Gepubliceerd op 3 juni 2021

Het Ondernemerspanel: ‘Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen een toekomstbestendiger belastingstelsel’

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Arie Schreuder – Bureau Streefkerk | Frank Landhuis – Novel T | Robert Heinst – Olympia | Julian van de Steeg – Bridgefund

De stelling van deze maand: In het huidige stelsel is de belasting op werk (te) hoog en wordt vervuiling nauwelijks belast. Veel bedrijven vinden dat Nederland toe is aan een slimmer belastingstelsel dat meer is gericht op circulair en sociaal. Circulair ondernemen moet de norm worden. Door arbeid goedkoper te maken breng je de circulaire economie dichterbij.

Novel T

Als je in Google zoekt op ‘slimmer belastingstelsel gericht op circulair en sociaal’ dan kom je vanzelf op de website van www.MVONederland.nl uit. Er wordt al veel over geschreven en nagedacht. De oproep aan het kabinet is duidelijk: door minder belasting te heffen op werk en juist meer op het gebruik van grondstoffen en het produceren van afval en broeikasgassen en vervuiling, verlichten we niet alleen de druk op vitale beroepen, maar dragen we ook bij aan een schoner en duurzaam Nederland.

Voor een ondernemer betekent dit opnieuw naar je businessmodel kijken. Ontdek de kansen voor een circulair en duurzaam product of dienst. Maak je businessmodel toekomstbestendig. Bij Novel-T helpen we je en ondersteunen je met tools, programma’s en directe support om je huidige business te vernieuwen of nieuwe business te vermarkten. Van inspiratie voor nieuwe ideeën en oplossingen, tot actie. Wacht niet tot er iets gebeurt, maar zet juist nu al de eerste stap.


Bureau Streefkerk

arie

Nederland is toe aan een ander belastingstelsel. Het huidige is dermate gecompliceerd, door o.a. heffingen en toeslagen, dat een uitvoerende instantie als de belastingdienst het niet meer foutloos kan uitvoeren. Tegen de wereldwijde trend in stijgt de belastingdruk in Nederland nog steeds. Sinds 2000 is de belastingdruk toegenomen met 6,5%.

Vergeet het woord circulair in relatie tot belastingen. Dat geeft een dermate complexiteit dat een simpeler belastingstelsel meer en meer buiten het bereik komt. Zolang teveel partijen haar invloed willen doen gelden, zal een praktisch belastingstelsel onbereikbaar blijken. Zo positief als ik van nature ben, heb ik er een hard hoofd in dat het überhaupt gaat veranderen. Een nieuw pensioenstelsel is tot op heden ook onhaalbaar gebleken.


Bridgefund

Ons belastingstelsel past niet bij een circulaire economie en stimuleert het take-make-waste-model. In ons huidige stelsel wordt vooral belasting geïnd op arbeid. Vervuiling wordt nauwelijks belast. Circulair ondernemen is doorgaan veel arbeidsintensiever en wordt dus eigenlijk ontmoedigd door het huidige belastingstelsel. Fiscale prikkels zouden het zuinig omgaan met grondstoffen juist moeten stimuleren. De transitie naar circulair ondernemen kan versneld worden met een lastenverschuiving in ons belastingstelsel. Door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen hoger te belasten en de lasten op arbeid te verlagen ontstaat de fiscale prikkel die nodig is voor de transitie naar circulair ondernemen en het ontmoedigen van de lineaire economie.


Olympia

“Door belastingen te verhogen en arbeid goedkoper te maken, willen we  burgers en bedrijven ertoe bewegen om sociale en duurzame keuzes te maken. We doen hiermee een beroep op extrinsieke motivatie: straffen en belonen om gedrag te motiveren. Het is een tijdelijke keuze, want als die prikkel wegvalt vallen veel mensen weer in hun oude gedrag. Om op de lange termijn gedragsverandering te bewerkstelligen is het belangrijk de mindset te veranderen,  samen te werken, elkaar te inspireren en goede initiatieven te delen. En in te spelen op innerlijke drijfveren. Niet door lagere arbeidspremies maar door mensen te laten kiezen voor werk omdat dat werk er voor hen toe doet. Dit kost tijd, maar is naar mijn mening de enige manier om de maatschappij echt vooruit te helpen.”

Onze partners