Samenwerking met verschillende partijen is cruciaal voor het succes van het havenbedrijf

port of zwollePort of Zwolle: meer dan de som der delen
Eind 2015 gingen de trossen los voor Port of Zwolle en sinds die tijd is er veel gebeurd. Port of Zwolle is een van de belangrijkste logistieke hubs in het noordoosten van ons land geworden. Het havenbedrijf is het resultaat van een bijzondere grensoverschrijdende samenwerking tussen twee provincies en drie gemeenten en het regionaal bedrijfsleven. Door de krachten op het gebied van havenontwikkeling en logistiek te bundelen, wordt de economische groei, werkgelegenheid, gezamenlijke profilering en lobby van de regio Zwolle gestimuleerd.

Het havenbedrijf heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven. Port of Zwolle wil zich onderscheiden door meerwaarde te creëren voor de bedrijven, die zich gevestigd hebben binnen het havengebied om zo de concurrentiepositie te versterken. Verder wil Port of Zwolle de samenwerking met overheid, bedrijfsleven en zeehavens, zoals Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bevorderen. De samenwerking is meer dan de som der delen, met name op het gebied van lobby, havenbeheer, bereikbaarheid en havenontwikkeling. Branding en marketing zijn daarbij een belangrijk onderdeel en blijft hoog op de agenda staan bij Jeroen van den Ende en Marco Swenne, directie van Port of Zwolle.

Geschikte plek voor elke onderneming
Bedrijven die zich willen vestigen binnen Port of Zwolle, kunnen rekenen op een uitgebreide kennismaking met de regio en de vele verschillende mogelijkheden. Er is voor elke onderneming een geschikte plek. Port of Zwolle heeft alle beschikbare ondernemersruimte  in beeld en maakt graag voor u de connectie met relevante faciliteiten en aanwezige bedrijven en personeel. Als het gaat om procedures die bij vestiging komen kijken, worden de betrokkenen snel aan één tafel gebracht.

Samenwerking en bereikbaarheid
Samenwerking met verschillende partijen, zowel nationaal als internationaal, is van cruciaal belangrijk voor het succes van het havenbedrijf. Daardoor kan gezamenlijke groei en ambitie gerealiseerd worden. Door deze samenwerkingen heeft Port of Zwolle niet alleen toegang tot regionale en nationale fondsen, maar ook tot Europese fondsen.

Iedereen beseft de noodzaak van een goede samenwerking. Er is veel te winnen. Gezamenlijk is er een veel sterkere lobby. De infrastructuur is goed, maar kan nog beter. Er zijn goede contacten met de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen om te kijken hoe Port of Zwolle kan bijdragen aan de groei van deze havengebieden en zo een belangrijke inlandhub te worden. Een ander voorbeeld is de succesvolle lobby voor de verbreding en verruiming van de Kornwerderzandsluis. Samen met overheden en bedrijven uit Noord Nederland heeft Port of Zwolle hiervoor gepleit. Voor de bereikbaarheid zijn deze aanpassingen aan de sluis zeer gunstig. Na de verbreding kunnen zeegaande kustvaarders en luxe megajachten de werven en bedrijven in Port of Zwolle bereiken. Dit biedt volop kansen voor de luxe scheepsbouw en de internationale kustvaart tussen Nederland en Noordoost Europa. Eén van de perspectieven is bijvoorbeeld directe aanlevering van o.a. mais uit de Oekraine in Kampen. Kornwerderzandsluis heeft direct invloed op de economie en de plaatselijke werkgelegenheid.

Bereikbaarheid over land heeft ook zeker de aandacht. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van trimodaliteit. Er is een behoorlijk potentieel aan lading om de havens aan te sluiten op het goederenvervoer-spoorwegennet. Een spoorterminal ligt dan ook in het verschiet. De directie van Port of Zwolle zet vaart achter alle ontwikkelingen. Zij gaan daar zorgvuldig mee om, maar zowel in de politiek als in het bedrijfsleven is er genoeg commitment.

www.portofzwolle.nl

Onze partners