Gepubliceerd op 19 juni 2018

Gelderland investeert in slimme en schone fabrieken

Provincie Gelderland investeert extra in de industrie van de toekomst. Van 1 mei tot 1 september kunnen bedrijven met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen gebruik maken van een tenderregeling om hun bedrijf slimmer en schoner in te richten en hun ervaringen te delen met ondernemers.

Industrie zonder schoorsteen

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘We hebben in Gelderland 8000 maakbedrijven die zorgen voor 100.000 banen, 11% van de banen in de hele provincie. We willen deze bedrijven helpen de stap naar de industrie 4.0 maken: een slimme en schone industrie waarin afval de nieuwe grondstof is. De schoorsteen er af, 3D printers en robots er in!’

Digitalisering en Robotisering

Met de tenderregeling investeert de provincie in moderne industrielocaties waar de nieuwste bewezen technologie op industriële schaal wordt toegepast. Scheffer: ‘Denk aan investeringen in slimme digitale productietechnologieën of investeringen in schone productieprocessen door hergebruik van grondstoffen of hernieuwbare energie. Voor de beste initiatieven is subsidie mogelijk van maximaal € 200.000 euro. Daarbij vragen we de ondernemer wel om de nieuwste kennis en ervaring te delen met MKB-ondernemers. Door kennisdeling willen we innovaties in de hele Gelderse maakindustrie stimuleren.’

Vakmensen van de toekomst

Scheffer verwacht dat het voor de industriële koplopers die investeren in de industrie 4.0 gemakkelijker wordt om personeel aan te trekken. “Vooral jongeren kiezen voor een ‘groene’ baan bij bedrijven waar de nieuwste technieken, zoals 3D-printers en robots, onderdeel zijn van het productieproces. Anderzijds verwacht hij dat de industriële koplopers in Gelderland een aanzuigende werking hebben op nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in de provincie. Scheffer: ‘Reden te meer om nu te investeren in moderne industriebedrijven die de nieuwste innovaties toepassen én hun kennis willen delen.’

Subsidie aanvragen tenderregeling

Bedrijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling voor schone en slimme demonstratiefabrieken kunnen op de www.gelderland.nl/subsidies terecht voor meer informatie. De tenderregeling is opengesteld van 1 mei tot 1 september 2018.

Provincie Gelderland
Markt 11, 6811 CG Arnhem
Telefoon 026 – 359 91 11
www.gelderland.nl

Onze partners