Gepubliceerd op 27 februari 2017

SMART Industry master classes: van concept tot realisatie

Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd.

De term word vaak genoemd in presentaties en voorbeelden zijn op diverse evenementen gepresenteerd, maar:

 • Wat betekent het concreet?
 • Welke technologische elementen horen erbij?
 • Voegt dit waarde toe aan mijn bedrijf?
 • Welke stappen moet ik nemen om mijn bedrijf SMART te maken?
 • Wie kan mij bij die stappen verder helpen?

Deze vragen worden regelmatig gesteld door bedrijven die kansen in de SMART aanpak zien maar eerst een duidelijker beeldvorming nodig hebben voordat zij in een dergelijk proces instappen.

Om bedrijven te ondersteunen in het opdoen van kennis en in het bepalen van de juiste strategie heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen. Het netwerk SMART Industry Partners is hét aanspreekpunt voor bedrijven die de SMART Industry aanpak willen toepassen binnen hun eigen organisatie. De samenwerkende organisaties die dit netwerk hebben opgericht zijn Symbol, ErgoDesign, Hollander Techniek, Universiteit Twente en Oost NV.

Gezamenlijk is een programma ontwikkeld voor een 2-daagse master class die deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over de verschillende SMART Industry elementen. Tijdens de sessies wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen. Verder zal een aantal managers van bedrijven die al stappen hebben gezet, vertellen over hun praktijkervaringen, uitdagingen en successen.

Aan deelnemers wordt de kans geboden om tijdens speciale workshops met experts een eerste concrete SMART industry roadmap te gaan opstellen. Hiervoor is  een framework ontwikkeld met de verschillende elementen die horen bij SMART Industry en een roadmapping canvas om een SMART Industry aanpak te ontwerpen.

Opzet van de master classes

Anders dan de meer algemene SMART Industry bijeenkomsten die nu al op verschillende plekken in Nederland georganiseerd worden, gaan we tijdens deze master classes veel concreter en dieper in op de SMART Industry principes en technologieën en slaan we een brug tussen theorie en praktijk.

Ieder element uit het SMART Industry framework wordt steeds volgens een vaste structuur behandeld: we starten met een theoretische uiteenzetting door een deskundige op dit gebied, gevolgd door een praktijkcase van een bedrijf dat ervaring heeft met de implementatie van het betreffende element. Tot slot is er een ronde tafel sessie waarin ervaringen over het betreffende element worden uitgewisseld en besproken. Op deze manier komen alle elementen in 2 dagen aan de orde.

De eerste dag begint met een workshop waar deelnemers de vraag  “wat kan de SMART Industry aanpak voor mijn bedrijf betekenen?” gaan bewoorden. Vervolgens worden de master classes gehouden waarin de thema’s SMART Product Development en Mass Customization aan bod komen.

De tweede dag staan de master classes met de thema’s Flexible Manufacturing, Digital Factory, Internet of Things en Cyber Physical Systems op het programma. Tot slot wordt er een workshop verzorgd waarin aan de hand van ons SMART Industry canvas een concrete vertaling van de betreffende elementen naar uw organisatie wordt gemaakt.

Voor wie?

Algemene directie, technische directeuren en hoger management van middel en grote bedrijven, die zich bezig houden met product ontwikkeling, engineering of productie en die kansen zien in de SMART Industry aanpak en concreet willen leren hoe dat voor hun business eruit zou zien.

Unieke kenmerken van deze master classes

 • SMART Industry wordt uit de bestuurlijke sfeer getrokken en concreet gemaakt.
 • Deelnemers krijgen toegang tot het netwerk van ‘SMART Industry Partners’. Dit netwerk bestaat enerzijds uit kennispartners en implementatiepartners, en anderzijds uit partijen die daadwerkelijk stappen hebben gemaakt met het implementeren van SMART Industry (of daar op korte termijn mee willen beginnen).
 • Bedrijven worden geholpen om SMART Industry ook daadwerkelijk operationeel te maken, waarmee verder wordt gegaan dan alleen aangeven dat ‘het belangrijk is’.
 • Alle deelnemers hebben toegang tot andere leden van het netwerk met als doel te leren van elkaar en elkaar te helpen bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen die SMART Industry biedt.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Business modellen in de SMART Industry aanpak.
 • Smart product development en co-creation.
 • Mass customization.
 • Flexible manufacturing & Cyber Physical systems.
 • Digital factory & Internet of Things.

Bekijk ook de video’s:
Trailer Smart Industry
Framework Smart Industry
Industriële Revoluties

Hoe deelnemen?
Wilt u weten welke kansen SMART Industry biedt? Zet dan nu de eerste stap en meld u aan bij één van de projectpartners of via de website, mail of telefoon.
T: +31(0)53-2030240
E: info@smartindustrypartners.nl
W: http://www.smartindustrypartners.nl/

Juan Jauregui-Becker
Juan Jauregui-Becker is docent aan de Universiteit Twente. Hij voltooide zijn bachelor in werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Los Andes in Venezuela in 2003. In 2004 kwam hij naar Nederland om eerst een Master op Werktuigbouwkunde automatisering te doen en vervolgens een Ph.D. op ontwerp, theorie en methodologie, beide aan de Universiteit Twente.
Voor zijn Ph.D thesis heeft Juan onderzoek gedaan naar het automatiseren van het technische ontwerpproces door toepassing van een combinatie van informatica en ontwerpmethodieken. Als universitair docent, is Juan momenteel betrokken bij een onderzoek naar de toepassing van de Industrie 4.0 principes in de ontwerpfase van de ontwikkeling van technische systemen.
Juan’s onderzoek heeft hem de kans gegeven om deel te nemen aan projecten bij bedrijven als Philips, APOLLO, Oce, UNILEVER, Daimler en FESTO, alsmede om te participeren in de Factory of the Future KP7-projecten. Juan geeft diverse cursussen in productontwikkeling en productie management aan de Universiteit Twente. Daarbij is Juan Research Affiliate bij de Academy van Productie (CIRP).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over SMART Industry, de master classes, achtergronden en/of partners, dan kunt u contact opnemen met:
Dr. Ir. Juan Jauregui Becker
T: +31(0)53-2030240
E: info@smartindustrypartners.nl
W: http://www.smartindustrypartners.nl/

Onze partners