Gepubliceerd op 29 juni 2020

Het octrooischrift is zijn eigen lexicon

Waaruit bestaat een octrooi eigenlijk en hoe wordt de inhoud van het octrooi geïnterpreteerd?

Voor leken is een octrooischrift vaak moeilijk te begrijpen. Vanwege de technische termen, ellenlange zinnen en verwijzingen naar tekeningen is het geen gemakkelijke lectuur. Toch zijn alle delen van het octrooischrift van belang.

In de inleiding wordt eerst gespecificeerd tot welk technisch gebied de uitvinding behoort. Daarna beschrijft de octrooiaanvrager de actuele stand van de techniek op dit gebied en de nadelen van deze stand van de techniek. Doel van het octrooi is vervolgens een oplossing voor de nadelen te bieden. Daarna volgt een gedetailleerde inhoudelijke beschrijving van de uitvinding. Daarbij wordt vaak verwezen naar tekeningen, die eveneens deel uitmaken van het octrooischrift.

Het belangrijkste deel van het octrooischrift is echter meestal pas aan het eind te vinden: de conclusies. Daarin staat precies beschreven wat door het octrooi eigenlijk wordt beschermd. Er bestaan verschillende soorten conclusies, namelijk een of meer onafhankelijke conclusies en zogeheten afhankelijke conclusies. Laatstgenoemde zijn afhankelijk van de hoofdconclusies. In de afhankelijke conclusies worden verdere kenmerken aan de uitvinding toegevoegd.

Maar hoe moeten de conclusies in een octrooischrift worden gelezen? En wat gebeurt er, wanneer uit de conclusies in het octrooischrift niet duidelijk blijkt wat er met de afzonderlijke termen wordt bedoeld? Nu komen we bij de zin die als titel boven dit artikel staat: Het octrooischrift is zijn eigen lexicon. Hiermee wordt bedoeld dat voor het vaststellen van de betekenis van de technische termen, de beschrijving en de tekeningen de doorslag geven, met andere woorden het octrooischrift zelf. Het kan dus zo zijn dat een technische term in het octrooischrift anders wordt gedefinieerd dan in het vakgebied gebruikelijk is. Een van de belangrijkste geschilpunten in een inbreukprocedure is dan ook vaak de interpretatie van technische termen.

Dezelfde beginselen gelden voor het Duitse Gebrauchsmuster, vaak het “kleine broertje” van het octrooi genoemd. De beschermingsvoorwaarden voor een Gebrauchsmuster zijn dezelfde als voor een octrooi. Anders dan bij een octrooi toetst het Patentamt deze in de aanvraagprocedure echter niet. We spreken dan van een zogeheten ungeprüftes Schutzrecht. Het Gebrauchsmuster is daarom een duidelijk sneller en goedkoper alternatief dan een octrooi, maar kan tegelijkertijd eenvoudiger worden aangevochten.

Heeft u vragen over octrooien of Gebrauchsmuster? Neemt u in dat geval contact op met Heinz-Josef Klönne (kloenne@strick.de) of Stephan van Dülmen (vanduelmen@strick.de).

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater houdt u graag op ge hoogte over zakendoen in Duitsland. Alle informatie kunt u vinden  op deze pagina.


STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstr. 31
D-47533 Kleve
Tel: 0049 – 2821 – 72220
Mail: kanzlei@strick.de
Web: www.strick.de

#octrooi #gebrauchsmuster #ie_recht #duitslandjuridischfiscaal

Onze partners