Gepubliceerd op 6 december 2016

Ga jij profiteren van een omzetting van het DGA-pensioen?

ga-jij-profiteren-van-een-omzetting-van-het-dga-pensioenHet DGA-pensioen in de eigen BV is er niet meer. Staatssecretaris Wiebes heeft op Prinsjesdag zijn ‘Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer’ ingediend en deze wet is op 17 november 2016 aangenomen in de Tweede Kamer.

Een zorg van het DGA-pensioen in eigen beheer is de (fiscale) complexiteit en de vraag wanneer er nog dividend mag worden uitgekeerd. Het systeem is zo ingewikkeld dat menig DGA en soms zelfs de accountant er weinig van snapt.
Wetsvoorstel
Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk 
om pensioen in eigen beheer op te bouwen. 
De DGA kan uit drie opties kiezen:
1. Afkoop
2. Omzetting naar oudedagsverplichting
3. Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen

1. Afkoop
De directeur-grootaandeelhouder mag zijn pensioen afkopen. Over de afkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. In 2017 krijgt de DGA maar liefst 34,5% korting op het reguliere belastingtarief. Dit percentage loopt af. In 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 
19,5%. Veel DGA’s zullen overigens naar onze verwachting niet overgaan tot afkopen. Gemiddeld staat het DGA-pensioen namelijk 
voor zo’n half miljoen op de balans. Bij afkopen 
in 2017 zal er daarom nog steeds ruim 
€ 170.000,00 direct aan belasting afgerekend moeten worden. Het kabinet heeft echter een extra belastingopbrengst van € 2 miljard begroot en verwacht dus kennelijk wel dat veel DGA’s 
over zullen gaan tot afkoop.

2. Omzetting naar oudedagsverplichting
De DGA kan zijn pensioen omzetten in een oudedagsverplichting. Deze nieuwe oudedagsverplichting is feitelijk gewoon een spaarpot. De huidige fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer wordt geruisloos omgezet en vervolgens komt daar ieder jaar rente bij. Vanaf je AOW-datum keer je het opgebouwde kapitaal in twintig jaar uit. Je mag het ook vijf jaar voor de AOW-datum in laten gaan, maar dan loopt de uitkering 25 jaar.

3. Behoud eigen beheer
De op 31 december 2016 opgebouwde pensioenaanspraken mogen ‘bevroren’ in eigen beheer blijven staan. Je mag dus geen extra pensioen in eigen beheer opbouwen, maar wat je hebt dat houd je met alle verplichtingen die daarbij horen. De ‘dividendtoets’ blijft dan van toepassing waarbij er pas dividend uitgekeerd mag worden als de BV voldoende middelen heeft.

Partner
De partner van de DGA moet akkoord geven op de aanpassingen. Bij afkoop of omzetting van het pensioen, komt de partner er namelijk bekaaid af. Gaat de partner niet akkoord dan blijft er geen andere keuze over dan het behoud van het eigen beheer.

Ook voor het nabestaandenpensioen moet een oplossing gezocht worden. Uiteraard kan dit ook gewoon verzekerd worden.

Wanneer keuze maken?
Vóór 1 april 2017 moet afhandeling plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de DGA vóór 1 april 2017 alle benodigde besluiten moet hebben genomen.

Wat is de beste keuze?
Voor een passende oplossing zijn persoonlijke omstandigheden van grote invloed. Niet alleen de financiële positie, maar ook de keuze voor zekerheid.

Eurorisk Pensioen adviseert over de juiste keuze en stelt de benodigde financiële producten samen. Wij werken hierbij waar nodig samen met je accountant of je fiscalist. Eurorisk Pensioen is volledig gecertificeerd om over alle pensioen facetten te adviseren en te bemiddelen.
www.eurorisk.nl

Onze partners