterdam